Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L'assignatura se centrarà en les tecnologies digitals aplicades a la docència de la llengua i la literatura. Partint d’una reflexió general sobre els processos d’ensenyament i aprenentatge al segle XXI, l'objectiu d'aquesta assignatura és reflexionar sobre els beneficis que aporten les noves tecnologies a aquest procés, especialment en relació a la didàctica de la llengua i la literatura i als nous entorns de comunicació i relació social.
Crèdits:
3

Grups

Grup L1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LLUIS RIUS OLIVA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup L2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LLUIS RIUS OLIVA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Dissenyar i realitzar activitats formals i no formals que contribueixin a fer del centre un lloc de participació i cultura en l’entorn on estigui ubicat; desenvolupar les funcions de tutoria i d’orientació dels alumnes de manera col·laborativa i coordinada; participar en l’avaluació, la investigació i la innovació dels processos d’ensenyament, aprenentatge, orientació i tutoria.
 • Comunicar-se adequadament, tant de manera oral com escrita, en els diversos contextos educatius, socials i culturals.
 • Conèixer el potencial educatiu i pedagògic de les TIC per utilitzar-lo com a instrument per al disseny i desenvolupament de la docència.
 • Conèixer el currículum i els continguts de l’especialitat que es cursen en l’etapa d’educació obligatòria.
 • Transformar els currículums en programes d’activitats i de treball.
 • Identificar els problemes relatius a l’ensenyament i aprenentatge de la seva especialitat i plantejar alternatives i solucions.
 • Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d’investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d’investigació, innovació i avaluació.
 • Conèixer els desenvolupaments teòrics i pràctics de l’ensenyament i l’aprenentatge de les matèries corresponents.
 • Transformar els currículums en programes d’activitats i de treball.
 • Conèixer estratègies i tècniques d’avaluació i entendre l’avaluació com un instrument de regulació i estímul per l’esforç.

Altres Competències

 • Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l’especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn als processos d’ensenyament i aprenentatge respectius.
 • · Comprendre els canvis que impliquen les noves tecnologies en els usos orals i escrits i la repercussió que tenen en l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua.
 • Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d’ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l’especialitat cursada.
 • Entendre procediments i tècniques de comunicació en entorns d’interacció mediada per l’ordinador
 • Explorar i usar els recursos didàctics que ofereix la xarxa per a l'ensenyament de la llengua i la literatura
 • Adquirir estratègies per a estimular l’esforç de l’alumnat i promoure la seva capacitat per aprendre per si mateixos i amb altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que facilitin l’autonomia, la confiança i la iniciativa personals.
 • Conèixer els processos d’interacció i comunicació a l’aula, dominar destreses i habilitats socials necessàries per fomentar l’aprenentatge i la convivència a l’aula, i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.
 • Elaborar unitats de programació i dissenyar activitats didàctiques que reflecteixin els usos actuals de les habilitats comunicatives, tenint en compte els avenços tecnològics.
 • Interessar-se per la pròpia formació permanent, reconeixent aspectes de millora en el seu exercici professional.
 • Prendre consciència de les pròpies creences i estereotips culturals i les implicacions d’aquests en l’actuació professional.
 • Conèixer el potencial educatiu i pedagògic de les TIC per utilitzar-lo com a instrument per al disseny i desenvolupament de la docència.
 • Mantenir una actitud crítica i reflexiva davant de l’entorn social i cultural, l’entorn institucional en el que es treballa i en relació a la pròpia pràctica professional.

Continguts

1. 1. Cultura i alfabetització digitals. Ensenyar i aprendre amb les noves tecnologies. 2. Les tic en l'ensenyament de la llengua i literatura. 3. Velles idees, noves tecnologies. 4. Eines i recursos digitals per a l’aprenentatge de la llengua 5. Aprofitament didàctic de les tecnologies: e-avaluació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 0 0 0 0
Cerca i anàlisi d'informació 0 0 0 0
Debat 0 0 0 0
Elaboració individual de treballs 0 0 0 0
Lectura / comentari de textos 0 0 0 0
Total 0 0 0 0

Bibliografia

 • CAMPS, ANNA (2005). La composició textual (Graó). Graó.
 • CAMPS, ANNA (2011). Didàctica de la llengua catalana i la literatura. Barcelona: Graó.
 • CASSANY, LUNA, SANZ (1993). Ensenyar llengua. Barcelona: Graó.
 • CASSANY, DANIEL (2011). En_línia. Llegir i escriure a la xarxa. Vic: Eumo.
 • Eugènia de Pagès (2011). La generació Google: de l'educació permissiva a una escola serena. Barcelona: Pagès.
 • Monimó J - Sigalés, C. (2016). El impacto de las TIC en la educación. UOC Ediciones.
 • Articles. De didàctica de la llengua i la literatura. (2020). BCB: Graó.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Debat al voltant de les tecnologies digitals i l'ensenyament de la llengua i la literatura. 20 No
Anàlisi i relació de les competències lingüístiques i digitals a l'ESO. Elaboració d'una activitat que les uneixi. 30 No
Recull d'aplicacions digitals aplicables a l'ensenyament de la llengua i literatura. 20 No
Elaboració d'una activitat d'aprenentatge dins la plataforma Moodle 30 No

Qualificació

Es demanarà la realització de diferents tasques (participació en Debats, activitat de relacionar competències lingüístiques i Digitals, elaboració d'una UD a Moodle.
Es demana l'assistència (presencial o telemàtica) d'un 80% de les classes.
S'avaluarà de forma continuada el treball presencial a l'aula i el treball autònom.
Cal demostrar una bona competència oral i escrita en llengua catalana i castellana.
La còpia, el plagi o la utilització de procediments fraudulents en algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l’assignatura

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació d'un o més treballs implicarà la nota "No presentat".

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Cap canvi. Finalitzada abans del confinament.

Modificació de l'avaluació:
Cap canvi. Finalitzada abans del confinament.

Tutoria i comunicació:
Cap canvi. Finalitzada abans del confinament.