Modern languages > Courses and examinations > Official examinations and preparation workshops > Chinese
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Languages at the UdG

Exàmens oficials de xinès

HSK en paper, HSK online per ordinador, YCT en paper

Des del 2015 el Servei de Llengües Modernes de la Universitat de Girona (UdG) i el Centre de Cultura Xinesa de Girona organitzem junts els exàmens oficials de xinès HSK en paper (per a majors de 12 anys), YCT en paper (per a menors de 16 anys), HSK online per ordinador (examen presencial a les aules informàtiques) i HSKK (examen HSK oral) dins el marc de col·laboració amb la Fundació Institut Confuci de Barcelona. Més de mil dos-cents persones ja han fet els exàmens oficials de xinès al campus Montilivi de la UdG. 

Exàmens oficials de xinès a Girona

CONVOCATÒRIES 2023

Informació i inscripció:  xines@udg.edu

  • YCT en paper (nivells 1, 2, 3, 4): Dissabte 10 de juny del 2023 (inscripció oberta).
  • HSK en paper (nivells 1, 2, 3, 4, 5, 6): Dissabte 10 de juny del 2023 (inscripció oberta).
  • HSK online for computer (levels 1, 2, 3, 4, 5, 6): Saturday 18 November 2023, computer classrooms (registration closed).

All examinations will be carried out in the University of Girona, Campus Montilivi, Faculty of Business and Economic Sciences (how to arrive at it? )

Inscripció

Per realitzar la inscripció a qualsevol nivell dels exàmens oficials de xinès a Girona cal enviar un correu electrònic a xines@udg.edu , us passarem la fitxa d'inscripció i la informació bancària per fer l'abonament de la taxa d'examen.

La matrícula a l’examen serà únicament vàlida si s’ha realitzat el pagament de les taxes.

PREU TOTAL DE LES PROVES (PREU DE L’EXAMEN + TAXA ADMINISTRATIVA 5€)

HSK1       50 €
HSK2       50 €
HSK3       60 €
HSK4       60 €
HSK5       75 €
HSK6       75 €
YCT1       50 €
YCT2       50 €
YCT3       70 €
YCT4       70 €

Horaris i aules d'examen

Per realitzar la prova cal portar:

  • La targeta d'admissió (la donarem a l'examinand el mateix dia a l'aula d'examen). 
  • DNI, NIE o Passaport (el mateix document acreditatiu que heu fet servir per a la inscripció).
  • Llapis 2B.  
  • Goma d'esborrar.
  • Maquineta.

CONSULTA DE LES NOTES D'EXAMEN I RECOLLIDA DELS CERTIFICATS OFICIALS:

Podeu consultar les vostres notes dels exàmens HSK, YCT i HSK online a la pàgina web: www.chinesetest.cn , amb el número de la targeta d'admissió i el nom i cognoms. 

Per recollir els certificats oficials d'examen, heu de portar el DNI/passaport/NIE (la mateixa documentació que us va servir per fer la inscripció) i targeta d'admissió. Abans de venir, us recomanem que envieu un correu a xines@udg.edu per demanar informació sobre el lloc i horari de la recollida. 

Informació general

EXÀMENS HSK (nivell, estructura i barem d'aprovat)

HSK 1 (domini de 150 paraules, nivell equivalent al A1) 
Comprensió oral – 20 exercicis 15 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 20 exercicis 17 minuts 100 punts
Temps total (aproximadament) 40 minuts Total 200 punts
(incloent temps per omplir les dades al full d’examen)   (aprovat a partir de 120 punts)
HSK 2 (domini de 300 paraules, nivell equivalent al A2). 
Comprensió oral – 35 exercicis 25 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 25 exercicis 22 minuts 100 punts
Temps total (aproximadament) 55 minuts Total 200 punts
(incloent temps per omplir les dades al full d’examen)   (aprovat a partir de 120 punts)
HSK 3 (domini de 600 paraules, nivell equivalent al B1). 
Comprensió oral – 40 exercicis 35 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 30 exercicis 30 minuts 100 punts
Expressió escrita – 10 exercicis 15 minuts 100 punts
Temps total (aproximadament) 90 minuts Total 300 punts
(incloent temps per omplir les dades al full d’examen)   (aprovat a partir de 180 punts)
 
HSK 4 (domini de 1200 paraules, nivell equivalent al B2). 
Comprensió oral – 45 exercicis 30 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 40 exercicis 40 minuts 100 punts
Expressió escrita – 15 exercicis 25 minuts 100 punts
Temps total (aproximadament) 105 minuts Total 300 punts
(incloent temps per omplir les dades al full d’examen)   (aprovat a partir de 180 punts)
HSK 5 (domini de 2500 paraules, nivell equivalent al C1). 
Comprensió oral – 45 exercicis 30 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 45 exercicis 45 minuts 100 punts
Expressió escrita – 10 exercicis 40 minuts 100 punts
Temps total (aproximadament) 125 minuts Total 300 punts
(incloent temps per omplir les dades al full d’examen)   (aprovat a partir de 180 punts)
HSK 6 (domini de 5000 paraules, nivell equivalent al C2). 
Comprensió oral – 50 exercicis 35 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 50 exercicis 50 minuts 100 punts
Expressió escrita – 1 tema 45 minuts 100 punts
Temps total (aproximadament) 140 minuts Total 300 punts
(incloent temps per omplir les dades al full d’examen)   (aprovat a partir de 180 punts)

EXÀMENS YCT (nivell, estructura i barem d'aprovat)

YCT 1 (domini de 80 paraules).
Comprensió oral – 20 exercicis 10 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 15 exercicis 17 minuts 100 punts
Temps total (aproximadament) 35 minuts Total 200 punts
(incloent temps per omplir les dades al full d’examen)   (aprovat a partir de 120 punts)
YCT2 (domini de 150 paraules, nivell equivalent al A1).
Comprensió oral – 20 exercicis 15 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 20 exercicis 27 minuts 100 punts
Temps total (aproximadament) 50 minuts Total 200 punts
(incloent temps per omplir les dades al full d’examen)   (aprovat a partir de 120 punts)
YCT3 (domini de 300 paraules, nivell equivalent al A2). 
Comprensió oral – 35 exercicis 20 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 25 exercicis 30 minuts 100 punts
Temps total (aproximadament) 60 minuts Total 200 punts
(incloent temps per omplir les dades al full d’examen)   (aprovat a partir de 120 punts)

 

YCT4 (domini de 600 paraules, nivell equivalent al B1). 
Comprensió oral – 40 exercicis 30 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 30 exercicis 30 minuts 100 punts
Expressió escrita – 10 exercicis 15 minuts 100 punts
Temps total (aproximadament) 85 minuts Total 300 punts
(incloent temps per omplir les dades al full d’examen)   (aprovat a partir de 180 punts)
 

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.