Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2005
Descripció:
El paper de l’educació social i de la interculturalitat a les nostres societats. Migracions i diversitat cultural. Anàlisi del paper de l’educació i dels factors que la influeixen en les societats receptores d'emigrants estrangers. L’educació social com a resposta al racisme i la xenofòbia, i com a eina per a la integració social i cultural en un marc plural.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSEP MIQUEL PALAUDARIAS I MARTI

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl-dc 12:30-14 AP3
Pràctiques d'aula1 dl-dc 12:30-14 AP3

Altres Competències

 • -Promoure la reflexió i la formació dels futurs professionals de l'Educació Social sobre la situació que viuen les minories culturals en els procesos formatius i d'integració sociocultural.
 • -Orientar, des d’una perspectiva crítica, la intervenció de l’educador social en contextos migratoris i pluriculturals
 • -Analitzar els factors que intervenen en els processos migratoris i la seva influència en els ambits socioeducatius.

Continguts

1. UNITAT FORMATIVA 1: MIGRACIÓ I SOCIETAT

          1.1. Minories culturals, immigració, emigració i migració

          1.2. Causes dels fluxos migratoris

          1.3. Marc legal de la immigració

          1.4. Conceptes claus: segregació, marginació, exclusió, racisme i xenofòbia

2. UNITAT FORMATIVA 2: EL PROCÉS D’INTEGRACIÓ

          2.1. Socialització i educació en una societat pluricultural

          2.2. Conceptes d’integració i àmbits d’integració

          2.3. Models i polítiques d'integració en la diversitat cultural

3. UNITAT FORMATIVA 3: EDUCACIÓ I INTERCULTURALITAT

          3.1. Què és la interculturalitat?

          3.2. Objectius de la interculturalitat

          3.3. Fonaments de l’educació intercultural

4. UNITAT FORMATIVA 4: IMMIGRACIÓ I EDUCACIÓ SOCIAL

          4.1. El treball de l’educador social a l’àmbit escolar

          4.2. El treball de l’educador social amb els infants i joves d’origen immigrant en els àmbits extra-escolars

          4.3. El treball de l’educador social en els serveis socials

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Treball en equip 0 0 0
Total 0 0 0

Bibliografia

 • AA.DD (1997). Hacia una educación multicultural. Monográfico.. Cuadernos de Pedagogía, (264),
 • AADD (1999). La inmigración extrangera en España. Los retos educativos.. Barcelona: Fundació La Caixa.
 • AADD (2002). Educación Intercultural. Monográfico. Cuadernos de Pedagogía, (315),
 • AADD (2002). Derecho de la inmigración y derecho de la integración. Una visión múltiple:. Girona: Universitat de Girona.
 • ABDALLAH-PRETCEILLE, M (2001). La educación Intercultural. Barcelona: Idea Books.
 • BESALÚ, X. (2002). Diversidad cultural y educación. Madrid: Síntesis.
 • COLECTIVO IOE (1994). Marroquins a Catalunya. Barcelona: Enciclopedia Catalana.
 • COLECTIVO IOE (1997). Inmigrantes, trabajadores, ciudadanos. València: Universitat de València.
 • COLECTIVO IOE (2002). Immigració, escola i mercat de treball. Una radiografia actualitzada. Barcelona: Fundació La Caixa.
 • CARBONELL, F. (2000). Educació i immigració. Els reptes educatius de la diversitat cultural i .... Barcelona: Mediterrània.
 • ESSOMBA, M.A. (1999). Construir la escuela intercultural. Barcelona: Graó.
 • EURYDICE (2005). La integración escolar del alumnado inmigrante en Europa. Madrid: Comisión Europea.
 • HANNOUN, H. (1995). Els ghettos de l'escola. Vic: Eumo.
 • GARRETA, J. i LLEVOT, N. (2003). El espejismo intercultural. La escuela en Cataluña ante la diversidad cultural. Madrid: MEC.
 • JORDÁN, J.A. (1998). Multiculturalisme i educació. Barcelona: Proa/UOC.
 • MALGESINI, G i GIMÉNEZ, C. (1997). Guía de conceptos sobre migraciones, racismo y multiculturalidad. Madrid: La Cueva del Oso.
 • MARQUÈS S. i PALAUDÀRIAS, J.M. (2001). Societat pluriculturals i educació. Girona: Universitat de Girona/ Aj. de Girona.
 • ROS, A. (Coord.) (2003). Interculturalitat. Bases antropològiques, socials i polítiques. Barcelona: UOC.
 • SAN ROMÁN, T. (1995). Los muros de la separación. Ensayo sobre heterofobia y filantropía. Bellaterra: Universitat Autónoma de Barcelona.
 • TAJAR BEN JELLOUN (2001). El racisme explicat a la meva filla. Barcelona: Empúries.
 • VILA, I. i AZNAR, S. (2002). Integració sociocultural i comunitat educativa. III Simposi sobre llengua.... Barcelona: Universitat de Girona/HORSORI.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Mètodes docents:
Els continguts es transmeteran a través de classes expositives i de sessions que cercaran la participació activa de l’alumnat mitjançant debats i treballs en grup
Es convidarà a persones que treballen en el camp de les migracions per tal que aportin elements d’intervenció i de reflexió
Els crèdits pràctics de l’assignatura es presentaran el primer dia de classe

Tipus d'exàmens:
L’avaluació té tres referents:
La realització d’un treball individual o en grup, en aquest cas format per un màxim de dues persones, que tindrà com a referent, la documentació periodística que hagi aparegut al llarg del curs sobre immigració. L’alumnat haurà de presentar un mínim de 20 notícies relacionades amb la immigració i les minories cuturals -les notícies haurien de ser d’abast estatal i nacional- i a partir del seu contingut elaborar un treball reflexiu sobre el paper que ha de desenvolupar l’educador social treballant els vessants social i l’educatiu. El treball serà avaluat sobre 4 punts.
La realització d'una prova reflexiva sobre els continguts treballats a classe que s'avaluarà sobre 4 punts

La participació activa a les classes aportarà un màxim de 2 punts.
La nota final serà la suma de les tres notes.
L'alumnat que no hagi assistit a classe haurà de fer una prova final diferenciada que recollirà el contingut de les activitats i pràctiques realitzades al llarg de l'assignatura.