Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
En aquesta assignatura es pretén reflexionar sobre el procés d'ensenyament-aprenentatge de la llengua, valorant la necessitat de desenvolupar totes les habilitats lingüístiques. També vol contribuir a comprendre criteris i adquirir recursos i tècniques per organitzar l’ensenyament i l’aprenentatge de les habilitats comunicatives en l’educació secundària.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA FERNANDEZ POU
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA FERNANDEZ POU
Idioma de les classes:

Competències

 • Dissenyar i realitzar activitats formals i no formals que contribueixin a fer del centre un lloc de participació i cultura en l’entorn on estigui ubicat; desenvolupar les funcions de tutoria i d’orientació dels alumnes de manera col·laborativa i coordinada; participar en l’avaluació, la investigació i la innovació dels processos d’ensenyament, aprenentatge, orientació i tutoria.
 • Comunicar-se adequadament, tant de manera oral com escrita, en els diversos contextos educatius, socials i culturals.
 • Conèixer el potencial educatiu i pedagògic de les TIC per utilitzar-lo com a instrument per al disseny i desenvolupament de la docència.
 • Conèixer el currículum i els continguts de l’especialitat que es cursen en l’etapa d’educació obligatòria.
 • Transformar els currículums en programes d’activitats i de treball.
 • Identificar els problemes relatius a l’ensenyament i aprenentatge de la seva especialitat i plantejar alternatives i solucions.
 • Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d’investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d’investigació, innovació i avaluació.
 • Conèixer els desenvolupaments teòrics i pràctics de l’ensenyament i l’aprenentatge de les matèries corresponents.
 • Transformar els currículums en programes d’activitats i de treball.
 • Conèixer estratègies i tècniques d’avaluació i entendre l’avaluació com un instrument de regulació i estímul per l’esforç.

Altres Competències

 • Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l’especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn als processos d’ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d’ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que facilitin l’adquisició de les competències pròpies dels respectius ensenyaments, atenent al nivell i formació prèvia dels estudiants així com l’orientació dels mateixos, tant individualment com en col•laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d’ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l’especialitat cursada.
 • Col•laborar en la concreció del currículum que s’hagi d’implantar en un centre docent participant en la planificació col•lectiva del mateix, desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques, tant de grup com personalitzades, adaptades a la diversitat d’estudiants.
 • Dissenyar i desenvolupar espais d’aprenentatge amb especial atenció a l’equitat, l’educació emocional i en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i els drets humans, que facilitin la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d’un futur sostenible.
 • Adquirir estratègies per a estimular l’esforç de l’alumnat i promoure la seva capacitat per aprendre per si mateixos i amb altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que facilitin l’autonomia, la confiança i la iniciativa personals.
 • Conèixer els processos d’interacció i comunicació a l’aula, dominar destreses i habilitats socials necessàries per fomentar l’aprenentatge i la convivència a l’aula, i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.
 • Treballar en equip i cooperar amb altres docents, amb professionals de l’educació, professionals dels serveis educatius i amb les famílies.
 • Interessar-se per la pròpia formació permanent, reconeixent aspectes de millora en el seu exercici professional.
 • Prendre consciència de les pròpies creences i estereotips culturals i les implicacions d’aquests en l’actuació professional.
 • Conèixer el potencial educatiu i pedagògic de les TIC per utilitzar-lo com a instrument per al disseny i desenvolupament de la docència.
 • Mantenir una actitud crítica i reflexiva davant de l’entorn social i cultural, l’entorn institucional en el que es treballa i en relació a la pròpia pràctica professional.

Continguts

1. 1. Introducció a la didàctica de la llengua. Conceptes bàsics 2. Didàctica de la comunicació oral a. Habilitats comunicatives orals (producció i recepció) b. Planificació i avaluació d’activitats orals c. Correcció lingüística de l’expressió oral 3. Gèneres textuals (orals i escrits) 4. Didàctica de l’expressió escrita a. Habilitats comunicatives escrites (producció i recepció) b. Procés de composició c. Planificació i avaluació d’activitats escrites 5. Intervenció didàctica i organització del treball a l’aula 6. Didàctica de la comprensió lectora a. Models de comprensió lectora b. Planificació i avaluació de la comprensió lectora c. Noves perspectives de la comprensió lectora: la literacitat crítica 7. Cultura digital i alfabetització

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 0 0
Classes participatives 0 0 0
Elaboració de treballs 0 0 0
Exposició dels estudiants 0 0 0
Lectura / comentari de textos 0 0 0
Total 0 0 0

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Elaboració de treballs diversos 100

  Qualificació

  Es faran diversos treballs a l'aula i fora de l'aula.
  Es demana l'assistència d'un 80% de les classes.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  La no presentació d'un o més treballs implicarà la nota "No presentat".