Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Estudi general de la Història de l'Art, en els seus diversos aspectes, des de principis del segle XVII fins a finals del segle XVIII.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
IRENE ABRIL VILAMALA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (10%), Italià (10%)

Competències

 • CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 • CTUdG03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CTUdG13 Situar els propis coneixements en el marc epistemològic i històric, eludint la seva fragmentació
 • CE 14. Explicar de manera argumentada un coneixement precís i crític de les coordenades espai-temporals de la Història de l'Art.
 • CE 15. Analitzar i aplicar un coneixement diacrònic i contextualitzat de les diverses manifestacions artístiques/musicals que s'han succeït al llarg de la història en el domini universal.
 • CE 18. Adquirir, interpretar i aplicar coneixements específics relatius a la teoria de l'art i el pensament estètic i, en general, al coneixement integral i integrat del fet artístic.
 • CE 19. Discernir i utilitzar coneixements específics relatius a les ciències i tècniques historiogràfiques, així com a les fonts literàries i documentals sobre les quals es construeix la disciplina.

Continguts

1. - El Manierisme. A.- Ideals, formes i convencions de la "maniera". B.- Centres, autors i obres.

2. - L'època del Barroc. A.- Introducció. El Barroc, la problemàtica del terme: significat i fortuna crítica. B.- Problemes de periodització. El debat historiogràfic (entre "antics" i "moderns"). C.- El context històric i cultural.

3. - Art del segle XVII a Itàlia. A.- Pintura. "Naturalistes", Caravaggio i els seus seguidors. "Classicistes", dels Carracci a Pietro da Cortona. B.- Escultura. Gian Lorenzo Bernini i la unitat de les arts. Altres personalitats destacades: Alessandro Algardi i François du Quesnoy. C.- Urbanisme. La ideologia de la "Roma Triumphans" i el paradigma de la ciutat barroca. La reforma urbanística del Papa Sixte V. "Il Gesú", model de les esglésies contrareformistes. D.- Arquitectura. Origen i evolució de l'arquitectura del Barroc: Carlo Maderno i l'acabament de la Basílica de Sant Pere del Vaticà. Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini, Pietro da Cortona i Guarino Guarini.

4. - Art del segle XVII a Europa. A.- Pintura. A.1.- Països Baixos. A.1.1.- Flandes. Rubens i la pintura barroca. A.1.2.- Holanda. "L'art de descriure". Frans Hals, Rembrandt i Vermeer de Delft. A.2.- Espanya. Velázquez i la pintura del "segle d'or". A.3.- França. Georges de la Tour i la interpretació del caravaggisme a França. La Reial Acadèmia i Charles Le Brun. Poussin i Claude Lorrain a Roma. B.- Escultura. Espanya. Centres, autors i obres. C.- Arquitectura. França. Arquitectes al servei de Lluís XIV: el Louvre i Versalles.

5. - Art del segle XVIII a Europa. La problemàtica del segle. Barroc, Rococó i Neoclassicisme. A.- Pintura. A.1.- La pintura francesa. De Watteau a Fragonard. A.2.- La pintura anglesa. Hogarth, Reynolds i Gainsborough. La pintura espanyola. Paret, Bayeu i Goya. La pintura italiana. "Quadratture", "barochetto" i "vedute". B.- Escultura. De l'extinció del barroc al neoclassicisme. C.- Arquitectura. De l'arquitectura tardo-barroca al neoclassicisme.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 40,00 40,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 20,00 20,00
Lectura / comentari de textos 0 30,00 30,00
Prova d'avaluació 3,00 0 3,00
Sessió expositiva 36,00 0 36,00
Sessió participativa 9,00 0 9,00
Tutories de grup 6,00 6,00 12,00
Total 54,00 96,00 150

