Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2007
Descripció:
Preparació d'unitats experimentals en el laboratori i el camp.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LUIS MIGUEL DEL CARMEN MARTIN  / RAQUEL HERAS COLAS

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dc 17-19 53
Pràctiques de laboratori1 dj 17:30-19 53

Altres Competències

 • Conèixer una metodologia didàctica basada en l'experimentació
 • Familiaritzar-se amb l'anàlisi dels treballs pràctics presents en els textos i projectes de Ciències.
 • Conèixer i poder dissenyar unitats experimentals i de laboratori .
 • Ser capaços d'analitzar i preparar un treball de camp per a realitzar en l'àmbit escolar.
 • Conèixer el material bàsic de laboratori i algunes tècniques elementals.
 • Fomentar actituds científiques.
 • Considerar les etapes de resolució d'un problema pràctic o investigació.
 • Identificar les variables clau implicades en una investigació i modificar, mesurar i controlar variables.
 • Dissenyar i seguir un mètode per a resoldre un problema o comprovar una hipòtesi.
 • Saber enregistrar i ordenar dades, interpretar i elaborar esquemes i taules, així com analitzar els resultats experimentals i treure'n conclusions.
 • Poder comunicar i discutir les etapes d'una investigació.
 • Ser capaç d'emprar recursos creatius per ensenyar ciències experimentals a l'aula i fora d'ella.

Continguts

1. Model didàctic basat en la investigació

2. Mesures experimentals. Incertesa. Tractament de dades experimentals

3. Deducció de regularitats

4. Comunicació del procés i dels resultats de la recerca

5. Anàlisi dels treballs pràctics presents en els llibres de text i projectes de ciències de primària

6. Tècniques elementals de laboratori

7. Estudi de propietats de les substàncies: densitat, punt de fusió...

8. Aplicacions

9. Treball de camp

10. Els treballs pràctics a l'Escola: models i aplicacions

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 10 10
Anàlisi / estudi de casos 7,5 0 7,5
Classes participatives 18,5 0 18,5
Debat 1,5 0 1,5
Sortida de camp 8 0 8
Treball en equip 9,5 11 20,5
Total 45 21 66

Bibliografia

 • Frield, Alfred E (2000). Enseñar ciencias a los niños. Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Pujol, Rosa M (2003). Didáctica de las ciencias en la educación primaria. Madrid: Sintesis. Catàleg
 • Cuello Subirana, Josep, Vidal Andreu, Antonia María (1987). 22 tècniques, : per al laboratori escolar. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Enseñar ciencias naturales, : reflexiones y propuestas didácticas (1999). Buenos Aires Barcelona México: Paidós. Catàleg
 • Intercambio de experiencias. . Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Disseny d'una unitat didàctica experimental Disseny: Adequació i coherència dels objectius, continguts, activitats i avaluació a l'etapa que correspongui.
Realització de la unitat: participació activa i respectuosa durant tot el procés.
Comunicació del procés i dels resultats: Material elaborat i eficàcia en la comunicació de la recerca.
Disseny d'una unitat didàctica de camp Adequació, correcció i coherència en el disseny. Presentació oral del mateix.
Memòria de les pràctiques de laboratori Elaboració correcta i adequada dels informes de pràctiques.
Creativitat i personalització en la realització de la Memòria.

Qualificació

Mètodes docents:
Es realitzaran presentacions generals i treball de laboratori en petit grup, acabant amb una discussió dels resultats i conclusions a nivell de gran grup.
Quant al treball de camp, es farà una introducció i un exemple pràctic que es dissenyarà a classe, efectuant-se posteriorment. A més, els alumnes en projectaran un. Aquest projecte es realitzarà en petit grup.

ACTIVITATS PRÀCTIQUES
Cada ítem de l'apartat de continguts comporta activitats pràctiques, entre les quals hi ha activitas de lectura i debat, pràciques d'aula, pràctiques de laboratori i una sortida.

L'avaluació sumativa es realitzarà en base a quatre paràmetres (dels quals es farà la mitjana aritmètica):
a) Participació a classe i treball diari.
b) Memòria del treball de laboratori.
c) Projecte de treball de camp.
d) Informe de l'anàlisi dels textos estudiatsSi no s'assisteix a classe i a les activitats programades de manera regular, l'alumne/a tindrà dret a un examen final però en aquest supòsit la qualificació final serà com a màxim "aprovat".

Observacions

Prerequisits:
Sentir curiositat per les ciències experimentals, tenir ganes d'experimentar i participar activament de totes i cadascuna de les sessions de l'assignatura.