Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2019-2020

Programa de Doctorat en Dret, Economia i Empresa (IU)

Formació Transversal

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Ètica aplicada a l'activitat científica i professional (3501DC0006)

Ètica aplicada

OPoptativa 1 A 2segon semestre CAcatalà

Metodologies qualitatives per a la recerca (3501DC0019)

Els continguts del curs s'estructuren al voltant dels següents blocs temàtics: 1) Introducció a les metodologies qualitatives: per què usar metodologies qualitatives?, quin paradigmes epistemològics hi ha de base?, quines tècniques son més usuals per utilitzar? i breu introducció a l´observació participant; i 2) L´entrevista individual i grupal. Fer entrevistes individuals i fer entrevistes grupals i Introducció a l´anàlisi de la informació. Les categories analítiques i interpretatives. Els objectius del curs són: - Entendre el per què d´usar metodologies qualitatives. - Reflexions sobre aspectes rellevants en l’ús de metodologies qualitatives. - Posar en pràctica alguna tècnica de recollida d´informació i d´anàlisi qualitatiu.

OPoptativa 1 A 2segon semestre ESespanyol

Foment de l’Emprenedoria. Business Model Generation (3501DC0029)

4 sessions de dues hores cadascuna que versaran sobre aspectes del model Business Model Canvas. Aquest model tracta 9 punts clau que cal tenir en compte a l'hora d'emprendre un model de negoci. Es poden dividir en tres àrees (estratègia, pla màrqueting, pla financer) però és molt important tractar el punts més transversalment per tal de no perdre l'orientació cap al client. L'objectiu es proposar un projecte de negoci basat en l'expertesa del participant.

OPoptativa 1 A 2segon semestre NDno definit

Gestió de la informació científica. Indicadors d’avaluació. Principals documents de recerca (3501DC0035)

La publicació d’un article científic és una part imprescindible en la tasca investigadora. Gestionar tot el procés, des de la cerca d’informació fins a la seva publicació així com afavorir-ne la visibilitat i l’ús, és essencial. Aquest curs ofereix tot un seguit d’elements secundaris però bàsics que envolten l’activitat científica i que són fonamentals per poder avançar professionalment en aquesta part de la tasca investigadora.

OPoptativa 1 A 2segon semestre CAcatalà

Disseny experimental i mostreig (3501DC0039)

Conceptes bàsics de disseny experimental: aleatorització, rèpliques, repeticions, estratègies a seguir... Dissenys eficients amb múltiples variables que permeten treure el màxim d’informació amb el mínim d’experiments. Dissenys factorials (complerts i fraccionals) i conceptes de significació, efectes principals, interaccions i models. Conceptes de bloc. Metodologia de superfícies de resposta per optimitzar una o vàries respostes. Es repassaran les tècniques de mostreig i s’implementaran els principals mètodes. S’utilitzaran eines simples i visuals així com el programari lliure (R) per a fer els càlculs més complexos. Ens centrarem en la interpretació dels resultats utilitzant exemples pràctics. És necessari tenir unes nocions estadística bàsiques.

OPoptativa 1 A 2segon semestre ENanglès

Estadística bàsica (3501DC0040)

OPoptativa 1 A 2segon semestre NDno definit

Ús i aprofitament d'eines 2.0 per a la recerca (3501DC0041)

OPoptativa 1 A 2segon semestre NDno definit

Eines i recursos per a la comunicació de la ciència. Càpsules de divulgació científica (3501DC0042)

OPoptativa 1 A 2segon semestre NDno definit

Anàlisi temàtica amb Atlas.ti (3501DC0043)

Els objectius del curs són, primer, familiaritzar-se amb les característiques bàsiques de l'anàlisi temàtic de contingut i, segon, conèixer les característiques principals de l'aplicació informàtica CAQDAS Atlas.ti.

OPoptativa 1 A 2segon semestre ESespanyol

Metodologia de recerca mixtes (3501DC0045)

El curs tratarà de les tradicions de recerca i mètodes d'investigació en ciències socials i la integració metodològica (definició i procediments).

OPoptativa 1 A 2segon semestre CAcatalà

Definir, escriure i publicar treballs de doctorat en Economia i Empresa (3501DC0048)

Ideas y conceptos de metodología y procedimentales útiles para plantear, organizar, escribir y publicar trabajos de doctorado.

OPoptativa 0,5 A 2segon semestre ESespanyol

Escriure i publicar una tesi doctoral en Dret (3501DC0049)

A l’hora d’escriure una tesi doctoral en Dret, sovint el doctorand s’enfronta a molts interrogants. Per on començo? Què he de fer exactament? En què ha de consistir la tesi? Què convé que llegeixi? On puc trobar la informació? Quin enfocament li dono? Com cito els documents? Com estructurar eficaçment les meves tasques i gestionar millor el meu temps? Qui em podria resoldre un dubte? En aquest curs es donen indicacions bàsiques sobre aquestes i altres qüestions, amb l’objectiu d’encarar millor el procés, sovint llarg i complex, de confecció de la tesi en Dret.

OPoptativa 0,5 A 2segon semestre ESespanyol

Curs d’estadística amb SPSS aplicat a la recerca (3501DC0051)

En aquest curs es presenta el programa SPSS i s’apliquen eines estadístiques per tal d’obtenir i interpretar resultats correctament. En el curs es treballa el tractament de dades, l’estadística descriptiva univariant i bivariant, inferència d’una i de dues poblacions i s’apliquen tests de normalitat. Les sessions van acompanyades d’una part de teoria i es combinen amb una part pràctica utilitzant aquest programari estadístic i facilitant la interpretació dels resultats.

OPoptativa 1 A 2segon semestre CAcatalà

Curs de modelització i anàlisi multivariant amb SPSS (3501DC0052)

En aquest curs es presenta el model de regressió lineal, model de regressió logística, anàlisi multivariant (anàlisi de correspondències simples i anàlisi de components principals). Les sessions van acompanyades d’una part de teoria i es combinen amb una part pràctica utilitzant aquest programari estadístic i facilitant la interpretació dels resultats. Aquest curs no és introductori, és una continuació del curs "Estadística amb SPSS aplicat a la recerca” i es donen per coneguts alguns conceptes estadístics.

OPoptativa 1 A 2segon semestre CAcatalà

Curs d’estadística amb RStudio aplicat a la recerca (3501DC0053)

L’objectiu del curs és aprendre a utilitzar les instruccions apropiades en aquest programari estadístic RStudio per a tal d’obtenir taules i gràfics. En aquest curs no s’expliquen conceptes estadístics.

OPoptativa 1 A 2segon semestre CAcatalà

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Taller d’escriptura d’articles a partir de la tesi doctora (3501DC0034)

Curs adreçat a doctorands de l’àmbit de les Ciències Socials, especialment Educació. En aquest taller es donaran orientacions i estratègies per a l’elaboració d’articles a partir de la tesi doctoral susceptibles de ser publicats en revistes indexades. S’adreça especialment a persones que estiguin treballant en l’àmbit educatiu. El taller tindrà un caràcter pràctic i cada participant treballarà a partir de la seva pròpia recerca.

OPoptativa 1 A 2segon semestre NDno definit