Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Introducció als processos psicològics bàsics aplicats a l'àrea de l'esport i l'activitat física. L'assignatura aproxima a l'estudiant a temes com la personalitat, les emocions, la cognició, la motivació i la psicologia social.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Anna Jordana Casas
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Anna Jordana Casas
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Buscar, organitzar i interpretar la informació que proporcionen les noves tecnologies (TIC).
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Ajustar-se als límits de la competència professional.
 • Identificar i analitzar els trets estructurals i funcionals de l'activitat física i de l'esport.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Aplicar les estratègies d'intervenció al procés d'ensenyament-aprenentatge dels esports.

Continguts

1. Introducció a la psicologia de l'esport

2. Aspectes bàsics: personalitat i aprenentatge

3. La iniciació esportiva i les transicions en la carrera d'elit

4. La motivació

5. Els pensaments

6. Emocions

7. Intervencions psicològiques

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 5,00 10,00 0 15,00
Prova d'avaluació 8,00 40,00 0 48,00
Seminaris 17,00 30,00 0 47,00
Sessió expositiva 10,00 5,00 10,00 25,00
Sessió participativa 5,00 5,00 5,00 15,00
Total 45,00 90,00 15,00 150

Bibliografia

 • A. Papaioannou & D. Hackfort (2014). Routledge companion to sport and exercise psychology. Routledge.
 • M. Raab, P. Wylleman, R. Seiler, A. M. Elbe, & A. Hatzigeorgiadis (2016). Sport and Exercise Psychology Research: From Theory to Practice. Academic Press.
 • R. S. Weinberg, & D. Gould. (2010). Fundamentos de Psicología del Deporte y del Ejercicio físico. Editorial Médica Panamericana.
 • R. Ryan & E. L. Deci (2017). Self Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness. Guildford Press.
 • G. Tenenbaum & R. C. Eklund (2020). Handbook of Sport Psychology (4th Edition). Wiley.
 • T. Horn, & A. Smith (2019). Advances in sport and exercise psychology (4th Edition). Human Kinetics.
 • Ramis, Y., Torregrossa, M., Pallarés, S., Viladrich, C., & Cruz, J. (2019). El modelo GEPE de práctica basada en la evidencia. Revista de Psicología Aplicada al Deporte y el Ejercicio Físico, 4(2), 1-6
 • Chico, E. (2000). Búsqueda de sensaciones. Psicothema, 12(2), 229-235
 • Hill, A. P., & Madigan, D. J. (2017). A short review of perfectionism in sport, dance and exercise. Current Opinion in Psychology, 16(1), 72-77
 • (2014). La resiliencia en el deporte. Cuadernos de Psicología del Deporte, 14(3), 83-98
 • Harwood, C. G., & Knight, C. J. (2015). Parenting in youth sport: A position paper on parenting expertise. Psychology of Sport and Exercise, 16(1), 24-35
 • Cruz, J., Torregrossa, M., Sousa, C., Mora, A., & Viladrich, C. (2010). Efectos conductuales de programas personalizados de asesoramiento a entrenadores. Revista de Psicología del Deporte, 20(1), 179-195
 • Torregrossa, M., Chamorro, J. L., & Ramis, Y. (2016). Transición de júnior a sénior y promoción de carreras duales en el deporte. Revista de Psicología Aplicada al Deporte y el Ejercicio Físico, 1(1), 1-11
 • Stambulova, N. (2017). Crisis-transitions in athletes. Current Opinion in Psychology, 16(1), 62-66
 • Alcaraz, S., Pons, J., Angulo-Brunet, A., & Cruz, J. (2017). Intervenciones para la promoción de actividad física basadas en la TAD. Revista de Psicología del Deporte, 26(3), 116-123
 • Gillet, N., Vallerand, R., Amoura, S., & Baldes, B. (2010). Influence of coaches' AS on athletes' motivation and sport performance. Psychology of Sport and Exercise, 11(2), 155-161
 • Latinjak, A., López-Ros, V., & Font-Lladó, R. (2014). Las emociones en el deporte: Conceptos empleados en un modelo tridimensional. Revista de Psicología del Deporte, 23(2), 267-274
 • MaCarthy, P. J., Allen, M. S., & Jones, M. V. (2012). Emotions, cognitive interference, and concentration disruption in youth sport. Journal of Sport Sciences, 31(5), 1-11
 • Weigel, P., Raab, M., Wollny, R. (2015). Tactical decision making in team sports: A model of cognitive processes. International Journal of Sports Science, 5(4), 128-138
 • Latinjak, A. T., Zourbanos, N., López-Ros, V., & Hatzigeorgiadis, A. (2014). Goal-directed and undirected self-talk: Exploring a new perspective. Psychology of Sport and Exercise, 15(5), 548-558
 • Hatzigeorgiadis, A, & Galanis, E. (2017). Self-talk effectiveness and attention. Current Opinion in Psychology, 16(1), 138-142

