Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Introducció als processos psicològics bàsics aplicats a l'àrea de l'esport i l'activitat física. L'assignatura aproxima a l'estudiant a temes com la personalitat, les emocions, la cognició, la motivació i la psicologia social.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Anna Jordana Casas
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Anna Jordana Casas
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Buscar, organitzar i interpretar la informació que proporcionen les noves tecnologies (TIC).
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Ajustar-se als límits de la competència professional.
 • Identificar i analitzar els trets estructurals i funcionals de l'activitat física i de l'esport.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Aplicar les estratègies d'intervenció al procés d'ensenyament-aprenentatge dels esports.

Continguts

1. Introducció a la psicologia de l'esport

2. La personalitat

3. Iniciació esportiva i aprenentatge

4. Transicions de carrera esportiva

5. La motivació

6. Les emocions

7. Intervencions psicològiques

8. Pensament i creences

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 5,00 10,00 0 15,00
Anàlisi / estudi de casos 4,00 20,00 0 24,00
Prova d'avaluació 4,00 20,00 0 24,00
Seminaris 17,00 30,00 0 47,00
Sessió expositiva 10,00 5,00 10,00 25,00
Sessió participativa 5,00 5,00 5,00 15,00
Total 45,00 90,00 15,00 150

Bibliografia

 • American Psychological Association (2020). Publication manual of the American psychological association (7ª ed.). . APA.
 • Hill, A. P. (2023). The psychology of perfectionism in sport, dance, and exercise. Taylor & Francis.
 • R. Ryan & E. L. Deci (2017). Self Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness. Guildford Press.
 • G. Tenenbaum & R. C. Eklund (2020). Handbook of Sport Psychology (4th Edition). Wiley.
 • Torregrossa, M., Chamorro, J. L., Prato, L., & Ramis, Y. (2021). Grupos, entornos y carrera deportiva. Tirant Humanidades.
 • R. S. Weinberg, & D. Gould. (2010). Fundamentos de Psicología del Deporte y del Ejercicio físico. Editorial Médica Panamericana.
 • Alcaraz, S., Pons, J., Angulo-Brunet, A., & Cruz, J. (2017). Intervenciones para la promoción de actividad física basadas en la TAD. Revista de Psicología del Deporte, 26(3), 116-123
 • Borrueco, M., Torregrossa, M., Pallarès, S., Vitali, F., & Ramis, Y. (2023). Women coaches at top level: Looking back through the maze. International Journal of Sports Science & Coaching, 18(2), 327-338
 • Chico, E. (2000). Búsqueda de sensaciones. Psicothema, 12(2), 229-235
 • Cruz, J., Torregrossa, M., Sousa, C., Mora, A., & Viladrich, C. (2010). Efectos conductuales de programas personalizados de asesoramiento a entrenadores. Revista de Psicología del Deporte, 20(1), 179-195
 • Harwood, C. G., & Knight, C. J. (2015). Parenting in youth sport: A position paper on parenting expertise. Psychology of Sport and Exercise, 16(1), 24-35
 • Jordana, A., Ramis, Y., Chamorro, J. L., Pons, J., Borrueco, M., De Brandt, K., & Torregrossa, M. (2023). Ready for failure? beliefs, perfectionism and mental health in male soccer. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 41(2), 454-477
 • Jordana, A., Torregrossa, M., & Ramis, Y. (2022). Una intervención TREC para la recuperación de actividad física saludable en exde. Cuadernos de Psicología del Deporte, 22(3),
 • Kuettel, A., & Larsen, C. H. (2020). Risk and protective factors for mental health in elite athletes:a scoping review. International Review of Sport and Exercise Psychology, 13(1), 231-265
 • Latinjak, A., López-Ros, V., & Font-Lladó, R. (2014). Las emociones en el deporte: Conceptos empleados en un modelo tridimensional. Revista de Psicología del Deporte, 23(2), 267-274
 • Latinjak, A. T., Zourbanos, N., López-Ros, V., & Hatzigeorgiadis, A. (2014). Goal-directed and undirected self-talk: Exploring a new perspective. Psychology of Sport and Exercise, 15(5), 548-558
 • Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2010). Preferred reporting items for systematic reviews: The PRISMA statement. International Journal of Surgery, 8(5),
 • Ramis, Y., Torregrossa, M., Pallarés, S., Viladrich, C., & Cruz, J. (2019). El modelo GEPE de práctica basada en la evidencia. Revista de Psicología Aplicada al Deporte y el Ejercicio Físico, 4(2), 1-6
 • Ramis, Y., Torregrosa, M., Viladrich, C., & Cruz, J. (2017). The effect of coaches’ controlling style on competitive anxiety of young athlete. Frontiers in psychology, 8(), 572
 • Stambulova, N., Ryba, T. V., & Henriksen, K. (2021). Career development and transitions of athletes. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 19(4), 524-550
 • Tamminen, K. A., & Bennett, E. V. (2017). No emotion is an island: An overview of theoretical perspectives and narrative. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 9(2),
 • Torregrossa, M., Chamorro, J. L., & Ramis, Y. (2016). Transición de júnior a sénior y promoción de carreras duales en el deporte. Revista de Psicología Aplicada al Deporte y el Ejercicio Físico, 1(1), 1-11
 • Wylleman, P. (2019). An organizational perspective on applied sport psychology in elite sport. . Psychology of Sport and Exercise, 42(5), 89-99

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC1: Exercicis de reforç teòric Cal realitzar mínim el 80% dels qüestionaris per poder optar a l'avaluació continuada
10 No
AVC2: Avaluació Parcial 1 Examen parcial d'avaluació de continguts teòrics i pràctics 35
AVC3: Avaluació Parcial 2 Examen parcial d'avaluació de continguts teòrics i pràctics 35
AVC4: Activitats pràctiques Consta de dos treballs en grup que l'alumnat haurà d'entregar puntualment en les dates proposades 20 No

Qualificació

El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.

