Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Anàlisi del context competitiu d'una organització turística i disseny de les polítiques i estratègies apropiades.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup AN

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
RAQUEL CAMPRUBI SUBIRANA  / ARIADNA GASSIOT MELIAN
Idioma de les classes:
Català (10%), Anglès (90%)

Grup C1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
RAQUEL CAMPRUBI SUBIRANA  / ARIADNA GASSIOT MELIAN
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Grup C2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
RAQUEL CAMPRUBI SUBIRANA  / ARIADNA GASSIOT MELIAN
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Competències

  • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
  • 12. Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats
  • 16. Definir objectius, estratègies i polítiques en el turisme
  • 25. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions

Continguts

1. La direcció estratègica a l'organització turística. Conceptualització, elements i factors relacionats

2. Anàlisi interna i externa de l'organització turística

3. L'estratègia. Enfocaments, mètodes, avaluació, selecció i formulació.

4. La implementació i control de l'estratègia

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12 3 15
Cerca i anàlisi d'informació 0 10 10
Lectura / comentari de textos 2,5 8 10,5
Prova d'avaluació 3 20 23
Sessió expositiva 8 0 8
Sessió participativa 3,5 3 6,5
Treball en equip 1 26 27
Total 30 70 100

Bibliografia

  • Evans, N.; Cambell, D.; & Stonehouse, G. (2003). Strategic management for travel and tourism (1a). Burlington: Butterworth-Heinemann. Catàleg
  • Jarillo, José Carlos (1992). Dirección Estratégica (2a). Madird: McGraw-Hill. Catàleg
  • Moutinho, Luiz (2000). Strategic management in tourism. Wallingford, Oxon: CABI Pub.. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis i casos pràctics autoavaluables Casos autoavaluables 10
Treball Treball escrit i/o presentació oral 30
Examen S'avaluarà tot el contingut de l'assignatura, és a dir, la teoria, els casos d'estudi, les lectures que es proposin durant el curs, així com altre material audiovisual, a través d'una prova de caràcter teorico-pràctic. 60

Qualificació

Avaluació única:
- 60% Examen teòric-pràctic.
- 30% Treball en grup.
- 10% Pràctiques autoavaluables.


Criteris:

- No es requereix una nota mínima del treball per poder fer el càlcul de la nota de l'assignatura. En cas que no es realitzi el treball, aquest computarà amb una nota de 0 punts per procedir al càlcul de la nota final.

- Caldrà disposar d’una nota mínima de 4,5 punts en l’examen, a fi de poder procedir al càlcul de la nota final.

- Es considerarà aprovada l'assignatura amb una qualificació mínima de 5 punts.

- No s'estableix un control d'assistència a les classes, tanmateix a principi de curs s'explicitaran les sessions que requereixen una presencialitat obligatòria, degut al seu contingut rellevant per a l’avaluació de l’assignatura.

- Al llarg del curs es faran exercicis i casos pràctics a l'aula.

- NO s'estableixen mecanismes de recuperació de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La NO realització de l’examen suposa una qualificació en la nota final de NO PRESENTAT.

Observacions

Un dels grups de pràctiques s'impartirà en llengua anglesa.

Assignatures recomanades

  • Dimensió econòmica del mercat turístic
  • Gestió de la dinàmica competitiva
  • Organització d'empreses turístiques