Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Aquest mòdul és una introducció a l'ensenyament i l'aprenentatge de les ciències a secundària amb l'objectiu d'establir un marc general, i una fonamentació teòrica, per la resta dels mòduls específics del programa.
Crèdits:
4

Grups

Grup FP

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JAUME AMETLLER LEAL
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l’especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn als processos d’ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d’ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l’especialitat cursada.
 • Comunicar-se adequadament, tant de manera oral com escrita, en els diversos contextos educatius, socials i culturals.
 • Interessar-se per la pròpia formació permanent, reconeixent aspectes de millora en el seu exercici professional.
 • Prendre consciència de les pròpies creences i estereotips culturals i les implicacions d’aquests en l’actuació professional.
 • Conèixer el potencial educatiu i pedagògic de les TIC per utilitzar-lo com a instrument per al disseny i desenvolupament de la docència.
 • Mantenir una actitud crítica i reflexiva davant de l’entorn social i cultural, l’entorn institucional en el que es treballa i en relació a la pròpia pràctica professional.

Continguts

1. Objectius del currículum de ciències de secundària

2. Definició i factors que influeixen en l'aprenentage de les ciències

3. Teories de la didàctica de les ciències

4. Introducció a l'epistemologia de la ciència

5. La història de la ciència en l'educació científica

6. La ciència com a construcció social

7. Les concepcions alternatives

8. El canvi conceptual

9. Models i modelització a l'ensenyament de les ciències

10. El llenguatge com a eina de mediació de la construcció del coneixement

11. L'argumentació a les classes de ciències

12. L'ensenyament dialògic

13. La resolució de problesmes

14. Les matemàtiques i l'ensenyament de les ciències

15. El treball pràctic: perspectiva històrica i problemes actuals

16. Els treballs de recerca com a eina didàctica

17. La recerca en didàctica de les ciències: contribucions per a professors

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 6,00 15,50 21,50
Elaboració individual de treballs 0 53,00 4,00 57,00
Lectura / comentari de textos 0 12,00 0 12,00
Sessió participativa 4,50 5,00 0 9,50
Total 4,50 76,00 19,50 100

Bibliografia

 • Neus Sanmartí (2002). Didáctica de las ciencias en la educación secundaria obligatoria. Madrid: Síntesis. Educación. Catàleg
 • Aureli Caamaño (coord.) (2011). Didáctica de la física y de la química. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Pedro Cañal (coord.) (2011). Didáctica de la biología y la geología. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Mercé Izquiero i Joan Aliberas (2004). Pensar, actuar i parlar a la classe de ciències. Bellaterra: Servei de publicacions de la UAB. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Discussió al fòrum de classe de lectures proposades pel professor. Participació crítica al fòrum de lectures 15 No
Realització d'un treball individual de reflexió crítica sobre un tema del mòdul proposat pel professor. Reflexió crítica fonamentada sobre el tema proposat. 25 No
Activitats participatives relacionades amb exemples d'aplicació de continguts del mòdul Participació i elaboració de les activitats proposades (en grup o individualment) 15 No
Realització d'un treball individual amb una proposta raonada i fonamentada d'aplicació d'un tema del mòdul proposat pel professor. Fonamentació i reflexió de la proposta. 45

Qualificació

La qualificació final del mòdul s'obtindrà fent la mitjana ponderada de totes les activitats d'avaluació. El % de cada una és el que consta a l'apartat d'activitats d'avaluació. Per poder recuperar una activitat d'avaluació s'haurà d'haver presentat prèviament.

És responsabilitat de l'estudiant una correcta presentació lingüística de les activitats d'avaluació. Es proposa una penalització de -0,15 per als errors de normativa lingüística (ortogràfics o gramaticals). Una acumulació excessiva d'aquest tipus d'errors pot comportar la qualificació de suspès. La còpia, el plagi o la utilització de procediments fraudulents en algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la qualificació de suspès.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
En cas que no es presentin un mínim de dues activitats avaluables, la nota final serà "no presentat".

Avaluació única:
L'avaluació única consta del lliurament i defensa oral de dos treballs individuals de reflexió i aplicació de continguts del mòdul proposats pel professor. El treball de crítica fonamentada d'un tema valdrà el 40 % de la nota i el de proposta d'aplicació educativa valdrà el 60%. Per aprovar cada treball cal aprovar tant el treball escrit com la seva defensa.
L'avaluació única és recuperable repetint els treballs (lliurament del treball escrit i defensa oral) que no hagin estat aprovats.
El període per sol·licitar l'avaluació única és el que indiqui la coordinació del màster.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà aprovar el treball individual de proposta d'aplicació educativa i obtenir una qualificació global de les activitats d'avaluació mínima de 5.0

Tutoria

Sempre que sigui necessari (tant per part dels i les alumnes com per part del professor), es faran tutories individuals o grupals al llarg de l'assignatura.
El professors estarà en contacte a través del correu electrònic i les tutories faran, ordinàriament, per videoconferència a través dels canals que habiliti la Universitat de Girona.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat serà continua i fluïda al llarg de la durada del mòdul, ja sigui mitjançant el correu electrònic, el Moodle, les classes o les tutories.