Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
<i>„Alemanya, un mercat emissor clau per Catalunya“</i> (Informació: Gencat 2009) La carrera en Turisme us dóna una gran oportunitat per aprendre noves llengües durant la vostra època formativa, uns coneixements imprescindibles per “prendre el pols” al vostre futur públic i un punt a favor important al vostre CV: L’alemany és la llengua nativa més parlada a la UE, amb més de 100 milions de parlants a Alemanya, Àustria i Suïssa. <u>OBJECTIU:</u> "Alemany Inicial" és una introducció participativa a la llengua i cultura alemanya, amb un enfocament comunicatiu, pràctic i directe, fins a assolir el nivell A1 del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües. Aquest curs és el primer mòdul de quatre possibles, que forma part de l’estructura global del projecte "Alemany per al Turisme" del Grau en Turisme de la Universitat de Girona. <u>MÈTODE:</u> Apreneu la llengua utilitzant-la en situacions comunicatives, tretes de la vida diària i del món del turisme, i practiqueu l’alemany amb exercicis variats i propers a la llengua viva i actual. Apreneu a redactar petits textos d’una gran varietat i us ajudem a activar tots els vostres recursos lingüístics de llengües ja conegudes per la comprensió oral i escrita. Les estructures gramaticals són introduïdes en petits passos que permeten un progrés suau i constant.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Alemany
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:

Competències

  • utilitzar la llengua a nivell elemental
  • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
  • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. <b>Primers contactes:</b> saludar, presentar-se i presentar algú. El tracte formal i l'informal. Donar i demanar dades personals. L'alfabet.

2. <b>Família i amics:</b> Presentar família i amics. Lloc de provinença. Omplir un formulari. Preguntes en una entrevista. Números de 0 a 20. Donar informació personal, presentar algú.

3. <b>Menjar i beure:</b> Els queviures. Anar de compres. Els números de 20 a 100. Demanar per i informar sobre preus, mides, el pes. Expressar preferències.

4. <b>La casa / allotjaments:</b> Preguntar on és un lloc. Descriure un pis / una casa. Anomenar diferents tipus d'allotjaments. Demanar per i informar sobre equipament d'hotels i apartaments. Entendre anuncis. Expressar el que agrada i el que no agrada. Colors. Números de 100 a 1000000. Trobar informació en un article de diari.

5. <b>El meu dia:</b> Dir l'hora. Les activitats de cada dia. Expressar preferències. Els dies de la setmana. L'agenda. Retols i contestador automàtic: entendre horaris / informar sobre horaris.

6. <b>Temps lliure:</b> Temps, estacions de l'any, els punts cardenals. Dialeg de compra i al restaurant. Expressar que un estar d'acord o en desacord. Expressar una opinió contrària. Parlar del temps lliure i de les activitats de lleure. Llegir i escriure anuncis. El temps meteorològic.

7. <b>Aprendre al llarg de la vida:</b> Expressar habilitats. Expressar plans i desitjos. Entendre l'oferta de cursos de formació. Expressar i descriure esdeveniments en el passat. Aprendre llengües: parlar sobre estratègies i motius.

8. <b>Ofici i feina:</b> Demanar per i dir professions. Donar i rebre informació sobre esdeveniments en el passat. Entendre i contestar preguntes sobre el curriculum. Entendre anuncis d'ofertes de pràctiques i informació sobre professions.

9. <b>Visitar una ciutat</b>: Donar informació turística, explicar procediments. Donar instruccions i suggerències. Informar sobre allò que és prohibit o permés . Preguntar per i donar informació sobre monuments i visites guiades. A la recepció de l'hotel.

