Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Coneixements de les matemàtiques. Continguts, recursos didàctics i materials per a l’ensenyament de les matemàtiques.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup D

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:

Altres Competències

 • -Disfrutar fent matemàtiques i agafar el compromís que un dia també hi disfrutin els vostres alumnes. -Compendre quina és la vertadera essència de les matemàtiques. -Identificar les matemàtiques com un element més de la nostra realitat. -Reconèixer les matemàtiques com un potent instrument per desenvolupar la ment. -Fomentar l’interès per a la pròpia formació permanent. -Fomentar mentalitats de treball obertes i basades en el raonament matemàtic. -Apendre a adequar l’ensenyament a l’estadi evolutiu dels propis alumnes. -Disposar de criteris per analitzar críticament el currículum de primària.

Continguts

1. Introducció del curs. Avaluació inicial. -Introducció a les matemàtiques i la seva didàctica a l’escola primària. -La Didàctica de la Matemàtica com a disciplina científica. -Diferents enfocs de l’Educació Matemàtica. -Matemàtica i disseny curricular.

2. La resolució de problemes com una estratègia d’actuació en tots els camps de la matemàtica i de la vida mateixa.

3. Geometria. -Introducció. Quin és el seu origen? Què és per a vosaltres? -Quin paper juga en la formació del nen de primària? -Geometria intuitiva i percepció espaial.

4. Magnituds i mesura. - Introducció. Quins són els seus orígens? Què són per a vosaltres? Quin paper juguen en la formació del nen de primària? -Sistemes per a mesurar: de l'estimació a l'aproximació. -Unitats de mesura.

5. Aritmètica. Introducció. Quin és el seu origen? Què és per a vosaltres? -Quin paper juga en la formació del nen de primària? -Nombres i operacions: el concepte de nombre i el sistema numèric decimal. -Concepte, pràctica i aplicació de les operacions aritmètiques bàsiques. - Divisibilitat.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 68,00 22,00 90,00
Elaboració individual de treballs 3,00 10,00 13,00
Sessió participativa 10,00 2,00 12,00
Total 81,00 34,00 115

Bibliografia

 • Alsina, C. (1997). Ensenyar matemàtiques. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Alsina, Claudi (2005). Geometría Cotidiana. Barcelona: Rubes. Catàleg
 • Boyer, C. (1986). Historia de las matemáticas. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Castelnuovo, E. (1981). La geometria. Barcelona: Ketres. Catàleg
 • Curriculum d'Educació Primària (1992). Barcelona: Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya.. Catàleg
 • Ifrah, G. (1987). Las cifras. Historia de una gran invención.. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Mason (1989). Pensar matemáticamente. Barcelona: Labor. Catàleg
 • Tahan, M (1989). L'home que calculava. Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Balaux, A. (2003). Manual de matemàtiques del professor de primària. Barcelona: Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Alsina, A (2004). Col.lecció Barrinem? Matemàtiques amb jocs i problemes.. àlber. Catàleg
 • varis (1995). col.lecció Cultura y aprendizaje. Síntesis. Catàleg
 • Codina i altres (1992). Fer matemàtiques. EUMO. Catàleg
 • Segarra, Ll. (2005). Problemates. GRAO. Catàleg
 • SUMA. Madrid: FESPM (Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas). Catàleg
 • UNO. Barcelona: Graó. Catàleg
 • BIAX. Bellaterra: FEMCAT(Federació d'Entitats per a l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya). Catàleg
 • Perspectiva Escolar. Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sortida matemàtica a Girona. L'activitat es realitzarà en grups de 4 persones i es treballarà sobretot la geometria. Es farà una avaluació continuada a través de diferents activitats de classe: comentaris, examen final d'asignatura, etc.
Plafó matemàtic. El tema del curs el votaran els estudiants. Es farà una avaluació continuada a través de diferents activitats de classe: comentaris, examen final d'assignatura, etc.
Ull matemàtic. Es proposaran 6 aspectes de la vida quotidiana i cada 15 dies els alumnes hauran de dur material que relacioni aquest aspecte amb les matemàtiques. Les aportacions al grup seran individuals i després s'establirà el diàleg. Cada estudiant haurà de fer com a mìnim una aportació en forma d'exposició al grup durant el curs. Representatarà el 10% de la nota de final d'assignatura.
Treball de curs sota el lema "Matemàtiques i l'Educació Ambiental: la publicitat". Els grups hauran de ser d'entre 3 i 4 persones. Durant el curs hi haurà sessions de tutories i seguient. El resultat ha de ser verdaderament un treball de grup cooperatiu. Estructuralment complert i coherent i amb un contingut matemàtic i didàctic apropiat per a l'Etapa d'Educació Primària. S'haurà d'exposar al grup classe. La nota representarà un 40 % de la nota final d'assignatura.
Examen final de l'assignatura per evaluar de manera individual els coneixements de l'estudiant. Representarà el 50 % de la nota final d'assigantura.

Qualificació

Mètodes docents:
Per aconseguir els objectius marcats, és imprescindible el treball directe amb els estudiants i la seva implicació total a la classe. Per aquesta raó, a partir del guio que la professora anirà proposant, els estudiants hauran d’anar fent les seves pròpies reflexions i treballs pràctics que compartiran amb la resta del grup.

Avaluació:
Es farà a partir dels treballs detallats en l'apartat anterior, que representaran el 50 % de la nota final d'assignatura, i de l’examen de final de semestre que representarà l'altre 50%. Per aprovar l'assignatura, és imprescindible haver presentat i aprovat totes les activitats que són d'avaluació.


Observacions

Per a estudiar la didàctica de la matemàtica és evident que ens fan falta uns coneixements mínims de matemàtiques. Durant el curs, qui no els tingui, haurà de fer activitats d'autoformació per a assolir el nivell necessari.

Les assignatures que us recomano són optatives de Didàctica de la Matemàtica. Els crèdits obligatoris sobre educació matemàtica són molt pocs i per això us aconsellem de fer alguna altra assignatura a segon i/o tercer curs.

Assignatures recomanades

 • Investigació matemàtica a l'aula de primària i infantil
 • La matemàtica com a recurs de multidisciplinarietat
 • Lògica, joc i resolució de problemes