Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Anàlisi històrica del pensament econòmic: clàssic, neoclàssic, institucionalista, keynessià. Corrents actuals.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:

Grup ER

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:

Competències

 • Construir i defensar arguments lògics a partir del coneixement i la crítica raonada d'altres propostes.
 • Comunicar arguments de manera correcta, oralment i per escrit, en les llengües oficials i en anglès.
 • Analitzar criticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius i rellevants.
 • Contextualizar els principals processos de canvi econòmic analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen.

Continguts

1. ELS PLANTEJAMENTS BÀSICS DE LA HISTÒRIA DEL PENSAMENT ECONÒMIC. Doctrines econòmiques, pensament econòmic i anàlisi econòmica.- Absolutisme i relativisme: reconstruccions racionals i reconstruccions històriques.- Economia: ciència o ideologia?

2. Primera part: L'ECONOMIA POLÍTICA CLÂSSICA. Il.lustració i crisi econòmica: l'origen de la FISIOCRÀCIA. El "Tableau économique" i el producte net.- La política econòmica dels fisiòcrates.

3. ADAM SMITH. L'escola escocesa i la teoria dels sentiments morals.- La riquesa de les nacions.- Divisió del treball i acumulació de capital.- Ciència econòmica i doctrina liberal.

4. L'ESCOLA CLÀSSICA I EL MARXISME.- La teoria de la població de Malthus.- Ricardo: el model senzill del gra.- Els Principis i la teoria del valor i la distribució.- Say i la llei dels mercats.- Sismondi i les crisis.- Mill: la darrera síntesi.-

5. KARL MARX i EL MARXISME.- Context i mètode: el materialisme històric.- Teoria del valor i plusvàlua.- El marxisme després de Marx.-

6. Segona part: EL MARGINALISME I LA CONSTRUCCIÓ DE L'ECONOMIA MODERNA.- La primera generació de marginalistes: Jevons, Menger, Walras.- Böhm-Bawerk: teoria de l'interès i període mitjà de producció.- Fisher: teoria de l'interès. Wicksell: teoria de la distribució.- Pareto: economia del benestar.-

7. L'ECONOMIA MARSHALLIANA.- Panoràmica de la biografia intel.lectual i de l'obra de Marshall.- Teoria de la utilitat i de la demanda. L'excedent del consumidor. Cost i oferta. El temps. Les economies externes. Influència de les aportacions marshallianes.

8. Tercera part: De Keynes fins a l'actualitat.- KEYNES. La determinació dels nivells d'ocupació, els plans de producció i el mercat de treball. La propensió a consumir. L'eficiència marginal del capital. La preferència per la liquiditat.- El model de la Teoria general i la política econòmica.- SCHUMPETER. La teoria de l'empresari innovador. La teoria dels cicles.

9. LA SÍNTESI NEOCLÀSSICA.- La revisió de les principals funcions keynesianes: consum i inversió.- Les teories del desequilibri.- La nova economia keynesiana.- Les respostes a Keynes: EL MONETARISME de Milton Friedman. La crítica a la corba de Philips i l'estangflació.- La nova economia clàssica i les anticipacions racionals. El triomf del mercat i la desaparició de les crisis.- L'economia de l'oferta.- L'imperialisme de l'economia neoclàssica.

10. ELS ENFOCAMENTS ALTERNATIUS.- El neo-ricardianisme de Sraffa.- El nou institucionalisme de Galbraith.- Pluralisme en el pensament econòmic.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 35,00 73,00 108,00
Prova d'avaluació 5,00 16,00 21,00
Total 40,00 89,00 129

Bibliografia

 • H. Landreth, D.C. Colander (2006). Historia del pensamiento económico (4ª). Madrid: McGraw-Hill (edició en anglès a Houghon Mifflin Company, 2002). Catàleg
 • J. A. Schumpeter (1954). Historia del análisis económico. Barcelona: Ariel, 1994. Catàleg
 • L.L. Pasinetti (1985). Cambio estructural y crecimiento económico. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • E. Fuentes Quintana, dir. (1999). Economía y economistas españoles. Barcelona: Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores. Catàleg
 • L. Perdices, ed. (2003). Historia del pensamiento económico. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • J. M. Naredo (1996). La economía en evolución (2ª). Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • E. Screpanti i S. Zamagni (1996). Panorama de Historia del Pensamiento Económico. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • M. Blaug (1985). Teoría económica en retrospección. Madrid: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • M. Blaug (2000). Grans economistes abans de Keynes. Barcelona: UOC / Proa. Catàleg
 • M. Blaug (1999). Grans economistes després de Keynes. Barcelona: UOC / Proa. Catàleg
 • J. E. Stiglitz (2010). Caída libre. El libre mercado y el hundimiento de la economía mundial. Madrid: Taurus. Catàleg
 • Juan Tugores (2009). El lado oscuro de la economía. Lo que no quieren que sepas de la crisis. Barcelona: Ediciones Gestión 2000. Catàleg
 • Seminario de Economía Crítica TAIFA. Miren Etxezarreta, coord. (2004). Crítica a la economía ortodoxa. Bellaterra: U(niversitat Autònoma de Barcelona. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
TEST A CLASSE sobre les lectures dels temes 1 i 2 Comprensió lectora, participació a classe i coneixements. 20
1r EXAMEN PARCIAL, amb la possibilitat d'alliberar matèria sempre que s'obtingui almenys una nota mínima de 4 punts. La prova constarà d'una sèrie de preguntes de test sobre els temes 3,4 i 5, a més de preguntes obertes relatives als temes 1-5, que s'hauran de contestar per escrit. Coneixements, comunicació escrita i capacitat crítica. 30
TEST A CLASSE sobre les lectures dels temes 6 i 7, juntament amb preguntes obertes de resposta breu. Comprensió lectora, participació a classe i coneixements. 20
2n EXAMEN PARCIAL. La prova constarà d'una sèrie de preguntes de test sobre els temes 8, 9 i 10, a més de preguntes obertes relatives als temes 6-10, que s'hauran de contestar per escrit. Juntament amb aquest 2n parcial, els estudiants que no haguessin superat el 1r amb un mínim de 4 punts també s'examinaran dels temes 1-5 amb preguntes obertes. Coneixements, comunicació escrita i capacitat crítica 30

Qualificació

Tant el 1r com el 2n examen parcial representaran un 30% de la nota final i un 10% cadascun dels altres dos exercicis amb preguntes de test. La participació activa a les classes en l'anàlisi i debat de les lectures constituirà un màxim del 20% restant de la nota final. L'examen de la segona convocatòria tindrà una estructura semblant als parcials del curs.

Observacions

A les sessions de classe es combinarà l'exposició del temari amb l'anàlisi de textos dels autors i tendències més rellevants de la història del pensament econòmic. Cal, per tant, que els estudiants facin les lectures prèvies corresponents.