El fons del Centre de Geologia i Cartografia Ambiental, a l'abast de la ciutadania
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

El fons del Centre de Geologia i Cartografia Ambiental, a l'abast de la ciutadania

La sala de graus de la Facultat de Ciències de la UdG ha acollit, el 22 de maig, la presentació del repositori digital de cartografia geològica de l’àrea de Geodinàmica Externa del Departament de Ciències Ambientals.

La presentació d’aquest fons ha comptat amb el rector, Quim Salvi; el degà de la Facultat de Ciències, Jesús Colprim; el director del departament de Ciències Ambientals, Josep Maria Bas; el director del centre de Geologia i Cartografia Ambiental (GEOCAMB), i el geòleg Lluís Pallí.

L’acte ha estat també un reconeixement a la trajectòria professional i l’aportació científica del Dr. Lluís Pallí i Buxó i ha aplegat una cinquantena de persones, entre les quals membres de la mateixa comunitat universitària, representants de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i representants d’ajuntaments dels territoris que han estat objecte d’estudi.

Al llarg de la seva trajectòria professional al Col·legi Universitari de Girona, a l’Estudi General i, –finalment- a la UdG, el Dr. Lluís Pallí i Buxó va desenvolupar una intensa tasca en la caracterització geològica de les comarques gironines. Ell mateix i -sota el seu lideratge- nombrosos investigadors de l’Àrea de Geodinàmica Externa del Departament de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona (UdG) varen focalitzar una part molt destacada de la seva recerca en la cartografia geològica.

Al marge de nombroses col·laboracions en mapes geològics publicats per organismes com l’IGME o l’ICGC, el Dr. Pallí va impulsar la publicació de diverses col·leccions de cartografia geològica entre els anys 1978 i 2007. Sovint amb la contribució econòmica d’institucions públiques com ajuntaments o la Diputació de Girona, l’Àrea de Geodinàmica Externa i la col·laboració d’alguns professionals externs va publicar en format paper més d’una quarantena de mapes de contingut geològic a diverses escales.

El Centre de Geologia i Cartografia Ambiental (GEOCAMB), com a dipositaris d’aquest fons de coneixement, aprofita les tecnologies actuals i n’ha digitalitzat el seu contingut per posar-lo a disposició de la ciutadania de forma lliure i gratuïta a través del web (http://geocamb.udg.edu/mapes/).

La cartografia geològica aporta informació sobre els recursos naturals, els processos actius o els elements patrimonials.  És el fonament per la caracterització del terreny, per la reconstrucció de la història geològica, o per la identificació dels riscos naturals. Per tant, transcendeix a les Ciències de la Terra per projectar-se a parcel·les d’activitat social, econòmica o mediambiental com les obres públiques, l'agricultura i els usos del sòl, l'ordenació territorial, la geotècnia o l’explotació de les matèries primeres, entre d'altres.

El GEOCAMB centra la seva recerca en l’àmbit de la Geologia aplicada i ambiental, fent especial èmfasi en la geodinàmica dels processos externs, la vulnerabilitat territorial i el risc natural que representen, l’estudi dels recursos hídrics superficials i subterranis, la seva qualitat i relació amb ecosistemes, i la influència del canvi climàtic. El grup té una reconeguda trajectòria en l’estudi i valorització del patrimoni geològic, geoarqueologia, així com en recerca educativa sobre didàctica de les Ciències de la Terra.

Notícies relacionades