Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Anàlisi i quantificació de biomolècules. Mètodes cromatogràfics. Mètodes electroforètics. Fonaments de fluorescència, quimioluminescència i radioactivitat. Mètodes de determinació estructural de biomolècules. Tècniques immunològiques.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ROSA PERACAULA MIRO  / VICTORIA DE LOS ANGELES SALVADO MARTIN  / JUAN MANUEL SANCHEZ NAVARRO

Competències

  • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
  • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
  • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
  • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
  • CE-2. Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
  • CE-16. Comprendre les principals tècniques, estratègies i metodologies per a l'estudi, utilització i millora de sistemes biològics (incloent els mètodes de cultiu cel · lular i DNA recombinant), així com per a la producció i millora animal i vegetal, d'aliments i fàrmacs obtinguts per procediments biotecnològics.

Continguts

1. Introducció a les tècniques instrumentals en Biotecnologia 1.1 Fonaments de les tècniques 1.2 Classificació 1.3 Selecció de la tècnica 1.4 Calibratge i paràmetres de qualitat

2. Tècniques òptiques d'anàlisi quantitativa 2.1 Espectroscopia d'absorció molecular. Espectrofotometria UV-Vis. Fonaments, instrumentació i aplicacions. 2.2 Espectroscopia de Luminiscència molecular. Fonament teòric. Instrumentació. Aplicacions. 2.3 Espectroscopia d'emissió molecular. Fluorescència. Fonaments, instrumentació i aplicacions. 2.4 Espectroscopia d'absorció atòmica.Fonaments, instrumentació i aplicacions. 2.5 Espectroscopia d'emissió atòmica.Fonaments, instrumentació i aplicacions.

3. Espectrometria de masses. 3.1 Introducció a l'espectrometria de masses. Instrumentació:Fonts d'ionització, analitzadors i detectors. 3.2 Espectrometria de masses atòmica i molecular. 3.3 Acoblaments instrumentals

4. Tècniques isotòpiques. 4.1 Introducció i fonaments. Mesura de la radiactivitat. Comptadors. Traçadors isòtopics i marcatge. Aplicacions

5. Bioseparacions en Biotecnologia. 5.1 Tècniques cromatogràfiques. Fonaments i classificació de les tècniques cromatogràfiques. Cromatografia líquida. Conceptes i mecanismes de separació. Instrumentació i aplicacions. 5.2 Tècniques electroforètiques. Introducció i metodologia. Classificació de les tècniques electroforètiques. Instrumentació i aplicacions.

6. Tècniques inmunologiques. 6.1 Interacció anticos-antigen. 6.2 Precipitina. Immunoelectroforesi. 6.3 El radioimmunoassaig. 6.4 Assaigs immunoenzimàtics. 6.5 Citometria de flux.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6,00 6,00 12,00
Prova d'avaluació 3,00 8,00 11,00
Sessió expositiva 18,00 36,00 54,00
Total 27,00 50,00 77

Bibliografia

  • Barceló Mairata, Francisca Ma (2003 ). Técnicas instrumentales en bioquímica y biología . Palma: Universitat de les Illes Balears. Servei de Publicacions i Intercanvi Científic. Catàleg
  • Roca, Pilar (2003 ). Bioquímica : técnicas y métodos . Madrid: Hélice. Catàleg
  • García-Segura, Juan Manuel (DL 1996 ). Técnicas instrumentales de análisis en bioquímica . Madrid: Síntesis. Catàleg
  • Skoog, Douglas A (cop. 2001 ). Principios de análisis instrumental (5ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen final amb preguntes curtes per avaluar les competències especifiques adquirides i la seva aplicació a la resolució de problemes biotecnològics. La prova escrita es recuperable 60
Treball en grup: resolució d'un cas pràctic. Descriure la metodologia analítica més adequada per a resoldre un cas pràctic bioquímic o biotecnològic utilitzant articles científics en llengua anglesa seleccionats pel professorat. Aquesta activitat es farà en grups de dues persones i inclourà l'entrega d'un resum de la presentació (màxim dues pagines) i l'exposició pública del treball a classe. Desprès de l'exposició oral s'obrirà un torn de preguntes on hi participaran el professorat i els estudiants. L'avaluació del treball es farà utilitzant una rubrica on es valorarà el contingut i la seva adequació al cas plantejat, la comprensió dels aspectes metodològics i de les tècniques que s'incloguin en els continguts, la utilització correcte del llenguatge científic i de la terminologia analítica en la presentació oral i en els documents escrits, la capacitat de síntesis i adequació al temps establert per la presentació i l'ús de material de suport (gràfics, esquemes, figures, etc...) adequat. 40

Qualificació

La nota final es calcularà com un 60% de la prova escrita de l'examen final i un 40% de la nota de la presentació i discussió del cas pràctic.

Cal tenir una nota mínima de 4 (sobre 10) en cadascuna de les dues activitats d'avaluació per aprovar.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació de l'estudiant a la prova escrita de l'examen final ni a la seva recuperació es considera un NO PRESENTAT