10. <b>La salut:</b> conèixer les parts del cos. Parlar sobre l'estat de salut. Descriure l'aspecte. Donar i entendre consells i indicacions. Entendre anuncis de spas i teràpies. Demanar informació per escrit i demanar hora concertada.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 30,00 10,00 40,00
Elaboració individual de treballs 0 10,00 10,00
Prova d'avaluació 5,00 5,00 10,00
Sessió participativa 45,00 25,00 70,00
Visionat/audició de documents 10,00 10,00 20,00
Total 90,00 60,00 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Expressió oral Les mostres d’expressió oral, que es puntuen, es valoraran tenint en compte els criteris següents:
El vostre diàleg o la vostra presentació ha de encabir tots els punts demanats (ha de ser completa), ha de ser coherent, adequat i d’extensió correcte.
També es consideren aspectes d’interacció: estratègies comunicatives, registre (formal/informal), adequació a la situació i la riquesa del vocabulari utilitzat.
Finalment es valora la correcció lingüística, sobretot la conjugació i l’ordre de les paraules en una oració, juntament amb la fonètica i l'entonació.
Es pot donar un punt extra si el text destaca per la seva creativitat i / o extensió, sempre i quan sigui coherent i adequat.
No es dóna un punt extra si ja s’ha arribat a la màxima valoració.
Per la nota final, es calcularà la mitjana de les notes obtingudes.
20
Escrits a classe Les mostres d’expressió escrita a classe es valoraran tenint en compte els criteris següents:
El vostre escrit ha de encabir tots els punts demanats (ha de ser complet), ha de ser coherent, adequat i d’extensió correcte.
També es consideren aspectes d’adequació a la tipologia de text: estratègies comunicatives, registre (formal/informal), i la riquesa del vocabulari utilitzat.
Finalment es valora la correcció lingüística, sobretot la conjugació, declinació i l’ordre de les paraules en una oració així com l’ortografia.
Es pot donar un punt extra si el text destaca per la seva creativitat i / o extensió, sempre i quan sigui coherent i adequat.
No es dóna un punt extra si ja s’ha arribat a la màxima valoració.
Per la nota final, es calcularà la mitjana de les notes obtingudes.
20
Escrits a casa Les mostres d’expressió escrita a classe es valoraran tenint en compte els criteris següents:
El vostre escrit ha de encabir tots els punts demanats (ha de ser complet), ha de ser coherent, adequat i d’extensió correcte.
També es consideren aspectes d’adequació a la tipologia de text: estratègies comunicatives, registre (formal/informal), i la riquesa del vocabulari utilitzat.
Finalment es valora la correcció lingüística, sobretot la conjugació, declinació i l’ordre de les paraules en una oració així com l’ortografia.
Es pot donar un punt extra si el text destaca per la seva creativitat i / o extensió, sempre i quan sigui coherent i adequat.
No es dóna un punt extra si ja s’ha arribat a la màxima valoració.
Per la nota final, es calcularà la mitjana de les notes obtingudes.
15
Comprensió oral Es calcularà la mitjana de les notes obtingudes. 15
Comprensió escrita Es calcularà la mitjana de les notes obtingudes. 10
Tests de lliçó Es calcularà la mitjana de les notes obtingudes. 20

Qualificació

Els criteris de qualificació de l'assignatura és Avaluació Continuada (AC).

Assistència: Es requereix un mínim d'assistència del 80% a les classes.

Parts de l’avaluació continuada:

• Els tests de lliçó, les notes obtingudes dels exercicis orals i escrits, una nota mitjana dels treballs puntuables fets a casa i les comprensions orals i escrites.
• Perquè la nota tingui validesa s’ha de fer almenys el 80% dels treballs i aquests s’hauran de lliurar dins del termini establert pel professorat. Treballs presentats fora de termini seran corregits, però no seran tinguts en compte.
• La nota mínima per aprovar l'AC és un 6.

En cas de no superar l'AC
L'estudiant que hagi obtingut una nota inferior a 6 a l'AC o no arribi al 80% d'assistència haurà de fer un examen global.

Criteri imprescindible per aprovar aquest examen és obtenir com a nota mínima un 5 tant a l’àrea d’expressió oral com al conjunt de gramàtica i expressió escrita.

Expressió oral - 30%
Comprensió oral - 20%
Comprensió escrita - 20%
Gram. i vocab. - 10%
Expressió escrita - 20%

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Seran "no presentats" els estudiants que no entrin en l'avaluació continuada ni s'hagin presentat a l'examen global.

Observacions

Al final d’aquest curs sereu capaços d’entendre conceptes bàsics de la llengua alemanya parlada i escrita i expressar-vos en situacions senzilles relacionades amb la vida quotidiana i el sector del turisme germanoparlant. Per assimilar la matèria i posar en pràctica les quatre competències fonamentals de la llengua (expressió oral i escrita, comprensió oral i escrita), és molt important que treballeu amb regularitat i constància i que assistiu a classe activament: veureu que és molt satisfactori progressar amb una llengua la qual és completament nova per la majoria de vosaltres.

Tutories: Els horaris de tutoria es comunicaran a principi de curs. Per a qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb els respectius professores d'alemany.


Llibres de text:
Schritte International 1, con glossario XXL (A1/1)
Schritte International 2, con glossario XXL (A1/2)