Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Introducció als processos psicològics bàsics aplicats a l'àrea de l'esport i l'activitat física. L'assignatura aproxima a l'estudiant a temes com la personalitat, les emocions, la cognició, la motivació i la psicologia social.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JUAN PONS BAUZA
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JUAN PONS BAUZA
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • Buscar, organitzar i interpretar la informació que proporcionen les noves tecnologies (TIC).
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Ajustar-se als límits de la competència professional.
 • Identificar i analitzar els trets estructurals i funcionals de l'activitat física i de l'esport.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Aplicar les estratègies d'intervenció al procés d'ensenyament-aprenentatge dels esports.

Continguts

1. Introducció a la psicologia de l'esport

2. Aspectes bàsics: personalitat i aprenentatge

3. La iniciació esportiva i les transicions en la carrera d'elit

4. La motivació

5. Els pensaments

6. Emocions

7. Intervencions psicològiques

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 5 10 15
Prova d'avaluació 8 40 48
Seminaris 17 30 47
Sessió expositiva 20 5 25
Sessió participativa 10 5 15
Total 60 90 150

Bibliografia

 • A. Papaioannou & D. Hackfort (2014). Routledge companion to sport and exercise psychology. Routledge.
 • M. Raab, P. Wylleman, R. Seiler, A. M. Elbe, & A. Hatzigeorgiadis (2016). Sport and Exercise Psychology Research: From Theory to Practice. Academic Press.
 • R. S. Weinberg, & D. Gould. (2010). Fundamentos de Psicología del Deporte y del Ejercicio físico. Editorial Médica Panamericana.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AVC1: Exercicis de reforç teòric Cal realitzar el 80% dels qüestionaris per poder optar a l'avaluació continuada.
20
AVC2: Exàmens d'avaluació teòrica i pràctica Consta de dos exàmens parcials. 50
AVC3. Activitats pràctiques Consta de dos treballs en grup que l'alumnat haurà d'entregar puntualment a les dates proposades. 30

Qualificació

Avaluació continuada (AVC)

AVC1: Exercicis de reforç teòric (20%)

Assistència obligatòria a pràctiques, que es controla a través d'un petit qüestionari sobre els continguts donats a classe de teoria. Cal realitzar el 80% dels qüestionaris per poder optar a l'avaluació continuada. Aquesta evidència no és recuperable i la nota obtinguda farà mitjana per l'avaluació continuada.

AVC2: Exàmens d'avaluació teòrica i pràctica (50%)

Durant el curs es realitzaran dos exàmens parcials (amb un pes del 25% cadascun). Cal tenir una nota igual o superior a 5 en ambdues proves per tal de poder optar a l'avaluació continuada. Excepcionalment, l'alumnat que tingui només un dels dos exàmens suspesos amb un 4 com a mínim i tingui una mitjana de la nota dels exàmens superior a 5, podrà seguir per la via de l'avaluació continuada. En cas de suspens, l'alumnat tindrà l'opció de recuperar la o les proves suspeses a l'examen de recuperació.

AVC3: Treballs de pràctiques (30%).

Durant el curs es proposaran dos treballs en grup (amb un pes del 15% cadascun) que l'alumnat haurà d'entregar puntualment a les dates proposades. Aquesta evidència no és recuperable i la nota obtinguda farà mitjana per l'avaluació continuada.


Avaluació final (AVF)

- Consta d'un examen que val el 100% de la nota

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació contínua o a l'avaluació final.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:

OA 1: Conèixer el significat i la diferència dels conceptes: psicologia i psicologia de l'esport
OA 2: Relacionar la psicologia i la psicologia de l'esport amb altres ciències i les seves bases històriques.
OA 3: Aprendre els conceptes fonamentals de les bases teòriques de la psicologia de l'esportista i la psicologia del rendiment.
OA 4: Comprendre els fonaments teòrics i pràctics de la psicologia social aplicada a l'esport.

Assignatures recomanades

 • Desenvolupament motor i iniciació esportiva
 • Esports d'adversari