Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2006
Descripció:
Coneixement oral i escrit de l'idioma estranger. Continguts, recursos didàctics i materials per a l'ensenyament de l'idioma estranger.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Anglès
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA TERRATS MIRO

Altres Competències

 • -To revise, reorganise and improve the previous knowledge of English acquired. -To promote listening, reading, speaking and writing skills in language use, to widen communicative and creative competence. -To foster pedagogical competence towards teaching English.
 • 1- COMPETÈNCIES:
 • 1.1 INSTRUMENTALS, refereixen a les habilitats cognitives, a capacitats metodològiques, a destreses tecnològiques, a capacitats actitudinals i a destreses lingüístiques.
 • 1.2 ACTITUDINALS i/o INTERPERSONALS, refereixen a les competències per dur a terme tasques col.laboraives i de compromis amb el treball.
 • 1.3 SISTÈMIQUES, refereixen a la integració de capacitats cognitives, de destreses pràctiques i de disposicions.
 • ALTRES COMPETÈNCIES:
 • 2.1 Competències instrumentals:
 • 2.1.1 Habilitats cognitives: - Comprendre la llengua oral i escrita en registres formals i informalss a nivell lower intermediate-intermediate. – introduir-se a la fonologia, morfologia, lexicologia i sintaxis de la llengua anglesa. - Interpretar i analitzar textos escrits i orals.
 • 2.1.2 Capacitats metodològiques i/o procedimentals: - Utilitzar recursos bibliogràfics, diccionaris, referències gramaticals etc. - Desenvolupar a nivell bàsic textos narratius, descriptius i argumentats. - Utilitzar tècniques de “skimmming”(lectura superficial per buscar informació). - Utilitzar tècniques de “scanning”(lectura detallada per comprendre el significat). - Utilitzar la llengua anglesa com a instrument de comunicació. - Organitzar idees en llengua anglesa. Fomentar la competència pedagògica en l’ensenyament de l’anglès.
 • 2.1.3 Capacitats tecnològiques: - Utilitzar l’internet i les noves tecnologies per fer cerques d’informació. - Utilitzar processadors de textos per presentar treballs. - Utilitzar el correu electrònic i la Meva UdG per a la comunicació entre alumnes i alumne i profesor. - Utilitzar el retroprojector i el programa Power Point per fer presentacions orals. - Utilitzar l’aula d’autoaprenentatge per fer exercicis autònoms i en grup. - Dominar la terminologia lingüística. - Utilitzar la bibliografia. - Utilitzar la biblioteca. - Utilitzar les tutories.
 • 2.1.4 Capacitats lingüístiques: - Perfeccionar la comprensió auditiva i lectora en la llengua anglesa a nivell lower intermediate-intermediate - Perfeccionar l’expressió escrita i oral en la llengua anglesa a nivell lower intermediate-intermediate.
 • 2.2 Competències actitudinals:
 • 2.2.1 Competències interpersonals col•laboratives: - Manejar les estratègies comunicatives en diversos contextos a nivell lower intermediate-intermediate: classe, grups, tutories etc. en llengua anglesa. - Manejar les estratègies comunicatives a través del discurs parlat i escrit en els mitjans virtuals i no virtuals del seu entorn en llengua inglesa a nivell lower intermediate-intermediate. - Realitzar tasques i treballs en grup. - Organitzar el treball en grup. - Compartir informació. - Dirigir un grup de treball. - Col•laborar amb els companys.
 • 2.2.2 Competències interpersonals de compromís amb el treball: - Complir amb les obligacions. - Acabar els treballs en els terminis establerts. - Assumir responsabilitats.
 • 2.3 Competències sistèmiques:
 • - Treballar en grups o en equips per fer tasques que fomentin l’ús de les competències lingüístiques i comunicatives. - Participar en activitats: entrevistes, roleplays, debats, discussions etc. - Desenvolupar temes amb cerca prèvia de manera escrita i parlada. - Comentar o debatre temes presentats pels companys de classe. - Escriure redaccions i papers - Fer presentacions orals demostrant la fluïdesa i correcció gramatical i bona pronunciació a nivell lower intermediate-intermediate. -Dissenyar unitats didàctiques per a primària: - Programar els objectius generals i específics. – Organitzar els continguts i les activitats de classe en el temps i l’espai. – Adequar les activitats a l’alumnat. – Conèixer i saber utulitzar els diferents recursos didàctics. – Organitzar l’avaluació pròpia I de l’alumne.

Continguts

1. The students will spend part of the course preparing a Project Work, about didactics of the English Language and its school application; the rest will be devoted to language work: theory and practice, oral and written English.

2. English sounds: listening and speaking.

3. Readings.

4. Vocabulary and structures.

5. Oral and written activities.

6. Functions: - To be able to deal about information. - To be able to express attitudes - To be able to express action - To be able to use social formulas - To be bale to make communication work - To be able to find out about language.

