Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2006
Descripció:
La influència de l’entorn cultural en l’educació. Anàlisi de la diversitat cultural en l'àmbit educatiu. Els processos d’aculturació i contacte cultural. Diferents perspectives d’anàlisi de l’educació des de l’antropologia cultural. L’aplicació de les tècniques etnogràfiques als processos educatius.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CARLES SERRA SALAME

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dt-dj 20-21:30 31
Pràctiques d'aula1 dt-dj 20-21:30 31

Grup SE

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CARLES SERRA SALAME

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dt-dj 20-21:30 31
Pràctiques d'aula1 dt-dj 20-21:30 31

Altres Competències

 • Reflexionar sobre la dimensió cultural de tota activitat educativa.
 • Facilitar als alumnes les eines conceptuals i metodològiques bàsiques que s'empren en l'antropologia de l'educació.
 • Donar a conèixer als alumnes les principals aportacions de l’antropologia a l’anàlisi de les situacions de contacte intercultural en contextos educatius.
 • Oferir vies per a l'aplicació d'aquests coneixements al camp de l'educació.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ

          1.1. L'antropologia de l'educació en el marc de l'antropologia social i cultural.

          1.2. Nivells d'anàlisi: etnografia, etnologia, antropologia.

2. CONCEPTES BÀSICS

          2.1. Cultura i identitat cultural.

          2.2. Diversitat cultural, etnocentrisme i relativisme cultural.

          2.3. Socialització, enculturació i aculturació.

3. ANTROPOLOGIA I ETNOGRAFIA DE L’EDUCACIÓ

          3.1. L’etnografia de l’educació i l’antropologia, la sociologia, la psicologia i

          3.2. la pedagogia.

4. EDUCACIÓ, RESISTÈNCIA I REPRODUCCIÓ SOCIAL I CULTURAL

          4.1. La transmissió cultural com a objecte d’estudi de l’antropologia de l’educació

          4.2. La reproducció social: el principi de la correspondència

          4.3. Reproducció social i capital cultural

          4.4. Reproducció social i resistència escolar

          4.5. El model dels circuïts culturals

5. LES DISCONTINUÏTATS CULTURALS I EL FRACÀS ESCOLAR DELS ALUMNES MINORITARIS

          5.1. Teories del dèficit

          5.2. El conflicte d’interessos i valors

          5.3. Les estructutes de participació i anàlisi sociolingüística

          5.4. Els efectes de l’escola i l’actuació del mestre

          5.5. Cap a una fonamentació teòrica més sòlida

6. 6 ESTRUCTURA SOCIAL I FRACÀS ESCOLAR DELS ALUMNES MINORITARIS

          6.1. Crítica a les discontinuïtats culturals

          6.2. Minories immigrants i minories no immigrants

          6.3. Problemes del model estructural

          6.4. Racisme, identitat cultural i resistència a l’assimilació

7. LES RELACIONS INTERÈTNIQUES EN L’ÀMBIT EDUCATIU

          7.1. El racisme en la nostra societat

          7.2. Relacions interètniques i material escolar

          7.3. Relacions interètniques i grups d’iguals

          7.4. Relacions interètniques i actuació del professorat

          7.5. Racisme a les aules: tres treballs etnogràfics

          7.6. El creuament de las variables de gènere, ètnia i classe social

8. L’ANÀLISI DELS MODELS D’EDUCACIÓ INTERCULTURAL

          8.1. Assimilacionisme, multiculturalisme i interculturalisme

          8.2. La diversitat en el currículum

          8.3. Les etnografies dirigides

          8.4. Organització escolar i educació intercultural

          8.5. Interaccionisme simbòlic i educació intercultural

          8.6. L’educació intercultural i les relacions interètniques

          8.7. Cap a una teoria general de l’educació intercultural

9. LA VIOLÈNCIA EN L'ÀMBIT DE L'EDUCACIÓ

          9.1. La violència: definicions diverses per a un fenomen complex

          9.2. Violència, inseguretat i incivilitats

          9.3. Perspectives d'anàlisi: disposicions psicoculturals i estructura social

          9.4. Les formes de la violència en l'àmbit de l'educació

          9.5. Perspectives d'anàlisi de la violència en l'àmbit de l'educació

          9.6. Violència i etnicitat en l'àmbit de l'educació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 12 12
Cerca d'informació 1 2 3
Classes expositives 20 0 20
Classes participatives 3 0 3
Elaboració de treballs 3 5 8
Lectura / comentari de textos 4 6 10
Visionat/audició de documents 3 0 3
Total 34 25 59

Bibliografia

 • Camilleri, C. (1985). Antropología cultural y educación. París: UNESCO.
 • García Castaño, F.J. i Pulido Moyano, R.A. (1994). Antropología de la educación. Madrid: EUDEMA.
 • Goetz, J.P. i LeCompte, M.D. (1988). Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa. Madrid: Morata.
 • Juliano, D. (1993). Educación intercultural. Escuela y minorías étnicas. Madrid: Eudema.
 • Serra, C. (2002). Antropologia de l'educació.. Girona: Universitat de Girona.
 • Velasco Maíllo, H.M., García Castaño, F.J. i Díaz de Rada, A. (eds.) (1993). Lecturas de antropología para educadores. Madrid: Trotta.
 • Woods, P. i Hammersley, M. (1995). Género, cultura y étnia en la escuela. Barcelona: Paidós.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Comentari d'un llibre relacionat amb l'assignatura Es demana un comentari (no resum) d'un màxim de 5 planes. Es valorarà la capacitat de reflexió que demostri l'alumne en relació al tema que aborda el llibre, la claredat en l'exposició i la capacitat de relacionar els temes del llibre amb les qüestions que s'aniran reballant en l'assignatura.

Qualificació

Es proposaran dues formes d'avaluació diferents:
1. Els alumnes que assisteixin regularment a les classes i realitzin les lectures i treballs que s'encarregaran, podran optar a l'avaluació a través d'un treball final que s'encarregarà el darrer mes de classe. El treball consistirà en l'entrega d'un comentari escrit de dos textos . El comentari estarà pautat per un document en el que es formularan diverses qüestions relacionades amb els textos i amb el conjunt l'assignatura. (aproximadament, 70% de la nota).
A més d'aquest treball d'avaluació final, caldrà entregar el comentari d'un llibre relacionat amb l'assignatura (aproximadament, 30% de la nota)
També es tindrà en compte la participació a classe i la realització de les lectures que es vagin encomanant.

2. La resta d'alumnes haurà de fer un examen final sobre els continguts de l'assignatura impartits a classe (aproximadament, 70% de la nota).
A més de l'examen, caldrà entregar el comentari d'un llibre relacionat amb l'assignatura (aproximadament, 30% de la nota).

En tots dos casos, per aprovar caldrà aprovar amb un 5 l'examen (o el treball alternatiu per als que hagin assistit regularment a classe) i haver entregat el comentari del llibre.