Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Pràctiques en empreses externes per afavorir el contacte directe dels estudiants amb instituts i empreses del sector i el coneixement de les activitats en l'àmbit professional. Formació en diferents tècniques experimentals relacionades amb la Biologia Molecular i la seva aplicació als camps de la biomedicina. Conèixer l'estructura i el funcionament d'un laboratori d'R + D + I. Tècniques d'anàlisi molecular (HPLC, Espectrofotometria, espectrofluorimetria, electroforesi-2D, espectrometria de masses). Tècniques immunològiques (ELISA, Western blot, kits de diagnòstic, Immunohistoquímica. Citometria. Tècniques de cultius i criopreservació cel·lular.
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ELISABET KADAR GARCIA
Idioma de les classes:
Català (45%), Castellà (45%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ELISABET KADAR GARCIA
Idioma de les classes:
Català (45%), Castellà (45%), Anglès (10%)

Competències

 • 1. Identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context d'investigació o professional.
 • 2. Contribuir al teixit europeu d'investigació i desenvolupament amb una visió àmplia i multidisciplinària dins dels camps biològic, biotecnològic, bioquímic, químic i biomèdic.
 • 5. Actualitzar i prosseguir els seus estudis de forma auto-dirigida i autònoma, recollint i seleccionant la informació necessària que permeti una investigació original i que aporti nous coneixements.
 • 7. Liderar el treball en equip, multidisciplinar i , en el seu cas, en un entorn internacional, valorant els processos i rols que puguin establir-se.
 • 8. integrar els aspectes metodològics i els continguts de les diferents disciplines de les biociències per al seu estudi a nivell molecular.
 • 10. Demostrar habilitat per executar i implementar normes bàsiques de la seguretat química i biològica en el laboratori.
 • 12. Gestionar i planificar l'ús racional de tècniques freqüents en Biología Molecular en noves situacions d'estudi o experimentació.
 • 13. Avaluar l'ús i la necessitat de tècniques avançades en biología molecular així com la seva adaptació a necessitats particulars requerides.
 • 15. Valorar la utilitat de tècniques de modificació genètica d'organismes per a estudis i tractament de patologies humanes, la majoria de processos i productes biotecnològics.
 • 17. Identificar i generar solucions a problemes plantejats en els àmbits de la Biomediciona Molecular i la Patologia Molecular.
 • 19. Capacitar als alumnes per a la seva integració laboral en empreses tant públiques com privades i pel treball autònom relacionat amb la biotecnologia.

Continguts

1. Pràctiques en una empresa o institució de recerca fora de la UdG/ Prácticas en una empresa o institución de investigación fuera de la UdG.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 144 0 144
Pràctiques en empreses / institucions 6 0 6
Total 150 0 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Pràctiques de laboratori/Práctiques de laboratori L'avaluació la realitzarà el tutor de les pràctiques, mitjançant una rúbrica en la que puntuarà l'assoliment de les diferents competències i els resultats d'aprenentatge. La evaluación la realizará el tutor de las prácticas , mediante una rúbrica en la que puntuará la consecución de las diferentes competencias y los resultados de aprendizaje alcanzados. 100
  Memòria de pràctiques/Memoria de prácticas Cal presentar la memòria de pràctiques per aprovar l'asignatura però no tindrà un pes numèric sobre la nota final. /Se debe presentar la memoria de prácticas para aprobar la asignatura aunque no tendrá un peso numérico sobre la nota final 0

  Qualificació

  Informe amb rúbrica del tutor responsable en la institució de recerca./Informe con rúbrica del tutor responsable en la institución de investigación.
  La memòria presentada es considerarà Apta/No Apta per superar l'assignatura segons si s'entrega o no seguint les correccions recomanades pel tutor acadèmic. /La memoria presentada se considerará Apta / No Apta para superar la asignatura según si se entrega o no siguiendo las correcciones recomendadas por el tutor académico.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  No realitzar l'estada de pràctiques. No realizar la estancia de pràcticas.