Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2008
Descripció:
Assignatura de caràcter teòrico-pràctic a l'entorn de la diversitat cultural i la pedagogia. Reflexió sobre aquesta realitat i els plantejaments teòrics que ha suscitat. Estudi de plans d'immigració i ciutadania. Aproximació a diferents àmbits d'intervenció socio-educativa. Redacció d'un programa d'intervenció.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP TORT COMA

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dt-dj 20-21:30 32

Altres Competències

 • a. Ser conscient de les percepcions, creences, prejudicis, actituds i discursos envers la diversitat cultural, la desigualtat social i la interculturalitat.
 • b. Construir a través de la crítica teòrica, empírica, ètica i autoreflexiva el propi discurs sobre diversitat cultural, desigualtat social i interculturalitat.
 • c. Analitzar i valorar els plans d’integració i de convivència.
 • d. Conèixer els diversos àmbits d’intervenció intercultural, els seus límits i possibilitats.
 • e. Elaborar projectes d’intervenció social i educativa en el camp de la interculturalitat, que incloguin tant el diagnòstic de necessitats com el seu desplegament, seguiment i avaluació.
 • f. Conèixer les funcions i actuacions de les administracions educatives, entitats i associacions que treballen en el camp de la interculturalitat, tenir consciència clara de la realitat multicultural catalana i iniciar-se en la recerca.

Continguts

1. Diversitat cultural.

          1.1. Migracions i societat.

          1.2. Polítiques d’immigració i d’integració.

          1.3. Polítiques escolars.

2. Pedagogia Intercultural

          2.1. Cultura i identitat.

          2.2. Interculturalitat. Educació intercultural.

          2.3. Plans de ciutadania.

3. Programes d’intervenció socioeducativa amb persones immigrades. Disseny, elaboració, gestió, anàlisi i valoració de programes i projectes.

4. Àmbits d’intervenció. Aproximació a diferents àmbits, com per exemple; Administració local, Administració pública (salut, justícia, treball, ...), Associacionisme, Codesenvolupament, Formació d’Adults, Educació en el lleure, Món laboral, Publicitat i mitjans de comunicació, ...

5. Recerca i actuació sobre interculturalitat.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 0 0
Elaboració individual de treballs 0 0 0
Lectura / comentari de textos 0 0 0
Total 0 0 0

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  ACT 01: REDACCIÓ DE LA FITXA PERSONAL INTERCULTURAL. Bagatges i experiències personals a l’entorn de la diversitat cultural. Enumeració, valoració-autovaloració d’experiències personals i professionals, coneixements, lectures i estudis previs.
  ACT 02: PARTICIPACIÓ EN EL GLOSSARI DE CONCEPTES DE L’ASSIGNATURA. Recull de conceptes de l'assignatura a través de les aportacions de tots els alumnes.
  ACT 03: LECTURA D’UN ASSAIG SOBRE INTERCULTURALITAT. Lectura, recensió i presentació al grup del llibre triat entre els proposats pel professor. Cada alumne escull un llibre diferent.
  ACT 04: PARTICIPACIÓ EN EL RECULL DE PÀGINES WEB RELACIONADES AMB L'ASSIGNATURA. Base de dades que amb les aportacions de tots recollirà les pàgines web més interessants relacionades amb l'assignatura.
  ACT 11: EXPLOTACIÓ D’UN TEXT DE REFERÈNCIA SOBRE MIGRACIONS I SOCIETAT. Lectura i comentari crític.
  ACT 12: EXPLOTACIÓ D’UN TEXT DE REFERÈNCIA SOBRE POLÍTIQUES D’IMMIGRACIÓ I D’INTEGRACIÓ. Lectura i comentari crític.
  ACT 21: EXPLOTACIÓ DEL TEXT DE REFERÈNCIA SOBRE CULTURA I IDENTITAT. Lectura i comentari crític.
  ACT 22: EXPLOTACIÓ DEL TEXT DE REFERÈNCIA SOBRE INTERCULTURALITAT. Lectura i comentari crític.
  ACT 23: INFORME SOBRE EL PLA DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ.
  ACT 31: DISSENY I REDACCIÓ D’UN PROJECTE D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA AMB PERSONES IMMIGRADES: diagnosi, definició d’objectius, mitjans, pla d’execució, gestió i seguiment, ...
  ACT 41: ELABORACIÓ D’UNA FITXA DE CADASCUN DELS ÀMBITS. Informació mínima de cada àmbit (definició, característiques, reptes, experiències significatives i referències). Comentari general. Es reparteixen els àmbits entre tots els membres del curs i es comparteixen.
  ACT 51: EXPLOTACIÓ D’UN TEXT DE REFERÈNCIA SOBRE RECERCA I ACTUACIÓ INTERCULTURAL. Lectura i comentari crític.

  Qualificació

  L’avaluació es basarà en la realització de les activitats plantejades per a l’assignatura i l’assistència i participació a les classes teòriques i pràctiques. Per a poder avaluar cal presentar totes les activitats i assistir al 80% de les classes.
  Les activitats tenen el pes que s’indica a la següent taula:
  ACT CONTINGUT COMPETÈNCIES VALOR (%)
  01 Inicial a 5
  02 Tots b 5
  03 Tots b, f 10
  04 Tots b 5
  11 1 a, b 5
  12 1 a, b 5
  21 2 a, b 5
  22 2 c, d 5
  23 2 c 10
  31 3 e 35
  41 4 d, f 5
  51 5 f 5
  total 100

  Observacions

  METODOLOGIA
  Aquesta assignatura es planteja com un aprofundiment de les assignatures optatives programades a les diplomatures d’Educació Social (Educació social i interculturalitat a la societat contemporània) i de Magisteri (Educació intercultural i escola). És convenient, per tant, que els estudiants que s’hi matriculin hagin cursat anteriorment alguna d’aquestes dues matèries.
  Tant pel plantejament curricular de l’assignatura com per la seva ubicació horària, el seu desenvolupament tindrà un caràcter teòrico-pràctic. El treball de classe es farà sobretot a través del debat col•lectiu i del treball en petit grup. El professor introduirà els diversos temes del programa i presentarà els materials a treballar individualment i col•lectiva. En algunes sessions s’analitzaran específicament documents diversos i tindrem ocasió de dialogar amb professionals que treballen en aquest camp.
  El curs tindrà el suport d’una aula virtual o entorn Moodle. Totes les activitats escrites es vehicularan a través d’aquest entorn, i des d’ell es podrà fer el seguiment individualitzat de l’avaluació. A més a més s’aprofitarna altres recursos d’aprenentatge cooperatiu i participatiu que ens ofereix aqeust entorn. La pàgina d’accés és: http://phobos.xtec.cat/jtort12

  LLENGUA EN QUÈ S’IMPARTEIX
  L’assignatura s’impartirà en llengua catalana.

  HORES DE TUTORIA
  Les hores d’atenció als estudiants seran els dimecres de 15:30 a 17 h., i els dijous de 12:30 a 14 h., al despatx núm. 28. També podeu utilitzar l’adreça jtort12@xtec.cat per a posar-vos en contacte amb el professor.