Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Introducció a la comunicació digital. Creació i gestió d'una identitat digital personal i professional. Principis i eines bàsics per a la creació i edició de pàgines web per a comunicadors. Codi HTML. Eines de disseny d'apps. Conèixer el potencial del web com a eina audiovisual. Naming i branding.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DAVID SERRA NAVARRO
Idioma de les classes:
Català (100%), Anglès (0%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DAVID SERRA NAVARRO
Idioma de les classes:
Català (100%), Anglès (0%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DAVID SERRA NAVARRO
Idioma de les classes:
Català (100%), Anglès (0%)

Grup D

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DAVID SERRA NAVARRO
Idioma de les classes:
Català (100%), Anglès (0%)

Grup E

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DAVID SERRA NAVARRO
Idioma de les classes:
Català (100%), Anglès (0%)

Competències

 • CG.1. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions, des d'un punt de vista econòmic, ecològic i social
 • CG.4. Recollir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, en funció d'objectius predeterminats, i de diferent procedència i format, respectant l'autoria de les fonts.
 • CE.2. Gestionar estratègicament la comunicació.
 • CE.5. Distingir els comportaments en la comunicació social.
 • CE.16. Classificar els elements estructurals i funcionals de la Web 2.0 i 3.0

Continguts

1. Introducció a la comunicació digital.

          1.1. Estructura web, interfícies i disseny.

          1.2. Criteris de qualitat web.

          1.3. Detecció de casos i propostes de millora.

2. Creació i gestió d’una identitat digital personal i professional.

          2.1. Gestió d'imatge personal a la xarxa.

          2.2. Full de ruta i principals errors a evitar.

3. Branding com a procés.

          3.1. Detecció de gaps en la imatge de les marques.

          3.2. Coherència entre imatge online i offline.

          3.3. Propostes de millora en la coherència.

          3.4. Aplicacions pràctiques.

          3.5. Anàlisi de best practices

4. Principis i eines bàsiques per a la creació i edició de pàgines web per a comunicadors.

          4.1. Codi HTML i plantilles online.

          4.2. Estructura de models responsive.

5. Blocs que defineixen una web Finalitat de les webs: visió tècnica, crítica i comercial

          5.1. Visió tècnica.

          5.2. Visió crítica.

          5.3. Visió comercial.

6. Alternatives a la web

          6.1. Realitats online.

          6.2. Eines de creació d'apps.

7. La web i el seu potencial com a eina audiovisual.

          7.1. Advergaming.

          7.2. Product Placement.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 54,00 15,00 0 69,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 20,00 0 20,00
Elaboració individual de treballs 0 35,00 0 35,00
Exposició dels estudiants 10,00 0 0 10,00
Prova d'avaluació 0 3,00 0 3,00
Resolució d'exercicis 13,00 0 0 13,00
Total 77,00 73,00 0 150

