Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Etapa d'Educació Primària i el seu currículum. Competències curriculars: ensenyament i aprenentatge. Planificació de l'activitat docent i aprenentatge a l'aula. Els continguts curriculars i la seva organització. Avaluació. Dificultats d'aprenentatge en l'Educació Primària. Interacció i comunicació a l'aula. Els serveis de suport i l'atenció a l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge. Gestió de l'aula. Coneixement d'experiències innovadores en Educació Primària. Funció docent. Selecció d'informació. Teories i institucions educatives contemporànies Anàlisi i crítica de lleis i contextos en relació amb el context sociocultural
Crèdits ECTS:
7

Grups

Grup FP

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Juan González Martínez  / Isabel Martin Toro
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Grup JD

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Juan González Martínez  / Eulalia Guiu Puget
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Grup JP

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Juan González Martínez  / Isabel Martin Toro
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Competències

 • Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Reconèixer i analitzar les necessitats educatives específiques i les diversitats personals, socials i culturals.
 • Aplicar estratègies per la resolució de conflictes en els entorns educatius habituals.
 • Definir i analitzar estratègies que ajudin a promoure l’esforç, la constància i l’autodisciplina en l’alumne.
 • Analitzar l’abast, les implicacions i les dificultats de la professió docent en el món actual i interessar-se per la formació continuada, entenent que el fet educatiu és una tasca permanent, sempre inacabada.
 • Valorar críticament les institucions públiques i privades en relació a la seva història i als seus efectes quant a la convivència pacífica entre les persones i els pobles.
 • Analitzar els elements claus que permeten el treball en equip i cooperatiu.
 • Identificar els aspectes i trets essencials que determinen pràctiques innovadores i de qualitat en l’organització i funcionament de centres educatius.

Continguts

1. Tema 1: L'educació primària 1.1. L'educació bàsica: l'educació primària 1.2. El mestre i la mestra d'educació primària 1.3. Estructura pedagògica i organitzativa de l'educació primària

2. Tema 2: El centre d'educació primària 2.1. Educació integral 2.2. Atenció a les necessitats educatives de l'alumnat 2.3. Relació amb les famílies i l'entorn

3. Tema 3: El currículum d'educació primària: 3.1. El currículum 3.2. Les competències bàsiques 3.3. Les àrees del currículum

4. Tema 4: La pràctica curricular 4.1. El disseny del currículum 4.2. Els objectius 4.3. Els continguts 4.4. Metodologia i activitats 4.5. Materials i recursos 4.6. Unitats de programació

5. Tema 5: L'avaluació 5.1. L'avaluació 5.2. Avaluació de l'alumnat, del professorat i del centre 5.3. Tècniques instruments d'avaluació 5.4. L'ètica de l'avaluació

6. Tema 6: La gestió de l'aula 6.1. Estratègies d'ensenyament i aprenentatge 6.2. La convivència 6.3. El grup-classe 6.4. L'escola inclusiva

7. Tema 7: La innovació educativa 7.1. La renovació pedagògica i la innovació educativa 7.2. Projectes d'innovació 7.3. Innovació i recerca educativa

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 30,00 0 30,00
Debat 8,00 14,00 24,00 46,00
Lectura / comentari de textos 5,00 20,00 10,00 35,00
Prova d'avaluació 4,00 0 0 4,00
Sessió expositiva 0 10,00 2,00 12,00
Treball en equip 8,00 20,00 20,00 48,00
Total 25,00 94,00 56,00 175

