Institut de Recerca en Turisme (INSETUR)

Conclusions i propostes de millora per a la formació universitària en l’àmbit del Turisme

Arrel de la jornada "Reptes en la formació universitària en l'àmbit del Turisme" que es va celebrar el passat 27 de febrer a la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona.

El cicle de jornades sectorials del projecte Ocupadors, organitzades per AQU Catalunya, va continuar el passat 27 de febrer amb la jornada Reptes en la formació universitària en l’àmbit del Turisme a la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona.

A la jornada s’hi van presentar els resultats de l’enquesta als ocupadors del sector del turisme, però també va servir com a lloc de recollida i intercanvi d’opinions entre el món universitari i el món empresarial pel que fa a la formació universitària dels graduats i graduades en Turisme.

Ara, AQU Catalunya presenta el document de Conclusions i propostes de millora per a la formació universitària en l’àmbit del Turisme, que és un recull de totes les aportacions sorgides a la jornada.

AQU. (15/03/2019). Conclusions i propostes de millora per a la formació universitària en l’àmbit del Turisme. elButlletí. Recuperat de: http://www.aqu.cat/elButlleti/butlleti93/noticies6.html#.XOZPNsgzY2y

Notícies relacionades