Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Crèdits:
10

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
XAVIER BESALU COSTA  / MARIA PALLISERA DIAZ  / JOAN SERRA CAPALLERA  / MONTSERRAT VILA SUÑE
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (20%), Anglès (20%)

Competències

 • Conèixer i utilitzar tècniques d'avaluació i observació adequades a la identificació de necessitats educatives
 • Elaborar i gestionar propostes educatives adequades a les necessitats de les persones a les quals van dirigides
 • Detectar, prevenir i intervenir per afavorir el desenvolupament i l'aprenentatge en persones amb discapacitats i amb risc d'exclusió social
 • Recollir dades, analitzar, intervenir i fer recerca/intervenció sobre processos psicopedagògics relacionats amb l'aprenentatge i l'ensenyament
 • Tenir capacitat crítica i reflexiva per intervenir en àmbits de diversitat sociocultural
 • Planificar, adaptar i desenvolupar propostes didàctiques, programes i serveis educatius que donin resposta a les necessitats generades per la diversitat
 • Tenir competència comunicativa i lingüística que faciliti intervencions adequades en àmbits de diversitat
 • Dinamitzar grups de treball interdisciplinaris
 • Tenir estratègies per crear entorns i materials estimulants i motivants per a l'aprenentatge
 • Tenir habilitats socials per treballar, mediar i negociar

Continguts

1. Bloc 1. Accions i estratègies d'atenció a la diversitat en una escola inclusiva. Mesures curriculars universals d'atenció a la diversitat. El disseny universal del procés d'ensenyament-aprenentatge. Programacions individualitzades, mesures d'adaptació al curriculum i altres mesures específiques d'atenció a la diversitat. Escala de suports a les necessitats educatives especials. Els serveis de suport, recursos educatius i socials per a l'atenció a la diversitat.

2. Bloc 2. La diversitat cultural i social i l'escola inclusiva: Migracions. Cultura/Cultures. La gestió de la diversitat cultural. L'educació intercultural. L'educació en valors i per a la convivència. El currículum intercultural. La formació de persones adultes. El món sociocultural i del lleure. Els Plans territorials de convivència. Materials, publicacions i recursos. Recerca i prospectiva en educació intercultural.

3. Bloc 3: Seminari 1. Transicions i inclusió social. Anàlisi de la realitat i estratègies facilitadores. La transició a l’edat adulta i vida activa de persones amb discapacitat. On estem: Els serveis que faciliten (o no!) la transició a l’edat adulta i vida activa de les persones amb discapacitat. Metodologies facilitadores de la inclusió laboral: el treball amb suport. Presentació i anàlisi d’una experiència.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 10 0 10
Anàlisi / estudi de casos 0 30 30
Classes participatives 40 0 40
Elaboració de treballs 2 95 97
Lectura / comentari de textos 0 60 60
Sortida de camp 6 0 6
Tutories 3 0 3
Visionat/audició de documents 4 0 4
Total 65 185 250

Bibliografia

 • a l'inici del mòdul s'entregarà bibliografia específica (2009). de cada un dels blocs de continguts.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració del portfoli. Integrat per mostres realitzades durant el desenvolupament del mòdul i relacionades amb les diferents temàtiques del mateix. Els criteris d'avaluació s'especificaran per cada una de les activitats que integren el portfoli. 100

Qualificació

L’avaluació del mòdul es realitzarà mitjançant un portfoli que recollirà exercicis individuals i/o grupals realitzats al llarg de les diferents sessions.

Cal tenir present que per tal d’aprovar el mòdul caldrà realitzar i ser avaluat positivament de les diferents activitats realitzades en els diferents blocs del mòdul.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de "No Presentat" s'assignarà en el cas que no s'entreguin en la data indicada els exercicis sol·licitats per l'avaluació del mòdul.