Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2008
Descripció:
Estructura, processos i dinàmiques dels grups. Relacions intergrupals. Estratègies d'intervenció grupal
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA CARME MONTSERRAT BOADA

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl-dc 17-18:30 33

Altres Competències

 • - Conèixer les aportacions bàsiques de l'estudi psicosocial dels grups (fenòmens, i processos grupals), dels aspectes de la seva aplicació i de les reflexions generades al seu voltant.<p> - Assolir un coneixement bàsic i de reflexió sobre les dinàmiques característiques dels grups petits, els grups grans i de les relacions entre els grups. <p> - Desenvolupar les capacitats d’anàlisi i comprensió des d’una perspectiva psicosocial de les dinàmiques grupals. <p> - Desenvolupar habilitats per a treballar amb grups petits, i realitzar dinàmiques de grups adequades per a poder intervenir en els problemes grupals. <p> - Conèixer les principals característiques dels fenòmens grupals i de les seves dinàmiques internes. <p> - Saber analitzar els diferents processos grupals que es donen en l’àmbit educatiu per a poder intervenir en els problemes de l’aula. <p>

Continguts

1. <b>Introducció al concepte i a l'estudi dels grups</b><p> - El concepte de grup<p> - Tipus de grups (pertinença/referència, primaris/secundaris)<p> - L’estudi dels grups en la psicologia social: historia i marcs teòrics<p> - Estructura i processos grupals<p> - La dinàmica de grups<p>

2. <b>La dinàmica de grups en el marc educatiu: elements estructurals dels grups</b><p> - El grup classe: És la classe un grup? <p> - Formació dels grups. <p> - Cohesió grupal. <p> - Elements estructurals del grup-classe: rols, estatus, lideratge, normes socials, comunicació.<p> - Coneixement del grup classe: L’observació. L’anàlisi sociomètric. <p>

3. <b>La dinàmica de grups en el marc educatiu: processos grupals</b> <p> - El grup com a espai i element formatiu: rendiment i aprenentatge cooperatiu.<p> - Processos implicats en la presa de decisions: normalització, risc, polarització, pensament grupal.<p> - Dinamització i conducció de reunions <p> - Conflicte intragrupal i canvi. Solució de problemes.<p> - Relacions intergrupals. El conflicte intergrupal.<p>

4. <b>Tècniques i estratègies de la dinàmica de grups</b><p> - La funció del coordinador i l’observador<p> - Principals tècniques de dinàmica de grups<p> - Tècniques de dinàmiques de grups específiques per a treballar en les aules<p>

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 0 0
Exposició dels estudiants 0 0 0
Sessió expositiva 0 0 0
Sessió participativa 0 0 0
Sessió pràctica 0 0 0
Treball en equip 0 0 0
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Introducción a la psicología de los grupos (cop. 1999). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Anguera Argilaga, María Teresa (1988). Observació a l'escola. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Anzieu, D. i Martin, J.Y. (2007). La dinámica de los grupos pequeños (3ª edició). Madrid: Biblioteca Nueva. Catàleg
 • Arnaiz, P. (1988). Qui és qui. Les relacions humanes al grup-classe. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Arruga, A. (1974). Introducción al test sociométrico. Barcelona: Herder. Catàleg
 • Ayestaran, S. (ed) (1996). El grupo como construcción social. Barcelona: Plural. Catàleg
 • Bastin, G. (1966). Los tests sociométricos. Buenos Aires: Kapelusz. Catàleg
 • Blanco, A.; Caballero, A. i de la Corte, L. (2004). Psicología de los grupos. Madrid: Prentice Hall. Catàleg
 • Cartwright, D. i Zander, A. (comps.) (1979). Dinámica de grupos. Investigación y teoría. Ciutat de Mèxic: Trillas. Catàleg
 • Casanova, MªA. (1991). La sociometría en el aula. Madrid: La Muralla. Catàleg
 • Darder, P., Franch, J., Coll, C. i Pèlach, J. (1994). Grupo clase y proyecto educativo de centro. Barcelona: ICE – Horsori. Catàleg
 • Díez de Ulzurun, A. i Masegoda, A. (1996). La dinàmica de grups en l'acció tutorial. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Doise, W. (1979). Psicología social y relaciones entre grupos. Barcelona: Rol. Catàleg
 • Domènech, M. (2004). Grups, moviments, col·lectius i institucions socials.. Barcelona: UOC.
 • Fabra, Maria Lluïsa (DL 1999). Técnicas de grupo para la cooperación. Barcelona: Ceac. Catàleg
 • Ferreiro, R. (2007). Nuevas alternativas de aprendizaje y enseñanza. Aprendizaje cooperativo.. Trillas. Catàleg
 • Francia, A. i Mata, J. (1992). Dinámica y técnicas de grupos. Madrid: CCS. Catàleg
 • Gonzalez, M.P.(Ed.) (1997). Psicología de los grupos. Teoría y aplicaciones. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • González, M.P. (1995). Orientaciones teóricas fundamentales en psicología de los grupos.. Barcelona: EUB. Catàleg
 • Huici, C. (dir.) (1985). Estructura y procesos de grupo (2 vol.). Madrid: UNED. Catàleg
 • Martín-Baró, I. (1996). Sistema, grupo y poder. Psicología social desde centroamérica (II). San Salvador: UCA editores. Catàleg
 • Morales, J.F. i alt. (1996). Identidad social. Aproximaciones psicosociales a los grupos y a las relaciones. València: Promolibro. Catàleg
 • Turner, J.C. (1987). Redescubrir el grupo social. Madrid: Morata. Catàleg
 • Vendrell, E. i col. (1999). Dinàmica de grups i psicologia dels grups. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Villa, J. (1998). La animación de grupos. Madrid: Escuela Española. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Participació i realització de dinàmiques de grup a la mateixa aula
Exposició a classe en grups d’algunes tècniques de dinàmica de grups per a treballar aspectes concrets
Treball en grup: Analitzar un grup, emprant tècniques sociomètriques i observació.
Realització de les lectures que es proposaran, resum i comentari personal sobre les mateixes

Qualificació

- Assistència a pràctiques i exposició (35% de la nota final). En cas de no poder assistir-hi, es farà examen (també 35% de la nota final).
- Treball en grup: Estudi/anàlisi d’un grup (35% de la nota final).
- Treball individual: Lectures (30% de la nota final).

NOTES:

Cal presentar i aprovar totes les activitats per tal d’aprovar l’assignatura.