Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
Conceptes bàsics de sociologia. Estructures, relacions i institucions socials. El sistema educatiu com a subsistema social. Sociologia de la interacció a l’aula. Sociologia de l’organització escolar. Sociologia del currículum. Sociologia de la infància, l’adolescència i la joventut. Determinants socials del rendiment escolar. Classe, gènere i grup ètnic en l’educació. Transició a la vida activa i mercat de treball. Coneixement de la pràctica des de l’escola.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:

Altres Competències

 • Introduir l'estudiantat als debats bàsics que han configurat històricament i acadèmica la perspectiva sociològica. Per això es fa necessària una introducció als conceptes centrals de la sociologia, amb dedicació especial a la socialització i la desigualtat social. Un segon objectiu és proporcionar els coneixements més significatius del conjunt d'aportacions i problemàtiques que caracteritzen els desenvolupaments teòrics i les investigacions empíriques de la sociologia de l'educació en les darreres dècades. Finalment, es pretén apropar l'estudiantat al coneixement sociològic del seu propi medi social i professional, a través de l'anàlisi sociològica de la professió dels docents i de l'evolució de l'escola espanyola i catalana en els darrers anys en el marc de la societat de la informació i de la globalització.

Continguts

1. La mirada sociològica. Trets de la perspectiva sociològica. La sociologia com a ciència. La formació i evolució de la teoria sociològica. Principals dilemes sociològics.

2. El procés de socialització. Etapes del procés socialitzador. Els agents socialitzadors: família, mitjans de comunicació, el grup de parells i l'escola. Funcions socialitzadores de l'escola.

3. L’estudi de l’estructura social. Desigualtats socials. Les desigualtats de classe social. Mobilitat social. Trets de la societat de la informació. Educació i globalització.

4. Escola i classes socials. El sistema educatiu, la reproducció i legitimació de les desigualtats socials. Les anàlisis funcionalistes i les teories de la reproducció. La teoria de les resistències i teories actuals

5. Educació i desigualtats de gènere. Sexe i Gènere. L’educació de les dones al llarg de la història. De la segregació a l’escola coeducativa. La transmissió de la desigualtat de gènere a través d’escola. Sociologia de l’educació i diversitat sexual.

6. Escola i grups ètnics. Raça i ètnia. Assimilació i segregació: les dues cares de la incomunicació intercultural. L'interculturalisme o l’acceptació positiva de la diversitat.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Bauman, Zygmunt (2001). Globalització, : les conseqüències humanes. Barcelona: Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya Pòrtic. Catàleg
 • Bonal, Xavier (1998). Sociología de la educación, : una aproximación crítica a las corrientes contemporáneas. Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Estradé i Saltó, Antoni (1999). La Mirada del sociòleg, : què és, què fa, què diu la sociologia. Barcelona: EDIUOC [etc.]. Catàleg
 • Castells, Manuel (1997). La Era de la información, : economía, sociedad y cultura. Madrid: Alianza. Catàleg
 • En la escuela, : sociología de la experiencia escolar (1998). Buenos Aires: Losada. Catàleg
 • Escofet Roig, Anna (1998). Diferencias sociales y desigualdades educativas. Barcelona: ICE Universitat de Barcelona Horsori. Catàleg
 • Fernández Enguita, Mariano (1995). La Escuela a examen, : un análisis sociológico para educadores y otras personas interesadas. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Sociología de la educación (cop. 2003). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Sociología de la educación, : lecturas básicas y textos de apoyo (1999). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Sociología de la educación (2000). València: Nau LLibres. Catàleg
 • Giddens, Anthony (1998). Sociología (3a ed., rev). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Kerbo, Harold R (cop. 1998). Estratificación social y desigualdad, : el conflicto de clases en perspectiva histórica y comparada. Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Vílchez Martín, Luis Fernando (1999). Televisión y familia, : un reto educativo. Madrid: PPC. Catàleg
 • Berger, Peter (1995). Invitació a la Sociologia. Barcelona: Herder. Catàleg
 • Lucas Marín, Antonio (2003). Introducción a la sociología. Pamplona: Eunsa. Catàleg
 • Goody, Jack (2001). La familia europea. Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Burbules, Nicholas; Torres, Carlos Alberto (2005). Globalización y educación. Manual crítico. Madrid: Editorial Popular. Catàleg
 • Carrasco, Sílvia (Coord) (2004). Inmigración, contexto familiar y educación. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Mètodes docents:
S'impartiran classes teòriques i pràctiques, recolzades en un dossier de lectures, dades estadístiques i la bibliografia recomanada. Les classes teòriques desenvoluparan el programa a través de l'exposició dels temes i la seva discussió. Les classes pràctiques se centraran en l'anàlisi, i conseqüent debat, del dossier de lectures i del material estadístic o audiovisual. En tots els casos es potenciaran els debats i la interacció entre professor i estudiants.

Es faran un total de 10 pràctiques (d'una hora de durada). Es dedicaran sis de les pràctiques al comentari del dossier de lectures (pràctica d'aula). La resta de pràctiques tindran com a objectiu l'anàlisi i discussió de material audiovisual i estadístic al voltant dels següents temes: educació i oportunitats laborals, educació i desigualtats de gènere, educació i immigració, educació i societat de la informació.
Tipus d'exàmens:
L'examen final tindrà dues parts. Una dedicada als continguts teòrics amb un valor del 80% de la nota final. L'altra part de l'examen estarà dedicada a avaluar les pràctiques, amb un valor del 20% restant. Per a l'alumnat que no pugui assistir a classe hi haurà un únic examen final amb un valor del 100% que inclourà preguntes addicionals (referides al material addicional que aquest alumnat haurà de llegir).

Observacions

Webs d'interès:
Associació de Sociologia de l'Educació: http://www.ase.es
Institut d'Estadística de Catatalunya: http://www.idescat.es
Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es
Ministeri d'Educació, Cultura i Esports: http://www.mec.es