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC1: Exercicis de reforç teòric Cal realitzar el 80% dels qüestionaris per poder optar a l'avaluació continuada.
20 No
AVC2: Exàmens d'avaluació teòrica i pràctica Consta de dos exàmens parcials. 50
AVC3: Activitats pràctiques Consta de dos treballs en grup que l'alumnat haurà d'entregar puntualment a les dates proposades. 30 No

Qualificació

El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.

Avaluació continuada (AVC)

AVC1: Exercicis de reforç teòric (20%)
Assistència obligatòria a pràctiques, que es controla a través d'un petit qüestionari sobre els continguts donats a classe de teoria. Cal realitzar el 80% dels qüestionaris per poder optar a l'avaluació continuada. Aquesta evidència no és recuperable i la nota obtinguda farà mitjana per l'avaluació continuada sigui quina sigui la nota.

AVC2: Exàmens d'avaluació teòrica i pràctica (50%)
Durant el curs es realitzaran dos exàmens parcials (amb un pes del 25% cadascun). Cal tenir una nota igual o superior a 5 en ambdues proves per tal de poder optar a l'avaluació continuada. Excepcionalment, l'alumnat que tingui només un dels dos exàmens suspesos amb un 4 com a mínim i tingui una mitjana de la nota dels exàmens superior a 5, podrà seguir per la via de l'avaluació continuada. En cas de suspens, l'alumnat tindrà l'opció de recuperar la o les proves suspeses a l'examen de recuperació.

AVC3: Treballs de pràctiques (30%).
Durant el curs es proposaran dos treballs en grup. El primer d'ells té un pes del 10% i el segon d'ells té un pes del 20%. L'alumnat haurà d'entregar aquests treballs puntualment a les dates proposades. Aquesta evidència no és recuperable i la nota obtinguda farà mitjana per l'avaluació continuada sigui quina sigui la nota.


Avaluació final (AVF)
Consta d'un examen que val el 100% de la nota.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que ha realitzat menys del 50% de les activitats d’avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

Aquesta avaluació constarà dels següents apartats:
- Un examen final que tindrà un pes del 70% de la nota. L'examen és recuperable.
- Un treball de pràctiques que es realitzarà de forma individual i que tindrà un pes del 30% de la nota. Aquest treball s'haurà d'entregar en mà al professor el mateix dia de l'examen. No és recuperable.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

Així mateix, caldrà que l'alumnat obtingui una nota igual o superior a 5 als exàmens d'avaluació teòrica i pràctica (AVC2).

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:

OA 1: Conèixer el significat i la diferència dels conceptes: psicologia i psicologia de l'esport
OA 2: Relacionar la psicologia i la psicologia de l'esport amb altres ciències i les seves bases històriques.
OA 3: Aprendre els conceptes fonamentals de les bases teòriques de la psicologia de l'esportista i la psicologia del rendiment.
OA 4: Comprendre els fonaments teòrics i pràctics de la psicologia social aplicada a l'esport.

Assignatures recomanades

 • Desenvolupament motor i iniciació esportiva
 • Esports d'adversari

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial. L'exposició teòrica de continguts i la reflexió sobre l'aplicació pràctica de la teoria es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES.

Escenari IV. Confinament. L'exposició teòrica de continguts i la reflexió sobre l'aplicació pràctica de la teoria es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial
Es mantenen les activitats d'avaluació i el percentatge de qualificació que cadascuna atorga a la nota final.

Escenari IV. Confinament
Es mantenen les activitats d'avaluació, amb adaptacions.

AVALUACIÓ CONTINUADA
AVC1: Exercicis de reforç teòric. Es manté el format d’aquesta activitat.
AVC2: Exàmens d'avaluació teòrica i pràctica. Aquesta activitat passarà a realitzar-se de forma virtual.
AVC3: Treballs de pràctiques. Es manté el format d’aquesta activitat.

AVALUACIÓ FINAL
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que EXAMEN D'AVALUACIÓ FINAL es realitzarà de manera virtual.

AVALUACIÓ ÚNICA
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que l'examen final es realitzarà de manera virtual i el treball de pràctiques s'entregarà a través del moodle.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial
Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s'utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament
Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.