Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Fonaments, perspectives i eines bàsiques necessàries per ensenyar ciències de la naturalesa a l'educació secundària.
Crèdits:
3

Grups

Grup FP

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LIDIA OCHOA CAÑIGUERAL
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l’especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn als processos d’ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d’ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que facilitin l’adquisició de les competències pròpies dels respectius ensenyaments, atenent al nivell i formació prèvia dels estudiants així com l’orientació dels mateixos, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d’ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l’especialitat cursada.
 • Col·laborar en la concreció del currículum que s’hagi d’implantar en un centre docent participant en la planificació col·lectiva del mateix, desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques, tant de grup com personalitzades, adaptades a la diversitat d’estudiants.
 • Dissenyar i desenvolupar espais d’aprenentatge amb especial atenció a l’equitat, l’educació emocional i en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i els drets humans, que facilitin la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d’un futur sostenible.
 • Adquirir estratègies per a estimular l’esforç de l’alumnat i promoure la seva capacitat per aprendre per si mateixos i amb altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que facilitin l’autonomia, la confiança i la iniciativa personals.
 • Conèixer els processos d’interacció i comunicació a l’aula, dominar destreses i habilitats socials necessàries per fomentar l’aprenentatge i la convivència a l’aula, i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.
 • Treballar en equip i cooperar amb altres docents, amb professionals de l’educació, professionals dels serveis educatius i amb les famílies.
 • Interessar-se per la pròpia formació permanent, reconeixent aspectes de millora en el seu exercici professional.
 • Prendre consciència de les pròpies creences i estereotips culturals i les implicacions d’aquests en l’actuació professional.
 • Conèixer el potencial educatiu i pedagògic de les TIC per utilitzar-lo com a instrument per al disseny i desenvolupament de la docència.
 • Mantenir una actitud crítica i reflexiva davant de l’entorn social i cultural, l’entorn institucional en el que es treballa i en relació a la pròpia pràctica professional.

Continguts

1. DIDÀCTICA DE L’ESPECIALITAT DE BIOLOGIA I GEOLOGIA ENSENYAR CIÈNCIES DE LA NATURALESA A L’ESO

          1.1. ENSENYAMENT-APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES A SECUNDÀRIA

                    1.1.1. Aprendre i ensenyar ciències a secundària. Què, com, per què, qui quan ensenyar ciències. El curriculum vigent a l'ESO i Batxillerat.

                    1.1.2. Conèixer diferents tècniques i estratègies d’aula per poder desenvolupar activitats d’ensenyament-aprenentatge. Analitzar diferents propostes estratègiques d’aula per conèixer el seu grau d’operativitat educativa. Materials diversos. Metodologies actives i participatives El treball cooperatiu. Els grups d’ajuda. El treball individual. resolució de problemes, ABP. Recerca i treball experimental. Simular casos pràctics, analitzar-los, fer propostes.

          1.2. EXPERIÈNCIES PRÀCTIQUES A L’AULA I LA SEVA PLANIFICACIÓ

                    1.2.1. Aprendre a dissenyar diferents experiències i pràctiques senzilles d’aula. Donar eines per predir, observar i explicar processos a partir d’experiències d’aula. Conèixer diferents recursos motivadors que permeten el treball per projectes. Disseny d’experiències pràctiques. Predir-Observar-Explicar. Programes-guia. Aprenentatge per projectes. Activitats i experiències científiques quotidianes.

          1.3. EXPERIÈNCIES PRÀCTIQUES EN DIFERENTS ESPAIS.

                    1.3.1. Aprendre a dissenyar experiències en espais diversos. Saber identificar processos, detecció d’errors, planificació, ... Aprendre a crear diferents tipologies d’informes de pràctiques. El treball en equip al laboratori i al camp. Aprendre a descobrir, aprendre a detectar errors, resolució de problemes, ... Bases d’orientació. Els informes de pràctiques. La comunicació científica: les redaccions, produccions de textos científics.

