Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Aquest mòdul és una introducció a l'ensenyament i l'aprenentatge de les ciències a secundària amb l'objectiu d'establir un marc general, i una fonamentació teòrica, per la resta dels mòduls específics del programa.
Crèdits:
4

Grups

Grup FP

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JAUME AMETLLER LEAL
Idioma de les classes:

Competències

 • Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l’especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn als processos d’ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d’ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l’especialitat cursada.
 • Comunicar-se adequadament, tant de manera oral com escrita, en els diversos contextos educatius, socials i culturals.
 • Interessar-se per la pròpia formació permanent, reconeixent aspectes de millora en el seu exercici professional.
 • Prendre consciència de les pròpies creences i estereotips culturals i les implicacions d’aquests en l’actuació professional.
 • Conèixer el potencial educatiu i pedagògic de les TIC per utilitzar-lo com a instrument per al disseny i desenvolupament de la docència.
 • Mantenir una actitud crítica i reflexiva davant de l’entorn social i cultural, l’entorn institucional en el que es treballa i en relació a la pròpia pràctica professional.

Continguts

1. Objectius del currículum de ciències de secundària

2. Definició i factors que influeixen en l'aprenentage de les ciències

3. Teories de la didàctica de les ciències

4. Introducció a l'epistemologia de la ciència

5. La història de la ciència en l'educació científica

6. La ciència com a construcció social

7. Les concepcions alternatives

8. El canvi conceptual

9. Models i modelització a l'ensenyament de les ciències

10. El llenguatge com a eina de mediació de la construcció del coneixement

11. L'argumentació a les classes de ciències

12. L'ensenyament dialògic

13. La resolució de problesmes

14. Les matemàtiques i l'ensenyament de les ciències

15. El treball pràctic: perspectiva històrica i problemes actuals

16. Els treballs de recerca com a eina didàctica

17. La recerca en didàctica de les ciències: contribucions per a professors

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 30 0 30
Elaboració de treballs 0 50 50
Lectura / comentari de textos 0 20 20
Total 30 70 100

Bibliografia

 • Neus Sanmartí (2002). Didáctica de las ciencias en la educación secundaria obligatoria. Madrid: Síntesis. Educación. Catàleg
 • Aureli Caamaño (coord.) (2011). Didáctica de la física y de la química. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Pedro Cañal (coord.) (2011). Didáctica de la biología y la geología. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Mercé Izquiero i Joan Aliberas (2004). Pensar, actuar i parlar a la classe de ciències. Bellaterra: Servei de publicacions de la UAB. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització de treballs individuals Dos treballs (45% de la nota cada treball) 90
Discussió dels treballs a classe 10

Qualificació

D’acord amb el document intern del màster sobre l’avaluació, es planteja com criteri d'avaluació una assistència obligatòria del 80%.

Cal aprovar tots dos treballs escrits per aprovar el mòdul.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
1.-Els alumnes que la seva assistència a classe sigui inferior a un 80%.
2.- Els alumnes que no obtinguin una nota igual o superior al 50 (sobre 100) en qualsevol dels dos treballs escrits individuals.