Bibliografia

 • Storia dell'arte italiana (1979-1983 ). Torino: Einaudi. Catàleg
 • Argan, Giulio Carlo (DL 1987 ). Borromini . Madrid: Xarait. Catàleg
 • Blunt, Anthony (1977). Arte y arquitectura en Francia, 1500-1700. Cátedra. Catàleg
 • Blunt, Anthony (1982 ). Borromini . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Borea, Evelina (1965). Annibale Carracci. Codex. Catàleg
 • Borea, Evelina Emiliani, Andrea (2000 ). L'Idea del Bello : viaggio per Roma nel seicento con Giovan Pietro Bellori . Roma: De Luca. Catàleg
 • Borsi, Franco (cop. 1998 ). Bernini . Madrid: Akal. Catàleg
 • Borsi, Franco (1980). Bernini arquitecto. Electa. Catàleg
 • Boucher, Bruce (1999 ). La Escultura barroca en Italia . Barcelona: Destino [etc.]. Catàleg
 • Bustamante García, Agustín (1993 ). EL Siglo XVII : clasicismo y barroco . [S.l.]: Sílex. Catàleg
 • Fernández Arenas, José (DL 1983 ). Barroco en Europa . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Francastel, Pierre (1987). Arte, arquitectura y estética en el siglo XVIII. Madrid: Akal. Catàleg
 • Griseri, Andreina (1967). La metamorfosi del barocco. Einaudi. Catàleg
 • Heydenreich, Ludwig Heinrich (DL 1999 ). Arquitectura en Italia : 1400-1600 (3a ed.). Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Hibbard, Howard (1982 ). Bernini . Madrid: Xarait. Catàleg
 • Mâle, Émile (1985 ). El Barroco : arte religioso del siglo XVII : Italia, Francia, España, Flandes . Madrid: Encuentro. Catàleg
 • Marini, Maurizio (2001). Michelangelo Merisi da Caravaggio: l'itinerario artistico completo. Newton and Compton. Catàleg
 • Martin, John Rupert (1986 ). Barroco . [Madrid]: Xarait. Catàleg
 • Martín González, Juan José (cop. 1991 ). Escultura barroca en España : 1600-1770 (2ª ed.). Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Murray, Linda (1995 ). El Alto renacimiento y el manierismo : Italia, el norte yEspaña : 1500-1600 . Barcelona: Destino [etc.]. Catàleg
 • Nava Cellini, Antonia (1982 ). La Scultura del Seicento . Torino: UTET. Catàleg
 • Norberg Schulz, Cristian (1972). Arquitectura barroca. Aguilar. Catàleg
 • Pérez Sánchez, Alfonso E (cop. 1992 ). Pintura barroca en España : 1600-1750 . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Pinelli, Antonio (1993). La Bella Maniera. Artisti del Cinquecento tra regola e licenza. Torino: Einaudi. Catàleg
 • Pope-Hennessy, John (1985 ). Italian high renaissance and baroque sculpture (2nd ed.). New York: Vintage Books. Catàleg
 • Rodríguez G. de Ceballos, Alfonso (1992 ). El Siglo XVIII : entre tradición y academia . [S.l.]: Sílex. Catàleg
 • Rosenblum, Robert (1986 ). Transformaciones en el arte de finales del siglo XVIII . Madrid: Taurus. Catàleg
 • Schama, Simon (2002 ). Los Ojos de Rembrandt . Barcelona: Plaza & Janés. Catàleg
 • Shearman, John (1990 ). Manierismo . Madrid: Xarait. Catàleg
 • Tapié, Victor Lucien (1991 ). Barroco y clasicismo (4ª ed.). Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Wittkower, Rudolf (1979 ). Arte y arquitectura en Italia : 1600-1750 . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Wittkower, Rudolf (1990 ). Gian Lorenzo Bernini : el escultor del barroco romano . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Martinelli, Valentino Lanzetta, Letizia (1996 ). L'Ultimo Bernini, 1665-1680 : nuovi argomenti, documenti e immagini . Roma: Quasar. Catàleg
 • Bérchez, Joaquín; Gómez Ferrer, Mercedes (1996). El arte del Barroco. Madrid: Cambio 16. Catàleg
 • Checa, Fernando; Morán, José Miguel (2001). El barroco. Itsmo.
 • Cámara, Alicia (2014). Historia del Arte de los siglos XVII y XVIII. Editorial Universitaria Ramon Areces.
 • Haskell, Francis (1984). Patronos y pintores. Arte y sociedad en la Italia del Barroco. Cátedra. Catàleg
 • Toman, Rolf (1997). El Barroco : arquitectura, escultura, pintura. Könemann. Catàleg
 • Babette Bohn; James M. Saslow (2013). A Companion to Renaissance and Baroque art. Wiley-Blackwell. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi i identificació d'imatges. Identificació d'imatges relacionades amb els temes explicats i analitzats a classe i/o respostes curtes a partir d'un qüestionari 20
Realització de la prova escrita de l'examen. Avaluació del contingut donat a classe, amb les lectures suggerides 50
Prova escrita de lectures Avaluació dels continguts del manual proposat 30

Qualificació

Es tindran en compte els coneixements adquirits per l'alumne, la capacitat d'expressar-los correctament, la consulta de bibliografia, l'ús correcte del vocabulari específic i la capacitat d'anàlisi i resolució dels plantejaments o temes proposats. Es demanarà que l'alumne demostri haver llegit i entès les lectures obligatòries que se li suggeriran. Les tres activitats d'avaluació són obligatòries.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es considerarà no presentat a aquell alumne que no es presenti a cap de les tres activitats d'avaluació. Encara que l'alumne només realitzi una de les tres activitats d'avaluació ja es considerarà aprovat o suspès.

Observacions

1) Per il•lustrar i acompanyar les explicacions teòriques de l’assignatura, es farà ús de material audiovisual (diapositives, projector de power point, projector de cossos opacs, transparències, vídeo...)
2) Els materials presentats a l'aula només pretenen ser el punt de partida de l'assignatura. Un món per descobrir està a disposició de l'alumnat que s'endinsi a la bibliografia que periòdicament es recomanarà . També es comunicaran les novetats bibliogràfiques que siguin d’interès per a l’assignatura.
3) Les hores de tutoria, poc utilitzades, són una eina d’atenció personalitzada a la disposició de l'alumne (també a través del correu electrònic, però preferiblement per a concertar una trobada)
4) Manual obligatori:
Joaquín Bérchez; Mercedes Gómez Ferrer, "El arte del barroco", Madrid, Cambio 16, 1996.

S’alternaran sessions a l'aula amb, sempre que sigui possible, sortides a exposicions, museus, etc

Assignatures recomanades

 • Art del Renaixement
 • Art d'època Moderna a Catalunya
 • Art i arquitectura a Espanya: les èpoques del Renaixement i del Barroc
 • Art i artistes a l'Europa Moderna
 • La construcció de la ciutat: arquitectura i urbanisme