Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2008-2009

Màster Universitari en Joventut i Societat (IU)

Continguts especialitzats

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

La joventut en l'era de la globalització (3501MO1259)

OBobligatòria 5 A Aanual NDno definit

Estudis i recerca sobre joventut (3501MO1260)

OBobligatòria 5 A Aanual NDno definit

Polítiques i programes de joventut (3501MO1261)

OBobligatòria 5 A Aanual NDno definit

Joventut, educació i participació (3501MO1262)

OBobligatòria 5 A Aanual NDno definit

Joventut, consums i riscos (3501MO1263)

OBobligatòria 5 A Aanual NDno definit

Joventut i comunicació (3501MO1264)

OBobligatòria 5 A Aanual NDno definit

Mòdul pràcticum

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a la joventut i societat (3501MO1265)

OBobligatòria 2 A Aanual NDno definit

Congrés Joventut i Societat (3501MO1267)

OBobligatòria 2 A Aanual NDno definit

Pràctiques professionals (3501MO1268)

OPoptativa 6 A Aanual NDno definit

Pràctiques de recerca (3501MO1269)

OPoptativa 6 A Aanual NDno definit

Treball fi de màster (3501MO1270)

OBobligatòria 8 A Aanual NDno definit

Mòdul complements formatius

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Benestar psicosocial i qualitat de vida en la infància i adolescència (3501MO0404)

OPoptativa 2,5 A 2segon semestre NDno definit

Infància i adolescència en risc social: avaluació i modalitats d'intervenció (3501MO0406)

OPoptativa 3,5 A 2segon semestre NDno definit

Intervenció psicoeducativa en el context familiar i en el context social (3501MO0587)

OPoptativa 10 B 2segon semestre NDno definit

Intervenció psicosocial i societat contemporània - Obligatori de màster (3501MO0617)

OPoptativa 10 B 2segon semestre NDno definit

Metodologia en psicologia social - Obligatori doctorat (3501MO0619)

OPoptativa 10 B 2segon semestre NDno definit

Metodologia en recerca educativa (3501MO0712)

OPoptativa 10 A 1primer semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Benestar i qualitat de vida (3501MO0715)

Benestar psicològic, benestar personal, qualitat de vida, satisfacció vital, benestar social, satisfacció amb àmbits de la vida, envelliment satisfactori.

OPoptativa 4 B 2segon semestre NDno definit

Dones i espais: participació ciutadana, món rural, urbanisme (3501MO0779)

OPoptativa 5 A 1primer semestre NDno definit

Dones i estat del benestar (3501MO0780)

OPoptativa 5 A 2segon semestre NDno definit

Aspectes teòrics, metodològics i professionals de la intervenció educativa en contextos de diversita (3501MO0822)

OPoptativa 10 A 1primer semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

La visualització de les dones en l’anàlisi dels problemes mèdics i de morbiditat (3501MO0906)

OPoptativa 5 A 2segon semestre NDno definit

Polítiques europees de promoció i educació per a la salut (3501MO0999)

OPoptativa 3 B 2segon semestre NDno definit

Audiovisual i educació. Un nou estil comunicatiu (UPF) (3501MO1350)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Llenguatge, interculturalitat i mitjans de comunicació (UPF) (3501MO1351)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Cruïlles contemporànies entre cinema, televisió, còmic i videojoc (UPF) (3501MO1354)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Alimentació, salut i cultura (URV) (3501MO1355)

OPoptativa 6 A Aanual NDno definit

Problemes sociosanitaris (URV) (3501MO1356)

OPoptativa 6 A Aanual NDno definit

Estat, ciutadania i multiculturalisme (URV) (3501MO1357)

OPoptativa 6 A Aanual NDno definit

Polítiques públiques I: exclusió social (URV) (3501MO1358)

OPoptativa 3 A Aanual NDno definit

Polítiques públiques II: dispositius assistencials (URV) (3501MO1359)

OPoptativa 3 A Aanual NDno definit

Sexe, gènere i amor (URV) (3501MO1360)

OPoptativa 6 A Aanual NDno definit

Economia política del transnacionalisme (URV) (3501MO1361)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Negociació i disseny de projectes de proximitat (URV) (3501MO1364)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Polítiques socials (UdL) (3501MO1365)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Migracions i creació d'espais multiculturals (UdL) (3501MO1366)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Mobilitat geogràfica (UdL) (3501MO1367)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Tècniques quantitatives (UdL) (3501MO1368)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Tècniques qualitatives (UdL) (3501MO1369)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Teories del conflicte (UdL) (3501MO1370)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Pràctiques: estudi de casos (UdL) (3501MO1371)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Mediació i resolució de conflictes (UdL) (3501MO1372)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Minories ètniques i educació (UdL) (3501MO1373)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Agències i àmbits d'intervenció sociocultural (UdL) (3501MO1374)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Estructures institucionals d'acollida (UdL) (3501MO1376)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Plans d'intervenció social (UdL) (3501MO1377)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Educació en valors (UB) (3501MO1379)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Educació per a la ciutadania (UB) (3501MO1380)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Metodologies per al desenvolupament civicomoral (UB) (3501MO1381)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Ciutadania i convivència en l'àmbit local (UB) (3501MO1382)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Competències interculturals a les organitzacions (UB) (3501MO1383)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Educació intercultural (UB) (3501MO1384)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Programes i materials d'educació en valors i ciutadania (UB) (3501MO1385)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Resolució de conflictes i mediació (UB) (3501MO1386)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Ciutadania: història i polítiques (UB) (3501MO1387)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Desenvolupament moral i construcció social dels valors (UB) (3501MO1388)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Identitat en la societat de la informació (UB) (3501MO1389)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Desenvolupament comunitari (UB) (3501MO1390)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Mediació i gestió del conflicte (UB) (3501MO1391)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Inserció sociolaboral en col·lectius vulnerables (UB) (3501MO1392)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

La intervenció en la justícia juvenil (UB) (3501MO1393)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Mòdul educació i territori (UB) (3501MO1394)

OPoptativa 10 A Aanual NDno definit

Psicologia i ciència cognitiva: pensament, cervell i comportament (UPF) (3501MO1395)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Mòdul educació (UAB) (3501MO1400)

OPoptativa 10 A Aanual NDno definit