Bibliografia

 • Ávalos, Carlos (2010). La Marca : identidad y estrategia. Buenos Aires: LCRJ. Catàleg
 • Contreras, Ruth S.; Foglia, E; González. Z; Mateos M. Santos; Naranjo. P. H; Nav (2010). Disseny gràfic i disseny web. EUMO. Catàleg
 • Els professors proporcionaran recursos online per assolir les competències. (2016). Identitat digital i desenvolupament d'entorns virtuals.
 • Gonzalo Brujó (2010). En clave de marcas. Gonzalo Brujó y otros 23 visionarios del marketing descubren. LID Editorial Empresarial. Catàleg
 • Gorostiza, Iñaki; Baraina, Asier (2016). Google Analytics. Mide y Vencerás. Madrid: ANAYA. Catàleg
 • Marty Neumeier (2011). Zag: Cómo Superar a Tus Competidores Mediante La Diferenciación Radical de Tu Ma. LID Editorial Empresarial. Catàleg
 • Ollé, R.; Riu, D (2009). El nuevo brand management. Cómo plantar marcas para hcer crecer negocios.. Barcelona: Gestión 2000. Catàleg
 • Peñarroya, M. (2010). Màrqueting electrònic per al turisme cultura. Bellcaire d'Empordà: Vitel·la. Catàleg
 • Ries, Al; Trout, Jack (2002). Posicionamiento. Mc Graw Hill. Catàleg
 • Ries, Al; Trout, Jack (2003). Las 22 leyes inmutables del marketing.. Mc Graw Hill. Catàleg
 • Villafañe, Justo (2008). Imagen Positiva. Gestión estratégica de la imagen de las empresas. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Weinschenk, Susan M. (2011). Diseño inteligente. 100 cosas sobre la gente que todo dissenyador debe saber. Madrid: ANAYA. Catàleg
 • Wheeler, Alina (2013). Diseño de marcas. Madrid: Wiley. Catàleg
 • Advertising age (2018). Advertising age. Recuperat , a http://adage.com/ Catàleg
 • Brand Channel (2018). Brand Channel. Recuperat , a www.brandchannel.com
 • Branding Strategy Insider (2018). Branding Strategy Insider . Recuperat , a www.brandingstrategyinsider.com
 • Interbrand (2018). Interbrand . Recuperat , a http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2017/
 • The Cluetrain Manifesto (2015). Recuperat , a http://www.cluetrain.com/
 • The Webby Awards. Recuperat , a http://webbyawards.com/
 • Batey, Mark (2013). El Significado de la marca :. Buenos Aires [etc.]: Granica. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Elaboració de treballs i informes elaboració de treballs 40
Exposició, presentació de treballs i defensa del projecte desenvolupat. Capacitat per defensar els projectes i les propostes realitzades 10 No
Prova d'avaluació del contingut de l'assignatura Examen dels continguts impartits durant l'assignatura. 15
Resolució d'exercicis Resolució d'exercicis 35

Qualificació

•El no enviament d’una o més pràctiques dins del termini establert implica renunciar a totes les notes obtingudes de l’avaluació continua.

•Per seguir el model d’Avaluació Continua cal assistir a classe.

No és compatible no assistir a classe i seguir el model d’Avaluació Continua. (Faltes permeses màxim 4) (Els professors poden passar llista aleatòriament)


Part Carles Pintiado: 50% nota total assignatura

Criteri d'avaluació: (dins d'aquest 50%)

- pràctiques individuals i col·lectives (50%)
- presentacions i exposicions orals dels exericicis (10%)
- part concreta del projecte final (10%) -projecte transversal integratat dins de la part del professor David Serra-
- examen final/ resolució cas pràctic a l’aula (30%)


Part David Serra: 50% nota total assignatura

Criteri d'avaluació: (dins d'aquest 50%)

- activitat grupal 1: (20%)
- activitat grupal 2: (20%)
- treball ind: (20%)
- projecte final: (40%)


La nota final de l'assignatura s'obtindrà de la ponderació entre (nota part Jordi Serra 50% + nota part David Serra 50%)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:

Obtindrà un No Presentat tot estudiant que no entregui els exercicis dins del termini establert, no assisteixi a classe, o bé, segueixi el model d’avaluació final i no es presenti a l’examen.

Obtenir un No Presentat implica repetir tota l'assignatura de nou.

Avaluació única:
L’avaluació única constarà de dues parts:
(1) Un examen en la data fixada que tindrà un pes del 50%(15%+35%). Aquesta data serà publicada abans de l’inici del semestre i serà abans que finalitzi l’avaluació continuada. Aquest examen tindrà una possible recuperació en la setmana prevista per a les recuperacions
(2) L’activitat “Nom de l’activitat” que consta en l’avaluació continuada amb un pes del 50% (40%+10%). Aquesta activitat es lliurarà i si s’escau es presentarà, en la mateixa data que l’examen del
punt anterior.” Remarcar que la defensa del projecte desenvolupat(10%) en aquest cas està inclosa.


Carles Pintiado:
1a/ Treball final individual i 2b/ examen.


David Serra:
Es realitzarà: 1b/ un examen on es demostri el coneixement del software i 2b/ un treball que englobi les competències desenvolupades.

Recuperació:
S'haurà de recuperar les parts no assolides (1a,2a,1b,2b).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Mitjans bàsics: Moodle/Correu electrònic/presencials(prèvia confirmació).


S'habilitaran diversos fòrums digital dins del Moodle que serveix per tal que els estudiants plantegin els dubtes relacionats amb la docència o les activitats plantejades.

Cada tema tractat a l'assignatura compta un Fòrum:

-Fòrum: consultes relacionades amb la docència i contingut

-Fòrum de debat sobre les pràctiques: en aquests fòrums els estudiants exposen les seves pràctiques i argumenten les seves accions amb els altres companys. Aquests debats es poden complementar si s'escau amb presentacions via Google Meet.


