Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Oferir les bases de la direcció estratègica en les organitzacions turístiques, destacant l’anàlisi i diagnosi del context competitiu, l’establiment d’objectius estratègics, així com el disseny d’estratègies apropiades.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
RAQUEL CAMPRUBI SUBIRANA  / ARIADNA GASSIOT MELIAN
Idioma de les classes:

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
RAQUEL CAMPRUBI SUBIRANA  / ARIADNA GASSIOT MELIAN
Idioma de les classes:

Grup EN

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
RAQUEL CAMPRUBI SUBIRANA  / ARIADNA GASSIOT MELIAN
Idioma de les classes:

Competències

  • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
  • 12. Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats
  • 16. Definir objectius, estratègies i polítiques en el turisme
  • 25. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions

Continguts

1. La direcció estratègica a l'organització turística. Conceptualització, elements i factors relacionats

2. Anàlisi interna i externa de l'organització turística

3. L'estratègia. Enfocaments, mètodes, avaluació, selecció i formulació.

4. La implementació i control de l'estratègia

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12,00 3,00 0 15,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 10,00 0 10,00
Lectura / comentari de textos 2,50 8,00 0 10,50
Prova d'avaluació 3,00 20,00 0 23,00
Sessió expositiva 8,00 0 0 8,00
Sessió participativa 3,50 3,00 0 6,50
Treball en equip 1,00 26,00 0 27,00
Total 30,00 70,00 0 100

Bibliografia

  • Evans, N.; Cambell, D.; & Stonehouse, G. (2003). Strategic management for travel and tourism (1a). Burlington: Butterworth-Heinemann. Catàleg
  • Jarillo, José Carlos (1992). Dirección Estratégica (2a). Madird: McGraw-Hill. Catàleg
  • Moutinho, Luiz (2000). Strategic management in tourism. Wallingford, Oxon: CABI Pub.. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exercicis i casos pràctics autoavaluables Casos autoavaluables. 30 No
Qüestionaris Seran subjecte d'avaluació dels qüestionaris les lectures proposades. S'indicarà de forma precisa el moment que cal respondre a cadascun dels qüestionaris. 30 No
Examen S'avaluarà tot el contingut de l'assignatura, és a dir, la teoria, els casos d'estudi, les lectures que es proposin durant el curs, així com altre material audiovisual, a través d'una prova de caràcter teorico-pràctic. 40

Qualificació

Avaluació continuada:
- 60% Examen teòric-pràctic.
- 30% Treball en grup.
- 10% Pràctiques autoavaluables.


Criteris:

- No es requereix una nota mínima dels qüestionaris i dels exercici i estudis de cas per poder fer el càlcul de la nota de l'assignatura.

- Caldrà disposar d’una nota mínima de 4,5 punts en l’examen, a fi de poder procedir al càlcul de la nota final.

- La recuperació de l'assignatura es realizarà mitjançant un examen (100%)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La NO realització de l’examen suposa una qualificació en la nota final de NO PRESENTAT.

Avaluació única:
Examen 60%
Treball en grup 40%

La recuperació es realizarà mitjançant un examen (100%)

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tal com s'ha establert als criteris d'avaluació, caldrà disposar d’una nota mínima de 4,5 punts en l’examen, a fi de poder procedir al càlcul de la nota final.

Tutoria

Mitjançant el correu electrònic directe a les professores de l'assignatura podeu concertar trobades per realitzar tutories individuals.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A l'inici de curs es donaran totes les instruccions necessàries per al seguiment de l'assignatura. A més el fòrum s'utilitzarà per informar de les dates i esdeveniments importants sobre l'assignatura.

Observacions

Un dels grups de pràctiques s'impartirà en llengua anglesa.

Assignatures recomanades

  • Dimensió econòmica del mercat turístic
  • Gestió de la dinàmica competitiva
  • Organització d'empreses turístiques

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
L'assignatura és de caràcter presencial, seguint el calendari establert. En cas de l'escenari IV-Confinament, l'activitat seguirà el mateix calendari establert però en modalitat online.

Es mantindran les activitats previstes en la fitxa de l’assignatura, però aquestes es realitzaran online, fent ús d’eines com vídeos, lectures o altres documents que per a la impartició de la teoria, així mateix s'utilitzaran eines com Google Meet i Zoom (per seminaris en streaming) o Moodle (per al lliurament i resolució dels exercicis, anàlisi i estudi de casos i altres activitats docents).

Modificació de l'avaluació:
En cas de l'escenari IV-Confinament, l'avaluació es mantindrà d'acord amb els criteris establerts a la fitxa de l'assignatura.

Tutoria i comunicació:
Es seguiran els criteris establerts en les normes de tutoria i comunicació.