          1.4. ENSENYAR A TOTS ELS ALUMNES: ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

                    1.4.1. Conèixer i apreciar la diversitat en totes les seves variants. Conèixer diferents estratègies i recursos per atendre la diversitat dins l’aula. Aprendre a elaborar material flexible i global. La diversitat de les diversitats. Estratègies per atendre la diversitat a l’aula. L’equitat educativa: la igualtat de resultats per a tothom a l’aula de ciències. Contracte pedagògic. Els grups cooperatius.

          1.5. L’AVALUACIÓ COM A REGULADORA DEL PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE.

                    1.5.1. Analitzar materials d’avaluació. Dissenyar diferents recursos d’avaluació. Valorar diferents criteris d’avaluació que incloguin diferents maneres d’aprendre. Diferenciació en avaluació. Atenció a la diversitat. ACI, adaptacions curriculars Anàlisi de material divers. Elaboració de material d’avaluació.

          1.6. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE I MODELITZACIÓ PROFESSIONAL

                    1.6.1. Organitzacions possibles i que semblen impossibles. Valorar el paper del professorat de ciències naturals de secundària. Analitzar el seu rol, l’acció tutorial, d’orientació i la tasca educativa que pot ser a l’aula. Analitzar la modelització i el reforç positiu. A partir de d’experiències personals, analitzar el rol del professorat de ciències a l’aula.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Activitat col·laborativa 1,00 4,50 2,00 7,50
Anàlisi / estudi de casos 2,50 16,00 8,50 27,00
Elaboració individual de treballs 0 15,00 1,00 16,00
Sessió participativa 1,00 14,00 5,50 20,50
Sessió pràctica 0 3,00 1,00 4,00
Total 4,50 52,50 18,00 75

Bibliografia

 • González Aguado, Mª Elvira (2013 ). 84 experimentos de química cotidiana en secundaria . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Caamaño i Ros, Aureli (2011 ). Didáctica de la física y la química . [Madrid]: Ministerio de Educación IFIIE. Catàleg
 • Sanmartí, Neus (DL 2002 ). Didáctica de las ciencias en la educación secundaria obligatoria . Madrid: Síntesis Educación. Catàleg
 • Trowbridge, L. W (cop. 2004 ). Teaching secondary school science : strategies for developing scientific literacy (8th ed.). Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Merrill Prentice Hall. Catàleg
 • Domènech, Jordi (2019). Aprenentatge basat en projectes, treballs pràctics i controvèrsies. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Anàlisi del currículum Realitzar una activitat d'aplicació d'anàlisi del currículum. 20 No
Què, com, per què, qui i quan ensenyar ciències a secundària? Respondre un qüestionari de reflexió a partir del material treballat a l'assignatura. 20 No
Creació proposta didàctica contextualitzada (individual) Dissenyar, planificar i programar una proposta didàctica contextualitzada seguint les instruccions donades. 60

Qualificació

Treballs i activitats (la majoria en grup) realitzats parcialment o totalment a les sessions presencials: 20%
treball sobre anàlisi curricular/recursos didàctics individual: 20%
proposta didàctica contextualitzada i programada: 60%

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si no es lliuren els treballs individuals i/o la meitat de les activitats proposades a classe, constarà un no presentat/da.
En el cas d'haver sol·licitat i acollir-se a l'avaluació única i no lliurar el treball o no presentar-se a la vídeo-conferència, constarà un no presentat/da.

Avaluació única:
Seguint la normativa del curs 2020-21 serà possible acollir-se a l'avaluació única, avisant específicament a la professora responsable durant el primer mes de l'assignatura. En aquest cas l'alumne/a haurà de lliurar un treball personal (una proposta didàctica contextualitzada i programada a partir d'uns supòsits donats per part de la professora) que equivaldrà al 60% de la qualificació final i respondre un seguit de qüestions per vídeo-conferència (40% de la qualificació final).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0
En el cas d'obtenir una qualificació inferior a 4.0 en el treball de la proposta didàctica contextualitzada i programada, aquesta nota no farà mitjana i s'haurà de recuperar el treball.

Tutoria

Sempre que calgui es pot demanar una tutoria personalitzada. S'acordarà amb cita prèvia via correu electrònic i es realitzarà via telemàtica, dins d'un horari establert a l'inici de curs.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat serà principalment a través del Moodle, vídeo-conferència i del correu electrònic.