Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
Estudi històric i filològic de les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura catalana.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
JAUME TORRÓ TORRENT

Competències

 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • E6. Identificar, en un estudi lingüístic o literari, el seu marc teòric i antecedents, i valorar-ne les aportacions originals.
 • E7. Dominar i aplicar correctament en qualsevol tipus de text la gramàtica normativa de la llengua i els aspectes ortotipogràfics adequats.
 • E8. Aplicar l'estudi científic a l'anàlisi lingüística i literària de manera rigorosa, mitjançant l'ús dels diferents mètodes científics proposats per diferents escoles i utilitzant les eines informàtiques (bases de dades, aplicacions d'anàlisi, etc.) adients per aconseguir resultats de qualitat
 • E11. Comprendre el context històric i cultural de les obres literàries i analitzar-les tenint en compte aquests aspectes.
 • E12. Ser capaç d'analitzar el model de llengua dels textos literaris amb el triple objectiu d' (1) extreure les característiques lingüístiques de textos de qualsevol època i registre, (2) estudiar la llengua d'un període determinat, i (3) valorar la qualitat literària del text a partir de les seves construccions lingüístiques.
 • E14. Conèixer i aplicar els diferents enfocaments de la teoria de la literatura a l'anàlisi d'obres i a autors concrets.
 • E15. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i comprensió dels textos literaris en el seu context històric i cultural.
 • E17. Identificar els trets propis de l'estètica literària de cada període de la història de la literatura catalana.
 • E18. Adquirir un vocabulari específic de les diferents disciplines literàries i ser capaç d'utilitzar-lo correctament.
 • E19. Analitzar i comentar críticament obres literàries.

Continguts

1. Els trobadors. Cronologia, ambient social, temes, gèneres, poetes més importants. La poesia trobadoresca a Catalunya: Guillem de Berguedà, Guillem de Cabestany, Cerverí de Girona.

2. Ramon Llull: el naixement de la prosa científica i literària. Arnau de Vilanova. El cas Llull: l'Art, la biografia i el conjunt de l'obra. Ramon Llull contra la tradició trobadoresca: la literatura al servei de la primera intenció. Continguts teològics, morals i científics de la prosa catalana de Llull. Evolució de la producció literària lul·liana. Arnau de Vilanova: metge i polemista religiós.

3. Les cròniques: ideologia i història. Noció de conjunt de la historiografia medieval catalana. La formació de la Corona d'Aragó i la ideologia política: el "Llibre dels feits" de Jaume I i la "Crònica" de B. Desclot. Introducció a la "Crònica" de Ramon Muntaner. Pere III i la història.

4. Escriptors mendicants del tombant del segle XIV al XV. Antoni Canals i el moviment de les traduccions. Sant Vicent Ferrer: biografia intel·lectual i política. Els sermons en el marc de la predicació popular: estructura i recursos literaris. Francesc Eiximenis i la teologia per a laics: el projecte del "Crestià" i les monografies didàctiques. Els corrents profètics en l'obra eiximeniana.

5. Metge, Turmeda i els traductots del tombant del XIV al XV. Anselm Turmeda: la conversió a l'islam. L'obra catalana: la poesia narrativa i l'al.legoria moral i política. La prosa d'art i els models clàssics i italians del Trecento. Traducció i innovació literària i cultural. Bernat Metge: del Llibre de Fortuna i Prudència a Lo somni.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 3,00 22,00 25,00
Prova d'avaluació 3,00 20,00 23,00
Tutories de grup 12,00 46,00 58,00
Total 18,00 88,00 106

