Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
1: Característiques i condicionants de l'ajuda que proporciona l'assessorament psicològic. Perfil professional. Marcs conceptuals de l'ajuda psicològica en contextos educatius. 2: Models d'intervenció. Orientació i assessorament. El model educacional constructiu d'assessorament. Assessorament col·laboratiu i sistèmic. 3: Assessorament, estratègies, mesures i suports d'atenció a la diversitat en el nivell institucional. Anàlisi institucional i formes d'intervenció i assessorament. 4: La intervenció psicoeducativa orientada a l'optimització dels processos d'ensenyament i aprenentatge. Assessorament i estratègies d'atenció a la diversitat en el nivell de l'aula. 5: Intervenció psicopedagògica i treball en xarxa. Suport social i treball en xarxa. La xarxa col·laborativa.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ESTER RAFEL CUFI
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Participar activament en el treball d´equip, respectant les decisions col.lectives.
 • · Saber analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos utilitzant els marcs teòrics de la psicologia
 • · Establir les prioritats, les metes i els objectius de la intervenció
 • · Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d'avaluació
 • · Saber desenvolupar models d'avaluació dels programes i les intervencions
 • · Mostrar respecte, confidencialitat i compromís ètic en la comunicació de la informació resultant de la pràctica professional i la investigació

Continguts

1. Marc teòric i conceptual de l'assessorament i la intervenció psicològica a l'educació formal.

2. Els models d'assessorament educatiu. L'assessorament i l'orientació en funció de les necessitats específiques de suport educatiu (NESE).

3. La formació i el perfil professional de l'assessor en el context de l'educació formal.

4. L'assessorament i la intervenció en el treball conjunt pel desenvolupament de projectes institucionals.

5. L'assessorament i la intervenció orientada a la millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge.

6. L'assessorament i la intervenció des de la perspectiva de l'educació inclusiva.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 26,00 6,50 32,50
Cerca i anàlisi d'informació 0 10,00 1,50 11,50
Exposició dels estudiants 0 4,00 1,50 5,50
Prova d'avaluació 0 10,00 5,50 15,50
Sessió expositiva 0 0 3,50 3,50
Sessió participativa 0 4,00 2,50 6,50
Total 0 54,00 21,00 75

Bibliografia

 • Badia, Antoni Mauri, Teresa Monereo i Font, Carles (2004 ). La Práctica psicopedagógica en educación formal . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Bonals, Joan Sánchez Cano, Manuel (2008 ). Manual de asesoramiento psicopedagógico . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Carretero, Mª Reyes|q(Carretero Torres) (2002 ). Un Altre assessorament per a l'escola : l'assessorament psicopedagògic des d'una perspectiva comunitària . Barcelona: La Galera. Catàleg
 • Huguet, Teresa (2006 ). Aprendre junts a l'aula : una proposta inclusiva . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Lago, José Ramón (2008 ). Assessorament psicopedagògic i millora de la pràctica educativa . Vic: Eumo. Catàleg
 • Martín, Elena (2011 ). Orientación educativa : modelos y estrategias de intervención . [Madrid]: Ministerio de Educación IFIIE. Catàleg
 • Martín, Elena (2011 ). Orientación educativa : procesos de innovación y mejora de la enseñanza . [Madrid]: Ministerio de Educación. IFIIE. Catàleg
 • Monereo i Font, Carles (2005 ). La Práctica del asesoramiento educativo a examen . Barcelona: Grao. Catàleg
 • Pérez i Cabaní, M. Lluïsa|q(Maria Lluïsa) (2001 ). Afectos, emociones y relaciones en la escuela : análisis de cinco situaciones cotidianas en educación infantil, primaria y secundaria . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Rodríguez Romero, María Mar (1996 ). El Asesoramiento en educación . Archidona, Málaga: Aljibe. Catàleg
 • Sánchez Cano, Manuel (2005 ). La Evaluación psicopedágogica . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Selvini Palazzoli, Mara (1986 ). El Mago sin magia : cómo cambiar la situación paradójica del psicólogo en la escuela . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Solé, Isabel Monereo i Font, Carles (cop. 1996 ). El Asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesional y constructivista . Madrid: Alianza. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Desenvolupament d'una proposta d'assessorament i intervenció:
c) Identificar la informació addicional que es requereix per a conèixer el cas en profunditat. Anàlisi d’instruments de cerca d'informació i d'avaluació de la situació plantejada.
Caldrà situar-se en una de les necessitats educatives explicades a la matèria i fer un realt d'alguna persona que tingui el trastorn d'aprenentatge en termes de quan, qui, com perquè és va detectar, qui i com va ser el seu procés d'aprenentatge al llarg de l'educació formal. 25 No
Desenvolupament d'una proposta d'assessorament i intervenció: h) Exposició a classe dels treballs realitzats. S'elaborarà una rúbrica específica per avaluar les presentacions i l'anàlisi del cas. 25 No
Síntesi individual escrita de l'assignatura (part teòrica i anàlisi d'un cas a desenvolupar d'entre diferents). Si els principals continguts de les unitats temàtiques i dels casos treballats queden recollits en la síntesi i si aquesta està ben organitzada, justificada i argumentada, relacionant les idees i el seu valor per a l'assessorament i la intervenció psicològica a l'educació formal.
50

Qualificació

-Caldrà la presentació de totes les activitats d'avaluació dins el termini marcat per tal de tenir avaluació final de l'assignatura.
- Els treballs hauran d'estar presentats correctament, amb un vocabulari clar i comprensible, amb els documents consultats correctament referenciats i sense errors de normativa.
- No s'acceptaran treballs copiats, parcialment o totalment.
- La nota final de l'assignatura s'obté a partir de la suma ponderada de les tres activitats d'avaluació. Per aprovar el mòdul cal obtenir el 50% de la nota màxima (5 sobre 10).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un No presentat quan no s'hagin realitzat les tres activitats proposades.En el cas que hi hagués algun problema per realitzar-ne alguna d'elles es proposarà una alternativa.

Avaluació única:
1- Desenvolupament d'una proposta d'assessorament i intervenció: Identificar la informació addicional que es requereix per a conèixer el cas en profunditat. Anàlisi d’instruments de cerca d'informació i d'avaluació de la situació plantejada. Caldrà situar-se en una de les necessitats educatives explicades a la matèria i fer un relat d'alguna persona que tingui el trastorn d'aprenentatge en termes de quan, qui, com perquè és va detectar, qui i com va ser el seu procés d'aprenentatge al llarg de l'educació formal.

2-Desenvolupament d'una proposta d'assessorament i intervenció:
Síntesi individual escrita de l'assignatura relacionant la part teòrica i la pràctica mitjançant l'anàlisi d'un cas a desenvolupar contextualitzat a l'educació formal, d'entre diferents casos proposats).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Al ser una assignatura telemàtica es valorarà la participació i la implicació de l'alumnat en la resolució i intervenció dels casos plantejats. Per les característiques pràctiques de l'assignatura serà important l'assistència a les sessions virtuals.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Qualsevol aspecte general relacionat amb l'assignatura es pot comentar a l'inici de la classe que a cada sessió hi deixem un temps i espai per tractar temes diversos, o bé si és quelcom més individual al finalitzar la classe ens podem quedar a resoldre-ho.
Podeu contactar amb la professora també per correu electrònic i si cal farem una videoconferència.