Estudia a la UdG

CIAE: Informació

Contacte

Centre d'Informació i Assessorament dels Estudiants

Edifici CIAE Mapa / Map
C/ Maria Aurèlia Capmany, 38
Campus de Montilivi
17071 Girona
Tel. 972 41 80 46
Fax 972 41 98 44
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address informacio@udg.edu

Horaris d'atenció

Centre d'Informació i Assessorament dels Estudiants (CIAE)

 

Edifici CIAE

» Què és el CIAE?

» Serveis que ofereix

» Com s’hi arriba?

 

 

Què és el CIAE?

El Centre d’Informació i Assessorament dels Estudiants aplega diferents serveis de la Universitat de Girona addicionals a les prestacions pròpies de les facultats i escoles, amb la voluntat d’oferir un servei d’atenció de qualitat i de ser un punt de referència per a estudiants i futurs estudiants de la UdG.

Torna a dalt / Vuelve al principio / Back to top

Serveis que ofereix

Servei i funcions
 

Contacte
 
Informació general. Informació sobre recursos de la Universitat; bústia de reclamacions, suggeriments, queixes... Tel. 972 41 80 46
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address informacio@udg.edu
Accés a la universitat i atenció als estudiants. Informació sobre accés a la universitat (vies d’accés, notes de tall, selectivitat, més grans de 25 anys, preinscripció universitària...) i sobre els estudis de la UdG (oferta de titulacions, canvi d’estudis, passarel·les, horaris...). Secció d’Atenció a l’Estudiant i d’Accés
Tel. 972 41 98 54
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address acces@udg.edu
www.udg.edu/acces Enllaç a un altre web UdG / Enlace a otro web UdG / Link to another UdG website
Allotjament universitari. Reserva d'allotjaments en règim de lloguer i informació sobre residències i altres ofertes d'allotjament. Allotjament UdG
Tel. 972 41 98 57
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address allotjament@udg.edu
www.udg.edu/allotjament Enllaç a un altre web UdG / Enlace a otro web UdG / Link to another UdG website
Beques i ajuts. Informació i gestió de beques, ajuts, préstecs... Secció de Beques i Ajuts als Estudiants
Tel. 972 41 80 53
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address beques@udg.edu
www.udg.edu/beques Enllaç a un altre web UdG / Enlace a otro web UdG / Link to another UdG website
Borsa de treball. Intermediació per a l’accés al mercat laboral, promoció i gestió de pràctiques en empreses i institucions, orientació i suport en el procés de recerca de feina... per a estudiants de la UdG i titulats universitaris. Borsa de Treball
Tel. 972 41 80 76
Tel. 972 41 98 43
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address borsa@udg.edu
www.udg.edu/borsa Enllaç a un altre web UdG / Enlace a otro web UdG / Link to another UdG website
Unitat Tècnica de Màsters. Gestió de la preinscripció a màsters universitaris, suport als processos de selecció i admissió, gestió de convenis de màsters interuniversitaris, gestió d’ajudes per als estudiants... Unitat Tècnica de Màsters
Tel. 972 41 88 43
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address masters@udg.edu
www.udg.edu/masters
Registre. Presentació i registre de documents Oficina Auxiliar del Registre del Campus Montilivi
Tel. 972 41 98 51
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address susana.ramio@udg.edu
Suport a persones amb discapacitat. Orientació i recursos a les persones amb discapacitat en tots els àmbits universitaris. Programa de Suport a les Persones amb Discapacitat
Tel. 972 41 96 47
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address pla.discapacitats@udg.edu
www.udg.edu/discapacitats Enllaç a un altre web UdG / Enlace a otro web UdG / Link to another UdG website
Títols i certificats. Expedició i lliurament de títols acadèmics, certificats, duplicats, credencials d’homologació... Secció de Gestió Acadèmica – Negociat de Títols
Tel. 972 41 80 45
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address titols@udg.edu
Altres serveis. Ordinadors de consulta a Internet (per realitzar la preinscripció universitària en línia, automatricular-se...). Fotocopiadores (autoservei, a 0,05 € la còpia).  

Torna a dalt / Vuelve al principio / Back to top

Com s’hi arriba?

El CIAE es troba al campus de Montilivi, davant la Biblioteca i al costat de l’Aulari Comú.

Per arribar-hi en bus:

  • Des de l’estació d’autobusos de Girona, que és al costat de l’estació de tren, surt la línia 8, que puja al campus de Montilivi passant pel campus Centre.
  • Des dels Jutjats de Girona, la línia 11 passa pel campus Centre i arriba fins al campus de Montilivi. 

Més informació:

Mapa de situació del CIAE dins el campus de Montilivi

Torna a dalt / Vuelve al principio / Back to top

Última actualització: 03/09/2014