AVALUACIÓ CONTINUADA (AVC):

- AVC1: Exercicis de reforç teòric (10%)
Assistència obligatòria a pràctiques, que es controla a través d'un petit qüestionari sobre els continguts donats a classe de teoria i de pràctiques. Cal realitzar el 80% dels qüestionaris per poder optar a l'avaluació continuada. Aquesta evidència no és recuperable i la nota obtinguda farà mitjana per l'avaluació continuada sigui quina sigui la nota.

- AVC2: Parcial 1 d'avaluació teòrica i pràctica (35%)

- AVC3: Parcial 2 d'avaluació teòrica i pràctica (35%)

Cal tenir una nota igual o superior a 5 en una de les dues proves per tal de poder optar a l'avaluació continuada. L'alumnat que tingui només un dels dos exàmens suspesos amb una nota igual o superior a 4 i tingui una mitjana de la nota dels exàmens superior a 5, podrà seguir per la via de l'avaluació continuada. Notes inferiors a 4 en un o en els dos parcials, no fan mitjana i s’han de recuperar. En cas de suspens (notes inferiors a 4, o mitjana entre els dos exàmens inferior a 5), l'alumnat tindrà l'opció de recuperar la o les proves suspeses a l'examen de recuperació.

- AVC4: Treballs de pràctiques (20%)
Durant el curs es proposaran dos treballs en grup. El primer d'ells té un pes del 5% i el segon d'ells té un pes del 15%. L'alumnat haurà d'entregar aquests treballs puntualment a les dates proposades. Aquesta evidència no és recuperable i la nota obtinguda farà mitjana per l'avaluació continuada sigui quina sigui la nota.

AVALUACIÓ ÚNICA (AVU):
Cal tenir una nota igual o superior a 4 en ambdós exàmens parcials (AVU1 i AVU2), i que la mitjana d'aquests sigui igual o superior a 5. Notes inferiors a 4 en un o en els dos parcials, no fan mitjana i s'han de recuperar.

AVALUACIÓ FINAL (AVF):
En el cas que l'alumnat no assoleixi l'avaluació contínua, haurà de realitzar un examen que comptarà el 100% de la nota (continguts teòrics i pràctics de l'assignatura). Aquest examen no és recuperable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un/a alumne/a no presentat aquell/a que ha realitzat menys del 50% de les activitats d’avaluació continuada, o que no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit a la professora responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

A continuació s'indiquen les activitats per a l'AVALUACIÓ ÚNICA (AVU):
- AVU1: Un primer examen parcial que tindrà un pes del 35% de la nota. Aquesta activitat és recuperable.
- AVU2: Un segon examen parcial que tindrà un pes del 35% de la nota. Aquesta activitat és recuperable.
- AVU3: Un treball de pràctiques que es realitzarà de forma individual i que tindrà un pes del 30% de la nota. Aquest treball s'haurà d'entregar en mà a la professora el mateix dia dels exàmens (AVU1 i AVU2). Aquesta activitat no és recuperable.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

Observacions:
- Per aprovar l'assignatura, caldrà que l'alumnat obtingui una nota igual o superior a 5.0 a la mitjana dels dos parcials (AVC2 i AVC3).

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:

OA 1: Conèixer el significat i la diferència dels conceptes: psicologia i psicologia de l'esport
OA 2: Relacionar la psicologia i la psicologia de l'esport amb altres ciències i les seves bases històriques.
OA 3: Aprendre els conceptes fonamentals de les bases teòriques de la psicologia de l'esportista i la psicologia del rendiment.
OA 4: Comprendre els fonaments teòrics i pràctics de la psicologia social aplicada a l'esport.

Assignatures recomanades

 • Desenvolupament motor i iniciació esportiva
 • Esports d'adversari

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial. L'exposició teòrica de continguts i la reflexió sobre l'aplicació pràctica de la teoria es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES.

Escenari IV. Confinament. L'exposició teòrica de continguts i la reflexió sobre l'aplicació pràctica de la teoria es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial
Es mantenen les activitats d'avaluació i el percentatge de qualificació que cadascuna atorga a la nota final.

Escenari IV. Confinament
Es mantenen les activitats d'avaluació, amb adaptacions.


AVALUACIÓ CONTINUADA (AVC):

- AVC1: Exercicis de reforç teòric (10%). Es manté el format d'aquesta activitat.

- AVC2: Parcial 1 d'avaluació teòrica i pràctica (35%)

- AVC3: Parcial 2 d'avaluació teòrica i pràctica (35%)

Les activitats AVC2 i AVC3 passaran a realitzar-se de forma virtual.

- AVC4: Treballs de pràctiques (20%). Es manté el format d'aquesta activitat.


AVALUACIÓ FINAL (AVF):
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que l'examen d'avaluació final es realitzarà de manera virtual.

AVALUACIÓ ÚNICA (AVU):
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que l'examen d'avaluació única es realitzarà de manera virtual i el treball de pràctiques s'entregarà a través del moodle.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial
Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s'utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament
Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.