Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Crèdits:
10
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
FRANCISCO JIMENEZ MARTINEZ  / ISABEL SERRAT SELLABONA

Altres Competències

 • Integrar els coneixements adquirits i formular judicis de valor que derivin en una presa de decisions reflexiva, crítica i contextualitzada.
 • Aplicar coneixements adquirits i resoldre problemes en diferents contextos relacionats amb el desenvolupament i les dificultats de la comunicació i el llenguatge en l’àmbit dels TEA.
 • Adaptar i concretar el currículum per donar resposta a la diversitat de dificultats dels alumnes de l’EA.
 • Planificar i desenvolupar propostes didàctiques i processos d’ensenyament i aprenentatge que donin resposta a la diversitat i facilitin l’adquisició de competències genèriques pròpies de les diferents etapes educatives.
 • Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques, individuals i grupals, adaptades a la diversitat d’alumnes.
 • Treballar en equips interdisciplinaris que planifiquin eficaçment les seves actuacions i sàpiguen prendre decisions innovadores i emprenedores capaces d’elaborar estratègies per crear entorns i materials estimulants i motivadors per a l’aprenentatge.

Continguts

1. Desenvolupament de les habilitats comunicatives i lingüístiques

          1.1. Les habilitats comunicatives i lingüístiques.

          1.2. Desenvolupament comunicatiu i lingüístic en els anys preescolars.

          1.3. Dificultats en el desenvolupament comunicatiu i lingüístic.

          1.4. Aprenentatge en la lectoescriptura

2. Intervenció educativa en els trastorns de la comunicació en l'espectre autista

          2.1. Característiques, epidemiologia, prevalència i etiologia del TEA.

          2.2. Valoració diagnòstica i instruments d'avaluació psicopedagògica.

          2.3. Intervenció educativa en comunicació i llenguatge.

          2.4. Intervenció a l'escola inclusiva, aula específica i centre específic.

          2.5. Intervenció en famílies.

          2.6. L'accés a recursos de la comunitat.

          2.7. El futur de les persones de l'EA.

          2.8. Darreres investigaciones sobre els TEA.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10,00 25,00 35,00
Elaboració individual de treballs 18,00 60,00 78,00
Sessió expositiva 12,00 30,00 42,00
Sessió participativa 35,00 60,00 95,00
Total 75,00 175,00 250

Bibliografia

 • Hortal, C. (coord.) (2011). Alumnos con trastorno del espectro autista.. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Jiménez, P. (2012). Reflexiones y dudas en torno a los trastornos del espectro autista (TEA) y su ed. Revista Educatio Siglo XXI. , 30(1), 187-213
 • Ministerio de Educación y Cultura (1999). La respuesta a los alumnos gravemente afectados en su desarrollo.. Madrid.: Centro de Investigación y Documentación Educativa. Catàleg
 • Narbona, Juan (cop. 1997 ). El Lenguaje del niño : desarrollo normal, evaluación y trastornos . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Owens, Robert E. (2003 ). Desarrollo del lenguaje (5ª ed). Madrid [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
 • Rueda, M. i Sánchez, E. (2010). Processos de lectura i escriptura. Dins (Ed.), Psicologia del llenguatge (, p. 1-30). Barcelona: UOC. Catàleg
 • Serra i Raventós, Miquel (2000 ). La Adquisición del lenguaje . Barcelona: Ariel. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

L’assignatura s’avaluarà a través de la realització d’un dossier de treball que elaborarà cada estudiant en el qual s’hauran d’anar presentant les diferents activitats que anirà realitzant.
El dossier de treball es completarà amb un informe que contingui les reflexions personals/grupals sobre els continguts tractats en les diferents sessions i activitats de l’assignatura i sobre el propi procés d’aprenentatge.
El contingut del dossier de treball haurà de ser pactat amb el professor/a.
Els continguts dels treballs hauran d’estar connectats amb les temàtiques treballades en la matèria i s’analitzaran segons els següents criteris:
• Intervencions regulars en l’anàlisi i discussió de les presentacions.
• Valoracions de les idees extretes de la lectura i recollides a la síntesi.
• Capacitat d’establir relacions entre idees i conceptes seleccionats.
• Aportacions de grup a les idees exposades en el text i si estan justificades i argumentades.
• Intervencions regulars en l’anàlisi i discussió de les presentacions.
• La rellevància i la pertinença de les preguntes formulades, de manera que vagin més enllà del que queda explícit en el text.
• Els elements de la pràctica que es recullen, la seva organització i la interpretació i les propostes de devolució de la informació.
• Aportacions individuals en les discussions i debats.
• Qualitat en la realització de les activitats i exercicis propostats.