Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
Es traçarà una panoràmica de la història del català en tant que llengua literària, començant per la seva aparició vacil•lant (segles X-XIII), recorrent la seva edat d'or (XIV-XV) i culminant el trajecte en l'època moderna i el segle XIX; d'aquesta manera s'abordaran els principals cicles històrics que precedeixen i condicionen la fixació contemporània. Aquesta assignatura inclourà una descripció sumària de la llengua documentada en les diferents èpoques i també el comentari i anàlisi d'alguns texts amb valor representatiu.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
JOSEP MARIA NADAL FARRERAS

Competències

 • CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CTUdG11 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • E2. Analitzar críticament problemes lingüístics o literaris des de la seva complexitat i plantejar maneres crítiques de tractar-los, ja sigui mitjançant la guia del docent o autònomament.
 • E4. Analitzar des dels diferents components de la gramàtica les produccions lingüístiques del català i utilitzar els esmentats coneixements per millorar la comprensió lectora i l'expressió escrita.
 • E7. Dominar i aplicar correctament en qualsevol tipus de text la gramàtica normativa de la llengua i els aspectes ortotipogràfics adequats.
 • E9. Adquirir i utilitzar adequadament la terminologia i formalització bàsica per descriure amb precisió la llengua catalana.
 • E13. Saber relacionar els orígens i l'evolució de la llengua catalana amb la configuració actual de la llengua.

Continguts

1. Una història social, i d'una llengua 1.1. Història externa versus història interna 1.2. Història social de la llengua o sociolingüística històrica 1.3. Cap a una història dels usos lingüístics 2. La configuració del domini lingüístic català 2.1. El "punt d'arribada" geogràfic: el català com a llengua independent 3. L'ús de diverses llengües al domini català medieval: català vs. llatí, català vs. occità, català vs. aragonès i castellà 4. La subordinació del català a l'edat moderna (segles XVI-XVIII) 4.1. La castellanització de la monarquia, els seus efectes 4.2. La llengua literaària i la llengua vehicular 5. La primera proscripció de la llengua catalana (segles XVIII-XIX) 5.1. Els decrets contra el català 5.2. La cultura il× lustrada i la diversitat lingüística 5.3. Les institucions i la llengua: escola, Església, els nuclis cultes 5.4. Català o "català-valencià-balear": la unitat de la llengua en un moment de canvi 6. El catalanisme político-cultural i la llengua pròpia 6.1. La Renaixença 6.2. Congressos i manifestos 6.3. La llengua del poble: Església i escola 6.4. La normalització noucentista: gramàtiques i institucions 7. La segona proscripció de la llengua catalana: la dictadura de Primo de Rivera (1923-1931) i la dictadura franquista (1939-1975).

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Assistència a actes externs 0 9,00 9,00
Lectura / comentari de textos 2,00 50,00 52,00
Prova d'avaluació 3,00 0 3,00
Sessió expositiva 40,00 0 40,00
Tutories de grup 4,00 0 4,00
Visionat/audició de documents 0 40,00 40,00
Total 49,00 99,00 148

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Classes expositives. Es tindrà en compte l'assistència i la intervenció a les classes. 10
  Comentari de tres articles. Si està bé o no. 20
  Examen El contingutr, la redacció i l'ortografia 70

  Qualificació

  Es considerarà apte la persona que superi el 50% de la suma de les qualificacions següents: examen 70% del total, Comentari de textos bibliogràfics 20% i assistència i intervenció a les classes 10%.
  Condicions. 1. Els errors ortogràfics o de redacció seran tinguts en compte.En tot cas, si hi ha més de 5 errors ortogràfics greus no es podrà aprovar l'assignatura.
  2. La nota de l'examen ha de ser superior a 3 (sobre 7) per poder aprovar el curs.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà no presentat (NP) aquell alumne que no faci l'examen final.