Bibliografia

 • Álvarez Méndez, Juan Manuel (DL 2000 ). Evaluar para conocer, examinar para excluir . Madrid: Morata. Catàleg
 • Apple, Michael W (1986 ). Ideología y currículo . Madrid: Akal. Catàleg
 • Apple, Michael W. Beane, James A. (cop. 1997 ). Escuelas democráticas . Madrid: Morata. Catàleg
 • Benejam, Pilar (2014 ). Quina educació volem? . Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • Bermejo, B - Ballesteros, C (2014). Manual de Didáctica General para maestros. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Bolívar Botía, Antonio (cop. 2008 ). Didáctica y currículum : de la modernidad a la postmodernidad . Málaga: Aljibe. Catàleg
 • Campos Barrionuevo, Blas (2011 ). Mejorar la práctica educativa : herramientas para optimizar el rendimiento de los alumnos . Las Rozas, Madrid: Wolters Kluwer. Catàleg
 • Cantón Mayo, Isabel Pino Juste, Margarita R. (DL 2011 ). Diseño y desarrollo del currículum . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Carbonell i Sebarroja, Jaume (2015 ). Pedagogías del siglo XXI : alternativas para la innovación educativa . Barcelona: Octaedro. Catàleg
 • Darling-Hammond, Linda (2001 ). El Derecho de aprender : crear buenas escuelas para todos. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Delval, Juan (2000 ). Aprender en la vida y en la escuela . Madrid: Morata. Catàleg
 • Elboj Saso, Carmen (2002 ). Comunidades de aprendizaje : transformar la educación . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Escamilla, Amparo (2008 ). Las Competencias básicas : claves y propuestas para su desarrollo en los centros . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Freire, Paulo (DL 2003 ). Pedagogia de l'autonomia . Xàtiva: Edicions del Crec :Denes. Catàleg
 • Gimeno Sacristán, José (cop. 2000 ). La Educación obligatoria : su sentido educativo y social . Madrid: Morata. Catàleg
 • Gimeno Sacristán, José (cop. 2008. ). Educar por competencias : ¿qué hay de nuevo? . Madrid: Morata. Catàleg
 • Gimeno Sacristán, José (cop. 2010 ). Saberes e incertidumbres sobre el currículum . Madrid: Morata. Catàleg
 • Gimeno Sacristán, José (cop. 2013 ). En busca del sentido de la educación . Madrid: Morata. Catàleg
 • Gimeno Sacristán, José (1993 ). Comprender y transformar la enseñanza (2ª ed.). Madrid: Morata. Catàleg
 • Gómez Hurtado, Inmaculada (cop. 2014 ). Manual de didáctica : aprender a enseñar . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Herrán Gascón, Agustín de la Paredes Labra, Joaquín González Jiménez, Félix E. (cop. 2008 ). Didáctica general : la práctica de la enseñanza en educación infantil, primaria y secundaria . Madrid [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Moral Santaella, Cristina Pérez García, María Purificación (cop. 2009 ). Didáctica : teoría y práctica de la enseñanza . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Pérez Gómez, Ángel I (cop. 1998 ). La Cultura escolar en la sociedad neoliberal . Madrid: Morata. Catàleg
 • Pérez Gómez, Ángel I (cop. 2012 ). Educarse en la era digital : la escuela educativa . Madrid: Morata. Catàleg
 • Puigdellívol, Ignasi (1998 ). La Educación especial en la escuela integrada : una perspectiva desde la diversidad . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Rodríguez Rojo, Martín (cop. 2002 ). Didáctica general : qué y cómo enseñar en la sociedad de la información . Madrid: Biblioteca Nueva. Catàleg
 • Stainback, Susan (cop. 1999 ). Aulas inclusivas . Madrid: Narcea. Catàleg
 • Stenhouse, Lawrence (1985 ). Investigación y desarrollo del curriculum . Madrid: Morata. Catàleg
 • Torres Santomé, Jurjo (1991 ). El Curriculum oculto . Madrid: Morata. Catàleg
 • Torres Santomé, Jurjo (1994 ). Globalización e interdisciplinariedad : el currículum integrado . Madrid: Morata. Catàleg
 • Torres Santomé, Jurjo (cop. 2011 ). La Justicia curricular : el caballo de Troya de la cultura escolar . Madrid: Morata. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Realització de les proves relacionades amb les lectures proposades pel professorat (comentaris de text o tests de lectura).
La planificació és oferir dues possibilitats a l'alumnat:
1) Realitzar mensualment un test de lectura eliminatori i un comentari de text en format textual que evidenciï la lectura comprensiva, analítica i crítica dels textos proposats.
2) Llegir mensualment els textos proposats i participar durant el semestre en l'elaboració grupal d'un comentari global de naturalesa transmediàtica.
Per poder ser avaluat se han d'haver presentat totes les proves d'aquest bloc proposades pel professorat i s'han d'haver superat amb un mínim d'un 4. Si no es satisfan aquestes condicions, s'haurà de recuperar tot el bloc al final del semestre. 25
Dos exàmens semestrals: un a finals del primer semestre (oral o escrit) i l'altre a finals del segon semestre (escrit), sobre els temes treballats en cadascun d'aquests dos períodes Hi haurà la possibilitat de fer un examen de recuperació. En tot cas, per poder fer promig, caldrà haver tingut, com a mínim, 5 punts sobre 10 50
Realització d'un treball en petit grup sobre un tema teòrico-pràctic proposat pel professor, que s'haurà d'exposar públicament (de manera sincrònica o asincrònica) Un cop presentat, el treball podrà ser objecte de revisió per part de l'equip. 25

Qualificació

Per aprovar l'assignatura, cal haver resolt correctament cadascun dels tres pilars de l'avaluació: els comentaris de text, els exàmens i el treball en equip. No es podrà ponderar unes proves d'avaluació amb altres si la qualificació d'alguna d'elles és inferior a 5.
Les carències en expressió escrita suposen el suspens directe de l'assignatura. Cal expressar-se oralment i per escrit de manera correcta.
Les activitats recuperades en segona oportunitat poden tenir com a qualificació màxima un 5.
D'acord amb la normativa d'avaluació de la universitat, el plagi a qualsevol prova d'avaluació o activitat d'aprenentatge implica el suspens directe de tota l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà No presentat qualsevol alumne que no lliuri la totalitat de les proves d'avaluació.

Avaluació única:
L'avaluació única s'haurà de demanar en el període oficial que determini la FEP, a partir d'un mes després de l'inici de curs. Consistirà en un examen teòrico-pràctic oral al final del curs.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

L'alumnat podrà gaudir de les tutories amb el professorat tant per correu electrònic com per videoconferència, en els horaris que s'acordin a partir de l'inici de curs.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Per a la comunicació i la interacció entre el professorat es faran servir els recursos que ofereix la plataforma Moodle preferentment, així com el correu electrònic.

Observacions

Es recorda la necessitat d'expressar-se amb correcció tant oralment com escrita.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.