Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
Estudi del repartiment de matèries i competències entre les administracions públiques en matèria turística en relació a les diferents destinacions, la seva actuació i la gestió dels seus recursos. Anàlisi de la gestió econòmica de les administracions en matèria turística.
Crèdits ECTS:
4
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP MARIA AGUIRRE FONT  / LLUIS ANTONI JAILE BENITEZ  / JOAN SORRIBES SANCHEZ

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP MARIA AGUIRRE FONT  / LLUIS ANTONI JAILE BENITEZ  / JOAN SORRIBES SANCHEZ

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. La ditribució de competències en matèria turística

          1.1. Marc legal en matèria turística: de la Constitució a la Llei de Turisme de Catalunya

          1.2. L’administració de la Generalitat

          1.3. Els ens locals

          1.4. Els municipis turístics: serveis mínims de prestació obligatòria

          1.5. Administracions institucionals: competències i funcionament

2. La gestió pública de les destinacions turístiques a través de les diferents administracions

          2.1. Administració estatal i supraestatal

          2.2. La Generalitat de Catalunya

          2.3. Les diputacions provincials

          2.4. Els consells comarcals

          2.5. Els ajuntaments

3. La intervenció per motius d'eficiència en l'assignació de recursos

          3.1. La intervenció per a l'eficiència en l'assignació de recursos a l'àmbit turístic

          3.2. La intervneció per motius d'equitat

          3.3. Anàlisi de casos

4. La gestió pública turística a través dels ingressos públics

          4.1. Els ingressos públics . Tipologia i vinculació amb el turisme

          4.2. Els efectes econòmics dels ingressos públics

          4.3. Casos d'anàlisi

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 4,00 20,00 24,00
Resolució d'exercicis 6,00 10,00 16,00
Sessió expositiva 20,00 40,00 60,00
Total 30,00 70,00 100

Bibliografia

 • Blanquer, David (1999 ). Derecho del turismo . València: Tirant Lo Blanch. Catàleg
 • Calabuig i Tomàs, Jordi (2009 ). Destinacions turístiques (3a ed.). Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Cosculluela Montaner, Luis (2009 ). Manual de derecho administrativo (20ª ed.). Cizur Menor (Navarra): Aranzadi. Catàleg
 • Fernández Rodríguez, Carmen (DL 2003 ). Derecho administrativo del turismo (2ª ed.). Madrid [etc.]: Marcial Pons. Catàleg
 • García de Enterría, Eduardo (2008 ). Curso de derecho administrativo (11ª ed.). Madrid: Thomson Civitas. Catàleg
 • García Macho, Ricardo Recalde Castells, Andrés Petit Lavall, Mª Victoria (2000 ). Lecciones de derecho del turismo . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Pérez Guerra, Raúl (2010 ). Dret de les activitats turístiques (2a ed.). Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Castejon, R. et al (2003). Introducción a la economía para turismo (2003 o posterior). Madrid: Prentice Hall. Catàleg
 • Stiglitz, J.E. (2002). La Economía del Sector Público. Barcelona: Antoni Bosch. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Avaluació de la primera lliçó del programa en relació a la distribució de competències en matèria turística Coneixement dels continguts teòrics i pràctics dels continguts. Capacitat per aplicar-los a casos concrets. 20
Avaluació de la segona lliçó del programa en relació a la gestió pública de les destinacions turístiques a través de les diferents administracions Coneixement dels continguts teòrics i pràctics dels continguts. Capacitat per aplicar-los a casos concrets. 20
Avaluació de la tercera lliçó del programa Coneixement dels continguts teòrics i pràctics dels continguts. Capacitat per aplicar-los a casos concrets. 20
Avaluació de la quarta lliçó del programa Coneixement dels continguts teòrics i pràctics dels continguts. Capacitat per aplicar-los a casos concrets. 20
Altres exercicis pràctics proposats pels professors Capacitat per aplicar els coneixements teòrics a casos concrets. Capacitat de cerca d'informació i anàlisi. 20

Qualificació

Avaluació continuada: Durant el curs es realitzaran quatre proves (una per tema), cadascuna de les quals suposarà el 20% de la nota final. S'haurà d'obtenir una qualificació mínima de 4 en cadascuna de les proves per fer la mitja. L'estudiant que no hagi obtingut aquesta qualificació mínima de 4, haurà de recuperar aquella part en la prova de recuperació. També durant el curs es realitzaran exercicis pràctics, el global dels quals suposarà el 20% de la nota final.

Prova final: Hi haurà una prova final d'avaluació (en la data fitxada al calendari acadèmic per l'examen de recuperació) per als estudiants que no hagin seguit el sistema d'avaluació continuada, així com per als que no hagin obtingut una qualificació mínima de 4 en alguna o algunes de les proves realitzades durant el curs. En aquest darrer cas, l'estudiant només haurà de recuperar la prova o proves concretes en les que no hagi obtingut la qualificació mínima de 4.

Qualificació final: "Gestió Pública de les destinacions" es supera quan la qualificació global final és com a mínim de 5 punts sobre 10.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Hi haurà una prova final d'avaluació (en la data fitxada al calendari acadèmic per l'examen de recuperació) per als estudiants que no hagin seguit el sistema d'avaluació continuada

Observacions

Es valora la participació activa de l'estudiant a classe

Assignatures recomanades

 • Dimensió econòmica del mercat turístic
 • Dimensió jurídica del turisme