Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Realització de pràctiques sobre operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors. Aplicació pràctica dels balanços de matèria i energia.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JAUME PINSACH BOADA
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • CT04 Treballar en equip
 • CT09 Aplicar criteris de qualitat a les propostes i/o a projectes
 • CE24 Capacitat per al disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de

Continguts

1. EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA II

2. BLOC I . SESSIONS INTRODUCTÒRIES

          2.1. Tractament d'aigües de procés

          2.2. Balanç energètic en torre de refredament

          2.3. Reactor pilot amb control de temperatura

          2.4. Model de dispersió en un RTAC

3. BLOC 2 SESSIONS INTRODUCTÒRIES

          3.1. RTAC en discontinu. Hidròlisi de l'anhídrid acètic

          3.2. Balanç de matèria en estat transitori

          3.3. Balanç energètic en estat transitori. Influència de l'agitació

          3.4. Estabilització d'una producció. RTAC en continu

4. BLOC 3 SESSIONS INTRODUCTÒRIES

          4.1. Distribució del temps de residència en reactors de flux pistó.

          4.2. Càlcul del coeficient global de transferència KLa. Subministrament d'oxigen en aigües residuals.

          4.3. Determinació del coeficient de difusió d'una solució de NaCl en aigua.

          4.4. Agitació de líquids

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 14,00 14,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 25,00 25,00
Elaboració individual de treballs 0 26,00 26,00
Prova d'avaluació 3,00 0 3,00
Sessió expositiva 9,00 0 9,00
Sessió pràctica 39,00 0 39,00
Tutories de grup 9,00 0 9,00
Total 60,00 65,00 125

Bibliografia

 • Avery, H.E (DL 1982). Cinética química básica y mecanismos de reacción. Barcelona, [etc]: Reverté. Catàleg
 • Fox, Robert W, McDonald, Alan T (1989). Introducción a la mecánica de fluidos (2ª ed., actualizada). México D. F. [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Maron, Samuel H, Prutton, Carl F (1970). Fundamentos de fisicoquímica. México [etc.]: Limusa. Catàleg
 • Velayos Solé, Joaquim (1999). Pneumàtica (2ª ed). [Girona]: Joaquim Velayos Solé Palahí A.G. Catàleg
 • Díaz Peña, Mateo, Roig Muntaner, Antonio (1984). Química física (2ª ed). Madrid: Alhambra. Catàleg
 • Henley, Ernest J, Rosen, Edward M (1973). Cálculo de balances de materia y energía, : métodos y empleos de máquinas calculadoras. Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Levenspiel, Octave (1974). Ingeniería de las reacciones químicas. Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Coulson, J. M, Richardson, J. F (1979-1988). Ingeniería química. Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Manual de combustibles en la industria (1989). [Madrid]: Campsa. Catàleg
 • Manual del ingeniero químico (cop. 2001) (4ª ed). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • McCabe, Warren L, Smith, Julian C. Julian Cleveland, Harriott, Peter (DL 1991). Operaciones básicas de ingeniería química (4ª ed). Madrid [etc.]: MacGraw-Hill. Catàleg
 • Treybal, Robert Ewald (cop. 1988). Operaciones de transferencia de masa (2ª ed). México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Water treatment handbook (1991) (6th english ed). Rueil-Malmaison: Degrémont. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Preparació prèvia de la pràctica Avaluació en la preparació prèvia de la pràctica 10
Elaboració d'informes Elaboració d'informes 30
Avaluació final dels coneixements pràctics adquirits. Activitat recuperable Examen final 60

Qualificació

Mètodes docents:
2 sessions setmanals de 3 hores cadascuna durant 5 setmanes i 1 sessió setmanal de 3 hores durant 5 setmanes.
Revisió dels informes presentats i corregits: 1 sessió de 3 hores
al finalitzar les activitats pràctiques.
Activitats = Experimentació en el laboratori i elaboració d'informes.

Exàmens:
L'avaluació serà continuada i distribuïda de la següent forma:
- Avaluació en la preparació de la pràctica que correspondrà al 10%
sobre el total.(No recuperable)
- Avaluació de l'informe amb un valor del 30% % sobre el total.
(Per a la avaluació dels informes es prendrà en consideració
principalment els apartats de qüestions i de conclusions, així com
la comprensió del funcionament d'equips.(No recuperable).

Examen final amb un valor del 60% sobre el total. Activitat recuperable.
S'ha de superar una nota de 5 a l'examen per tal de comptabilitzar les activitats d'avaluació.

La no superació d'un dels blocs,comportarà la repetició de la totalitat de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com a no presentat a aquell alumne que no hagi participat en alguna de les activitats programades

Observacions

La no assistència a les sessions introductòries limitarà la possibilitat de realització de les pràctiques.
Le realització de la totalitat de les pràctiques i la presentació de tots els informes, és condició indispensable per accedir a l'examen.

Assignatures recomanades

 • Anàlisi química
 • Control i instrumentació de processos químics
 • Enginyeria de la reacció química i reactors
 • Enginyeria fluïdomecànica
 • Experimentació en enginyeria química I
 • Operacions bàsiques I
 • Operacions bàsiques II
 • Processos de química industrial
 • Química industrial