Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
1: Característiques i condicionants de l'ajuda que proporciona l'assessorament psicològic. Perfil professional. Marcs conceptuals de l'ajuda psicològica. 2: Models d'intervenció. Orientació i assessorament. El model educacional constructiu d'assessorament. Assessorament col·laboratiu. 3: Assessorament i estratègies d'atenció a la diversitat en el nivell institucional. Anàlisi institucional i formes d'intervenció i assessorament. 4: La intervenció psicoeducativa orientada a l'optimització dels processos d'ensenyament i aprenentatge i d'atenció a la diversitat. Assessorament i estratègies d'atenció a la diversitat en el nivell de l'aula. 5: Intervenció psicopedagògica i treball en xarxa. Suport social i treball en xarxa. La xarxa col·laborativa.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ESTER RAFEL CUFI
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Participar activament en el treball d´equip, respectant les decisions col.lectives.
 • · Saber analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos utilitzant els marcs teòrics de la psicologia
 • · Establir les prioritats, les metes i els objectius de la intervenció
 • · Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d'avaluació
 • · Saber desenvolupar models d'avaluació dels programes i les intervencions
 • · Mostrar respecte, confidencialitat i compromís ètic en la comunicació de la informació resultant de la pràctica professional i la investigació

Continguts

1. Marc teòric i conceptual de l'assessorament i la intervenció psicològica a l'educació formal.

2. Els models d'assessorament educatiu.

3. La formació i el perfil professional de l'assessor en el context de l'educació formal.

4. L'assessorament i la intervenció en el treball conjunt pel desenvolupament de projectes institucionals.

5. L'assessorament i la intervenció orientada a la millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge.

6. L'assessorament i la intervenció des de la perspectiva de l'educació inclusiva.

7. La dimensió comunitària de l'assessorament i la intervenció.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 9 14 23
Cerca d'informació 2 7 9
Classes expositives 1,5 0 1,5
Classes participatives 2 3,5 5,5
Debat 1,5 0 1,5
Elaboració de treballs 1,5 7 8,5
Exposició dels estudiants 1,5 3 4,5
Prova d'avaluació 1,5 15 16,5
Treball en equip 0,5 3 3,5
Tutories 1,5 0 1,5
Total 22,5 52,5 75

Bibliografia

 • Badia, Antoni Mauri, Teresa Monereo i Font, Carles (2004 ). La Práctica psicopedagógica en educación formal . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Bonals, Joan Sánchez Cano, Manuel (2008 ). Manual de asesoramiento psicopedagógico . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Carretero, Mª Reyes|q(Carretero Torres) (2002 ). Un Altre assessorament per a l'escola : l'assessorament psicopedagògic des d'una perspectiva comunitària . Barcelona: La Galera. Catàleg
 • Huguet, Teresa (2006 ). Aprendre junts a l'aula : una proposta inclusiva . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Lago, José Ramón (2008 ). Assessorament psicopedagògic i millora de la pràctica educativa . Vic: Eumo. Catàleg
 • Martín, Elena (2011 ). Orientación educativa : modelos y estrategias de intervención . [Madrid]: Ministerio de Educación IFIIE. Catàleg
 • Martín, Elena (2011 ). Orientación educativa : procesos de innovación y mejora de la enseñanza . [Madrid]: Ministerio de Educación. IFIIE. Catàleg
 • Monereo i Font, Carles (2005 ). La Práctica del asesoramiento educativo a examen . Barcelona: Grao. Catàleg
 • Pérez i Cabaní, M. Lluïsa|q(Maria Lluïsa) (2001 ). Afectos, emociones y relaciones en la escuela : análisis de cinco situaciones cotidianas en educación infantil, primaria y secundaria . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Rodríguez Romero, María Mar (1996 ). El Asesoramiento en educación . Archidona, Málaga: Aljibe. Catàleg
 • Sánchez Cano, Manuel (2005 ). La Evaluación psicopedágogica . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Selvini Palazzoli, Mara (1986 ). El Mago sin magia : cómo cambiar la situación paradójica del psicólogo en la escuela . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Solé, Isabel Monereo i Font, Carles (cop. 1996 ). El Asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesional y constructivista . Madrid: Alianza. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Recull, en una síntesi individual, de les idees clau del marc teòric conceptual de referència per a l'assessorament i la intervenció psicològica a l'educació formal. Es valorarà l'estructura de la síntesi, així com la capacitat de relacionar idees i gestionar la informació. També es tindrà en compte si es fan aportacions personals complementàries i rellevants en relació als documents i activitats treballats a classe. 25
Desenvolupament d'una proposta d'assessorament i intervenció: h) Exposició a classe dels treballs realitzats. S'elaborarà una rúbrica específica per avaluar les presentacions i es valorarà a través de la co-avaluació. 15
Elaboració en grup d'un informe dels casos treballats. Es valorarà l'estructura de l'informe i el contingut de cada apartat (arguments que avalen la presa de decisions) tenint en compte els pasos seguits en el desenvolupament de la proposta d'intervenció. Un 10% del 35 % d'aquesta avaluació correspondrà a l'autoavaluació del grup a partir d'una rúbrica. 35
Síntesi individual de l'assignatura. Si els principals continguts de les unitats temàtiques i dels casos treballats queden recollits en la síntesi i si aquesta està ben organitzada, justificada i argumentada, relacionant les idees i el seu valor per a l'assessorament i la intervenció psicològica a l'educació formal.
25

Qualificació