Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2005
Descripció:
Principis generals de la psicologia bàsica. El fet educatiu explicat des de la psicologia. Factors psicològics que influeixen en les relacions humanes.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ERNEST LUZ MASERGAS

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl-dc 15-16:30 32
Pràctiques d'aula1 dl-dc 15-16:30 32

Altres Competències

  • Introducció als processos psicològics bàsics
  • Comprensió i valoració de la funció que té el coneixement dels processos psicològics bàsics en la formació i en la pràctica professional

Continguts

1. Introducció a la psicologia i als processos psicològics bàsics

2. La sensació

          2.1. Els llindars de la sensació

          2.2. Els sentits: vista, oïda, tacte, gust, olfacte i sisè sentit

3. La percepció

          3.1. El paper de l'atenció

          3.2. Naturalesa de la percepció

          3.3. Organització i interpretació perceptives

4. Els estats de consciència

          4.1. L'estat de vigília, el son i el somni

          4.2. L'estat hipnòtic

          4.3. Les drogues i l'estat de consciència

5. La memòria

          5.1. Naturalesa i tipus de memòria

          5.2. Codificació, emmagatzematge i recuperació

6. La motivació

          6.1. Motivació: qüestions preliminars

          6.2. La gana, el sexe i els reptes

7. L'emoció

          7.1. Naturalesa i tipus d'emocions

          7.2. L'expressió de les emocions

8. L'aprenentatge

          8.1. El condicionament clàssic

          8.2. El condicionament operant

          8.3. L'aprenentatge per observació

9. El pensament i el llenguatge

          9.1. Pensament i llenguatge: qüestions preliminars

          9.2. Resolució de problemes

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

  • Banyard, P. et alt. (1995). Introducción a los procesos cognitivos (1a). Barcelona: Ariel.
  • Boada, H. i Caparrós, A. (coord.) (1997). Processos Psicològics Bàsics (1a). Barcelona: UOC.
  • Davidoff, L. L. (1989). Introducción a la psicología (3a). México: McGraw-Hill.
  • De Torres, J. S., Tornay, F. i Gómez, E. (1999). Procesos psicológicos básicos (1a). Madrid: McGraw-Hill.
  • García Madruga, J. A. i Moreno, S. (1998). Conceptos fundamentales de psicología (1a). México: Alianza.
  • Myers, D.G. (1999). Psicología (5a). Madrid: Editorial Médica Panamericana.
  • Papalia, D. E. i Olds, S. W. (2002). Psicología (8a). Madrid: McGraw-Hill.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Mètodes docents:

Exposició i discussió a classe de les diferents qüestions del programa.
Realització d'activitats pràctiques.

Mètodes d'avaluació:

L'avaluació consistirà en un únic examen a final de semestre, escrit, de vuit preguntes obertes, que inclourà tots els continguts de l'assignatura.