7. Didàctica: - Anàlisi de continguts, recursos didàctics i mateirals per a l’ensenyament de l’anglès a primària. - Desenvolupament d’unitats didàctiques (didactic research project) per aplicar a l’aula de primària.

8. Language contents: - present and past - present perfect and past - future - modals - conditionals - passive - reported speech - questions and auxiliary verbs - -ing and the infinitive - articles and nouns - pronouns and determiners - relative clauses - adjectives and adverbs - conjunctions and prepositions - prepositions - phrasal verbs

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 12 12
Assistència a actes externs 2 0 2
Cerca d'informació 0 7 7
Classes expositives 15,5 30 45,5
Classes pràctiques 19,5 25 44,5
Elaboració de treballs 5,5 20 25,5
Exposició dels estudiants 3,5 0 3,5
Prova d'avaluació 1,5 0 1,5
Tutories 0 8,5 8,5
Total 47,5 102,5 150

Bibliografia

 • Alexander, L.G (1993). Longman advanced grammar, : reference and practice. Harlow: Longman. Catàleg
 • Alexander, L.G (1994). Right word wrong word, : words and structures confused and misused by learners of English. Essex: Longman. Catàleg
 • Blundell, Jon, Higgens, Jonathan, Middlemiss, Nigel (1982). Function in english. Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Ellis, Gail, Brewster, Jean (2002). The Primary English teacher's guide (New ed). Harlow: Pearson Education. Catàleg
 • Teaching English to children, : from practice to principle (1991). London: Collins ELT. Catàleg
 • Beaumont, Digby, Granger, Colin (1992). The Heinemann English grammar ([New ed.]). Oxford [etc.]: Heinemann. Catàleg
 • Hall, Nick, Shepheard, John (1991). The Anti-grammar grammar book, : discovery activities for grammar teaching. Harlow: Longman. Catàleg
 • Jones, Leo (1981). Functions of english : a course for upper-intermediate andmore advanced students. Teacher's book. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Kane, Thomas S (1988). The New Oxford guide to writing. New York [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Swan, Michael (1995). Practical English usage (2nd ed). Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Collins Cobuild, : Collins Birmingham University International Language Database: practice material by Dave Willis: self-study edition with answer key (1991). London: HarperCollins [etc.]. Catàleg
 • Murphy, Raymond (2004). English grammar in use, : a self-study reference and practice book for intermediate students of English: with answers (3rd ed). Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Murphy, Raymond (1993). Basic grammar in use. Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Fowler, W. S, Pidcock, John, Rycroft, Robin (1984). Listening comprehension and interview. Surrey [etc.]: Nelson. Catàleg
 • Watcyn-Jones, Peter, Allsop, Jake (2001). Test your prepositions. [London]: Penguin English. Catàleg
 • Foley, Joseph, Thompson, Linda (2003). Language learning, : a lifelong process. London [etc.]: Arnold. Catàleg
 • Little, William, Fowler, H. W, Coulson, J (1970). The Oxford universal dictionary illustrated, : an illustrated edition of the Shorter Oxford English dictionary (3rd ed). Oxford [etc.]: Clarendon Press. Catàleg
 • Smith, Colin 1927 (DL 1987). Collins Spanish-English, English-Spanish dictionary. Barcelona: Grijalbo [etc.]. Catàleg
 • Chambers English thesaurus (1991). Edinburgh: Chambers.
 • On-line dictionary. Recuperat , a http://www.yourdictionary.com/
 • On-line grammar. Recuperat , a http://www.edufind.com/english/grammar/toc.cfm

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Didactic research group project: preparació d'una unitat didàctica en grups. Forma part de la nota d'avaluació continuada amb una valor del 50%. Un 25% pertany al treball escrit i un 25% a la presentació oral del treball.
Presentació a classe del Didactic research group project. Forma part de la nota d'avaluació continuada.
Self-access language practice and language awareness: aula d’autoaprenentatge i aula virtual. Treball autònom de l'alumne. Forma part de la nota d'avaluació continuada amb un valor del 5%.
Prova d'avaluació. Té un valor d'un 45 % de la nota final.

Qualificació

Mètodes docents:
-Integration of the four language skills through different activities.
-Individual, pair and group work.
-Use of audiovisual material.
-Practical credits will be combined with theory in most classes.
-There will be a mixture of reading, writing, debate, workshops, video and other type of activities.
-Self-acces room practice.

Tipus d'exàmens:
Attendance and Participation in class.
Oral and written competence: accuracy and fluency.
The students will be required to write some compositions throughout the term.
-All the students will be required to prepare a Didactic Research Group Project (in groups of 3or 4) to be presented in class and handed over the day of the project presentation. 50%
-Self-access room attendance and work. 5%
-One written exam. 45% Parts of final exam: -reading comprehension, -listening, -grammar practice, -composition

Observacions

It is recommended to do some English during the first year at University.