A part dels fòrums s’establiran horaris de tutories setmanals, siguin virtual o físicament, prèvia confirmació de disponibilitat per correu electrònic.


Nota (D.Serra):Les entregues d’arxius de pes es realitzen a través de wetransfer, plataforma que permet verificar a l’usuari la recepció correcta de la pràctica.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

S'habilitaran diversos fòrums digital dins del Moodle que serveix per tal que els estudiants plantegin els dubtes relacionats amb la docència o les activitats plantejades.

Cada tema tractat a l'assignatura compta un Fòrum:

-Fòrum: consultes relacionades amb la docència i contingut

-Fòrum de debat sobre les pràctiques: en aquests fòrums els estudiants exposen les seves pràctiques i argumenten les seves accions amb els altres companys. Aquests debats es poden complementar si s'escau amb presentacions via Google Meet.


A part dels fòrums s’establiran horaris de tutories setmanals, siguin virtual o físicament, prèvia confirmació de disponibilitat per correu electrònic.


Nota (D.Serra):Les entregues d’arxius de pes es realitzen a través de wetransfer, plataforma que permet verificar a l’usuari la recepció correcta de la pràctica.

Observacions

Aquesta assignatura està especialment dissenyada per seguir el model d'Avaluació Continuada. Per tant, la participació a l'aula, les presentacions, entrega de treballs i activitats a l'aula tenen caràcter avaluable.

Per al correcte seguiment de l’assignatura és imprescindible assistir regularment a classe.

Puntualment els professors poden encarregar alguna tasca per a la sessió de tarda.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el supòsit de 100% virtual:

Professor Carles Pintiado.
Durant les hores de classe previstes es realitza una classe virtual amb el suport del PowerPoint.

Els treballs i pràctiques realitzades pels estudiants, un cop lliurades a través de la plataforma Moodle, seran exposat a classe a través de GoogleMeet

Tota la descripció de les activitats i del treball estan detallades al moodle de l'assignatura.

Professor David serra.
Cada activitat consta d’un document previ que s’envia setmanalment on es mostren varis exemples de la tasca a portar a terme. En aquest document hi consten tutorials, enllaços de descarrega de sofwares similars.... Tota aquesta documentació es tramita via correu electrònic.

La principal modificació recau en l’ús de software que permeti assolir les competències, o alternativament fer ús de llicències free-trial que permeten pràctiques acotades en un període breu de temps.

En el mateix sentit, per tal de donar accessibilitat a l’alumnat, s’ha promogut totes les aplicacions que poden executar-se des del propi mòbil, ja sigui IOs o Android.

Modificació de l'avaluació:
En el supòsit de 100% virtual:

Carles Pintiado.Els estudiants han de treballar amb uns documents que se li proporcionen i hauran de fer un qüestionari de respostes múltiples a través de Moodle

David Serra. L’avaluació continua mantenint els mateixos valors /percentatges inicials, no obstant la distribució d’exercicis s’altera en pràctiques més puntuals i diversificades per tal que l’alumnat no depengui d’algun software determinat. Per altra banda, si es detecta un problema d’accessibilitat, es deixa l’opció de convertir un treball individual en un treball en parella, excepcionalment més de 2.

Tutoria i comunicació:
En el supòsit de 100% virtual:

Carles Pintiado. S’han habilitat diversos fòrums digital dins del Moodle que serveix per tal que els estudiants plantegin els dubtes relacionats amb la docència o les activitats plantejades.

Cada tema tractat a l'assignatura compta un Fòrum:

-Fòrum: consultes relacionades amb la docència i contingut

-Fòrum de debat sobre les pràctiques: en aquests fòrums els estudiants exposen les seves pràctiques i argumenten les seves accions amb els altres companys. Aquests debats complementen les presentacions via Google Meet.


A part dels fòrums s’establiran horaris de tutories setmanals, siguin virtual o físicament, prèvia confirmació de disponibilitat per correu electrònic.
David Serra.
Els canals bàsics de comunicació i tutoria són a traves del correu, whatsapp o mòbil.

Les entregues d’arxius de pes es realitzen a través de wetransfer, plataforma que permet verificar a l’usuari la recepció correcta de la pràctica.