Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Fundamentos térmicos y termodinámicos. Transmission de calor. Instalaciones de transferencia de energía a traves de fluidos. Cálculo de instalaciones de climatización y frigoríficas.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARTI COMAMALA LAGUNA  / EDUARD MASSAGUER COLOMER  / LINO MONTORO MORENO
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Competències

 • CT07 Adaptar-se a noves situacions assumint els rols necessaris
 • CE09 Coneixements de termodinàmica aplicada i transmissió de calor. Principis bàsics de termodinàmica i termotecnia i la seva aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria.

Continguts

1. PRINCIPIS DE TERMODINÀMICA

          1.1. Principi zero. Mesura de temperatura.

          1.2. Primer principi.

          1.3. Segon principi.

2. CANVI DE FASE.

          2.1. Principi d'estat.

          2.2. La relació p-v-T

          2.3. Taules termodinàmiques

3. TRANSFERÈNCIA DE CALOR.

          3.1. Conducció.

          3.2. Convecció.

          3.3. Radiació.

          3.4. Materials aïllants.

4. BESCANVIADORS DE CALOR. (excepte GEM)

          4.1. Tipus i característiques.

          4.2. Coeficient global de trasferència de calor.

          4.3. Diferència logarítmica mitjana de temperatura.

          4.4. Eficiència d'un bescanviador.

5. COMBUSTIBLES I COMBUSTIÓ.

          5.1. Tipus de combustibles.

          5.2. Calderes i elements generadors tèrmics.

          5.3. Processos de combustió.

          5.4. Rendiment d'una caldera.

6. REFRIGERACIÓ.

          6.1. Cicles frigorífics.

          6.2. Bomba de calor.

          6.3. Fluids refrigerants.

7. PSICROMETRIA.

          7.1. Diagrama psicromètric.

          7.2. Processos industrials.

          7.3. Climatització.

8. MÀQUINES TÈRMIQUES PRODUCTORES DE POTÈNCIA. (excepte GEM)

          8.1. Motors de combustió.

          8.2. Turbines de gas.

          8.3. Compressors.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 0 10,00 10,00
Prova d'avaluació 3,00 25,00 28,00
Resolució d'exercicis 15,00 15,00 30,00
Sessió expositiva 30,00 30,00 60,00
Sessió pràctica 12,00 10,00 22,00
Total 60,00 90,00 150

Bibliografia

 • Fundamentos de termodinámica técnica (2004). Barcelona [etc.] : Reverté, cop. 2004 2ª ed. Catàleg
 • Termodinámica básica ejercicios (2006). UPC. Catàleg
 • Termodinàmica : problemes resolts (2006). UPC. Catàleg
 • Problemas de termodinámica aplicada (2000). Universidad de La Rioja. Servicio de Publicaciones, cop. 2000 2ª ed.. Catàleg
 • Termodinámica lógica y motores térmicos : problemas resueltos (1999). Madrid : Ciencia 3, DL 1999 [6ª ed.] . Catàleg
 • Termodinàmica tècnica per a enginyers : problemes resolts (1997). Barcelona : Edicions UPC, 1997. Catàleg
 • Manual de termodinàmica (1995). València : Universitat de València, DL 1995 . Catàleg
 • Incropera, Frank Paul (1990 ). Fundamentals of heat and mass transfer (3rd ed.). New York [etc.]: Johan Wiley & Sons. Catàleg
 • Incropera, Frank Paul (cop. 1999 ). Fundamentos de transferencia de calor . México [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Moran, Michael J (cop. 2004 ). Fundamentos de termodinámica técnica (2ª ed.). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques de laboratori. Assistència obligatòria a les sessions de pràctiques.
Pregunta de pràctiques inclosa a l'examen final.
20
Treball de síntesi. S'avaluarà la correcció en la solució proposada així com la claredat en l'exposició dels resultats i el procediment de càlcul per arribar a la solució final. 15
Prova intermitja. Examen de la matèria impartida fins al moment.
Recuperable a l'examen final.
15
Prova final. Examen de la totalitat de les matèries impartides durant el curs. 50

Qualificació

Qualificació

Avaluació continuada:
20 % Pràctiques de laboratori.
15 % Treballs de síntesi.
15 % Prova individual intermitja.

Avaluació final:
50 % Examen final.

Nota total de l'assignatura:

1) Per poder fer mitjana, la nota de cadascuna de les parts ha de ser igual o superior a 5 sobre 10.
2) La nota total de l'assignatura és la mitjana de l'avaluació continuada i l'avaluació final. Es considera l'assignatura aprovada amb una nota total igual o superior a 5 sobre 10.
3) La realització de les pràctiques és OBLIGATÒRIA.
4) La participació a més d'un 80% de les activitats pilot de classe invertida permetrà a l'estudiant compensar el 50% de la nota de l'examen final amb la nota mitjana d'aquestes activitats.

Recuperació de notes:

5) L'única activitat recuperable serà l'examen final que es realitzarà el dia marcat per l'Escola, segons normativa vigent.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Criteris específics de la nota No Presentat:
A un alumne li constarà en el seu expedient acadèmic un No Presentat només si no es presenta a l'examen final (ni a la recuperació posterior).

Observacions

Les sessions de teoria d'aquesta assignatura s'impartiran seguint la metodologia docent de "Flipped classroom". Aquesta metodologia es centra en facilitar el treball autònom de l'estudiant i fomentar la participació i l'aprenentatge a les sessions presencials. (excepte el grup de GEM)