Bibliografia

 • Riquer, Martí de (1975 ). Los Trovadores : historia literaria y textos . Barcelona: Planeta. Catàleg
 • Mölk, Ulrich (1982 ). La Lirica dei trovatori . Bologna: il Mulino. Catàleg
 • Guillem,|cde Berguedà (1996 ). Les Poesies del trobador Guillem de Berguedà . Barcelona: Edicions dels Quaderns Crema. Catàleg
 • Guillem,|cde Cabestany (1924 ). Les Chansons de Guilhem de Cabestanh . Paris: Champion. Catàleg
 • Cerverí,|cde Girona (1947 ). Obras completas del trovador Cerverí de Girona . Barcelona: Instituto Español de Estudios Mediterráneos. Catàleg
 • Llull, Ramon (1989 ). Obres selectes de Ramon Llull (1232-1316) . Mallorca: Moll. Catàleg
 • Bonner, Anthony, Badia, Lola (1988). Ramón Llull : vida, pensament i obra literària. Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Llinarès, Armand (1987 ). Ramon Llull (2a ed.). Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Llull, Ramon (1931-1934 ). Llibre de meravelles . Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Badia, Lola (1992). Teoria i pràctica de la literatura en Ramon Llull. Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Llull, Ramon (1991 ). Llibre de meravelles . Barcelona: Teide. Catàleg
 • Llull, Ramon (1935-1954 ). Libre de Evast e Blanquerna . Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Llull, Ramon (2009). Romanç d'Evast e Blaquerna (Albert Soler). Palma: Patronat Ramon Llull. Catàleg
 • Jaume, I, Rei de Catalunya-Aragó (1991). Llibre dels fets del Rei en Jaume. Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Jaume|bI,|cRei de Catalunya-Aragó (1991 ). Llibre dels fets . Barcelona: Teide. Catàleg
 • Jaume|bI,|cRei de Catalunya-Aragó (1926-1962 ). Crònica . Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Jaume I (2008). Llibre dels fets. Mallorca: Moll. Catàleg
 • Renedo, Xavier (2010). Dels fets a les paraules, i de les paraules al Llibre dels fets: observacions . Dins Anna Alberni, Lola Badia i Lluís Cabré (Ed.), Translatar i transferir. La transmissió dels textos i el saber (1200 - 1500) (, p. 91-120). Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum. Catàleg
 • Desclot, Bernat (1949-1951 ). Crònica . Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Desclot, Bernat, Cortadellas, Anna (1991). Crònica. Barcelona: Teide. Catàleg
 • Desclot, Bernat (2010 ). Llibre del rei En Pere . Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Muntaner, Ramon, 1265-1336, Cabré, Coia (1992). Crònica. Barcelona: Teide. Catàleg
 • Soldevila, Ferran, Jaume, I, Rei de Catalunya-Aragó, Desclot, Bernat, Muntaner, Ramon, 1265-1336, Pere, III, Rei de Catalunya-Aragó (1971). Les Quatre grans cròniques : Jaume I, Bernat Desclot, Ramon Muntaner, Pere III. Barcelona: Selecta. Catàleg
 • Jaume I, Bernat Desclot, Ramon Muntaner, Pere III el Cerimoniós (2009). Les Quatre grans cròniques (Cingolani, Stefano M). Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Eiximenis, Francesc (2005). Llibres, mestres i sermons : antologia de textos. Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Ferrer, Vicent, Sant, Renedo i Puig, Xavier, Cabré Ollé, Lluís (1993). Sermons. Barcelona: Teide. Catàleg
 • Hauf, Albert G. (1990). D'Eiximenis a Sor Isabel de Villena : aportació a l'estudide la nostra cultura medieval. [València] [etc.]: Institut de Filologia Valenciana [etc.]. Catàleg
 • Història de la literatura catalana (1984-1988) (4a ed.). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Metge, Bernat, Turmeda, Anselm (1927). Obres menors. Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Metge, Bernat (1999). Lo Somni. Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Rubió i Balaguer, Jordi (1984-1986). Història de la literatura catalana. [Barcelona]: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya [etc.]. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Comentaris de textos literaris catalans medievals. Exercici d'anàlisi detinguda d'uns capítols seleccionats de tres obres mestres de la literatura catalana medieval: 1) l'engendrament de Jaume I segons el "Llibre dels feits", B. Desclot i R. Muntaner; 2) el viatge de Pere II a Bordeus segons B. Desclot. Es valoràrà tant la capacitat d'anàlisi dels textos seleccionats com el bon nivell de la redacció. 10
Exposició dels continguts bàsics de cada tema l'assignatura i de les lectures obligatòries. Comentari literari i lingüístics dels textos. S'avaluarà el bon coneixement de la llengua medieval i capacitat de traslladar-la al català modern i el domini de les lectures. 10
Examen Es valorarà la competència dels estudiants en la comprensió dels textos de lectura obligatòria i en el coneixement del context d'història cultural que els correspon. 80

Qualificació

El 80% de la nota de l'assignatura depèn del resultat de l'examen, mentre que la nota del treballs i del comentari oral de les lectures en tutories representa un 20% de la nota global.
Es valorarà tant l'assistència a classe com la participació de l'estudiant en els fòrums en línia de l'assignatura.

* En els treballs i exàmens, per cada error de normativa es restarà un 0,1.

Observacions

Es recomana als estudiants aprofitar les hores de tutoria tant a l'hora de fer els treballs com per resoldre qualsevol problema de comprensió dels textos a llegir.

Assignatures recomanades

 • Literatura catalana: sàtira i paròdia
 • Literatura espanyola medieval
 • Literatura llatina
 • Literatura romànica medieval