Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2004
Descripció:
Conceptes bàsics de sociologia. Estructures, relacions i institucions socials. El sistema educatiu com a subsistema social. Sociologia de la interacció a l’aula. Sociologia de l’organització escolar. Sociologia del currículum. Sociologia de la infància, l’adolescència i la joventut. Determinants socials del rendiment escolar. Classe, gènere i grup ètnic en l’educació. Transició a la vida activa i mercat de treball. Coneixement de la pràctica des de l’escola.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ALFONSO ROMERO DIAZ

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dt 12:30-14 58
Pràctiques d'aula1 dj 13-14 11

Altres Competències

 • Introduir als estudiants als debats bàsics que han configurat històricament i acadèmica la perspectiva sociològica. Per això es fa necessària una introducció als conceptes centrals de la sociologia, amb dedicació especial a la socialització i la desigualtat social. Un segon objectiu és proporcionar els coneixements més significatius del conjunt d'aportacions i problemàtiques que caracteritzen els desenvolupaments teòrics i les investigacions empíriques de la sociologia de l'educació en les darreres dècades. Finalment, es pretén apropar els estudiants al coneixement sociològic del seu propi medi social i professional, a través de l'anàlisi sociològica de la professió dels docents i de l'evolució de l'escola espanyola i catalana en els darrers anys en el marc de la societat de la informació i de la globalització.

Continguts

1. I. INTRODUCCIÓ A LA SOCIOLOGIA

2. 1. La mirada sociològica. Trets de la perspectiva sociològica. La formació i evolució de les grans corrents sociològiques. Principals dilemes sociològics. Perspectiva específica de la sociologia de l'educació. Objecte i àrees de la sociologia de l'educació.

3. 2. El procés de socialització. Etapes del procés socialitzador. Els agents socialitzadors: família, mitjans de comunicació, el grup de parells i l'escola. Funcions socialitzadores de l'escola.

4. II. L' ESTUDI SOCIOLÒGIC DE L'EDUCACIÓ

5. 3. Escola i classes socials. Desigualtat social i desigualtat de classes. El sistema educatiu, la reproducció i legitimació de les desigualtats socials. Les anàlisis funcionalistes i les teories de la reproducció. La teoria de les resistències.

6. 4. Educació i desigualtats sexuals. Sexe i Gènere. L'educació de les dones al llarg de la història. De la segregació a l'escola coeducativa. La transmissió de la desigualtat de gènere a través d'escola. Sociologia i educació sexual.

7. 5. Escola i grups ètnics. Raça i ètnia. Assimilació i guetització: els dos rostres de la incomunicació intercultural. L'interculturalisme o l'acceptació positiva de la diversitat.

8. 6. Sociologia de la pràctica escolar. Poder i relacions a l'aula. Sociologia i currículum. L'aula i les relacions educatives com a microsocietat. Tipus d'interaccions a l'aula.

9. III. EDUCACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

10. 7. Educació i societat de la informació. Trets de la societat de la informació. Educació i globalització. El sistema educatiu espanyol i català. Sociologia dels ensenyants.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

  Qualificació

  Mètodes docents:
  S'impartiran classes teòriques i pràctiques, recolzades en un dossier de lectures, dades estadístiques i la bibliografia recomanada. Les classes teòriques desenvoluparan el programa a través d' apunts a classe, així com la discussió dels mateixos. Les classes pràctiques se centraran en l'anàlisi, i conseqüent debat, del dossier de lectures i del material estadístic o audiovisual. En tots els casos es potenciaran els debats i la interacció entre professor i estudiants.

  Es faran un total de 10 pràctiques (d'una hora de durada). Es dedicaran sis de les pràctiques al comentari del dossier de lectures (pràctica d'aula). La resta de pràctiques tindran com a objectiu l'anàlisi i discussió de material audiovisual i estadístic al voltant dels següents temes: educació i oportunitats laborals, educació i desigualtats de gènere, educació i immigració, educació i societat de la informació.
  Tipus d'exàmens:
  Es farà una avaluació continuada dels estudiants en funció de la participació a classe, la realització de les pràctiques i la prova final. Les pràctiques tindran un valor del 20% de la nota final. L'examen comptarà el 80% restant.

  Observacions

  Webs d'interès:
  Associació de Sociologia de l'Educació: http://www.ase.es
  Institut d'Estadística de Catatalunya: http://www.idescat.es
  Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es
  Ministeri d'Educació, Cultura i Esports: http://www.mec.es