Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Continguts bàsics de la disciplina sociològica i eines de coneixement de l'entorn social
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup D

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ROGER CAMPDEPADROS CULLELL  / CRISTINA SANCHEZ MIRET
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (25%), Anglès (5%)

Competències

 • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
 • CG3- Comunicar arguments de forma correcta oralment i per escrit en les llengües oficials i en anglès, treballant en entorns col·laboratius aflorant i augmentant les potencialitats pròpies i les dels altres
 • CG5- Analitzar el funcionament del sistema econòmic, ser capaç de contextualitzar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques així com els principals processos de canvi econòmic, analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen

Continguts

1. Ciència i sociologia: L'anàlisi de la realitat social. Conceptes bàsics i principals perspectives teòriques

2. La interacció social: institucions socials, agents socialitzadors, normes socials. Rols i estructura social

3. Societat, economia, empresa i treball.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 50,00 33,00 83,00
Prova d'avaluació 3,00 15,00 0 18,00
Sessió participativa 24,00 25,00 0 49,00
Total 27,00 90,00 33,00 150

Bibliografia

 • Álvarez-Uría, Fernando (cop. 2004 ). Sociología, capitalismo y democracia : génesis e institucionalización de la sociología en Occidente . Madrid: Morata. Catàleg
 • Bauman, Zygmunt (cop. 1994 ). Pensando sociológicamente . Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión. Catàleg
 • Bauman, Zygmunt (2014 ). ¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos? . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Berger, Peter L. (1992 ). Invitació a la sociologia : una perspectiva humanística (3ª ed.). Barcelona: Herder. Catàleg
 • Bourdieu, Pierre (1994 ). Per a una sociología reflexiva . Barcelona: Herder. Catàleg
 • Bourdieu, Pierre (cop. 2003 ). Las Estructuras sociales de la economía . Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Bourdieu, Pierre (1994 ). Per a una sociología reflexiva . Barcelona: Herder. Catàleg
 • Estradé i Saltó, Antoni Cardús i Ros, Salvador (1999 ). La Mirada del sociòleg : què és, què fa, què diu la sociologia . Barcelona: EDIUOC [etc.]. Catàleg
 • Flecha, Ramón (2001 ). Teoría sociológica contemporánea . Barcelona, [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Macionis, John J (2007 ). Sociología (3ª ed.). Madrid [etc.]: Pearson. Catàleg
 • Portes, Alejandro (cop. 2013 ). Sociología económica : una investigación sistemática . Madrid: CIS ;. Catàleg
 • Sen, Amartya Kumar (1989). Sobre ética y economía. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Stiglitz, Joseph E (cop. 2012 ). El precio de la desigualdad : el 1 por ciento de la población tiene lo que el 99 por ciento necesita . Tres Cantos: Taurus. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes on s'explicaran els continguts de l'assignatura. A partir del punt 2 del tema 1 es farà servir el mètode de classe inversa. L'assistència al 80% de les classes és obligatòria per fer l'avaluació continuada 0 No
Examen S'avaluarà el nivell de comprensió de la matèria,
la reflexió sobre els coneixements, l'adquisició de la terminologia sociològica, la claredat i la coherència en l'exposició
60
Resolució d'un Challenge (repte). 40 No

Qualificació

Avaluació continuada:

Vol del compromís del seguiment regular de les classes i de les tasques per part de l'alumne.

L'assistència presencial ha de ser d'un mínim del 80%.

S'ha d'entregar en la data prevista el Challenge (treball de grup), 6 de desembre.

El valor en la nota final del treball de grup és del 40%.

L'examen valdrà el 60%.

La nota final serà la mitjana ponderada d'aquestes dues parts. Per a poder fer mitjana s'ha de treure almenys un 4 de l'examen. Per aprovar l'avaluació continuada almenys s'ha de treure un 5 de promig de les dues parts.

El dia de l'exposició oral del Challenge (treball de curs) l'assistència és obligatòria.Aspectes que es tenen en compte en l'avaluació de totes les activitats:

-No només els coneixements adquirits, sinó també la capacitat d'explicació i d'argumentació d'aquests coneixements de manera oral i escrita
-La capacitat d'interrelacionar els coneixements de les diferents fonts d'informació treballades
-L'aproximació crítica, la incorporació del llenguatge i del pensament sociològic als raonaments
-La capacitat de debatre i treballar en grup

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No haver fet alguna de les activitats d'avaluació o no haver assistit al 80% de les classes

Avaluació única:
Per a l'avaluació única no és obligatòria l'assistència ni l'entrega de treballs o pràctiques i la nota de l'assignatura depèn exclusivament de la nota que s'assoleix a l'examen final.

La tria d'aquesta opció s'ha de comunicar dins del període establert per la Facultat.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es faran tutories virtuals grupals de dos tipus, 1) per fer el seguiment del treball de grup, 2) per dubtes i preguntes. Aquestes tutories seran setmanals i el calendari s'establirà la primera setmana del curs.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació entre professorat i alumnat s'establirà a través dels canals establerts en el Moodle. No es farà per correu electrònic.

Observacions

Es recomana als estudiants que assisteixen a classe i que facin totes les lectures, vegin tots els vídeos i facin tots els exercicis que es recomanarà per a cada sessió. Perquè si no és molt difícil seguir les sessions, i perquè els continguts de l'examen es basarà en tots aquests materials. I a més a més els estudiants poden ampliar coneixements a partir de la bibliografia recomanada i de la bibliografia específica i complementària que es proporcionarà a cada tema.

La classe inversa
A les classes teòriques es farà servir a partir del tema 2 el mètode de classe inversa que consisteix en pautar la feina a partir de la revisió prèvia del material per part de l'alumnat, i a la classe utilitzar el grups d'iguals i el professor per tal d'aclarir els dubtes i els punts més importants, i aplicar aquest coneixement de manera pràctica.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Pla Docent 2020-2021

El programa d'aquest any es desplegarà per lliçons setmanals. A cada setmana li correspondrà una lliçó.

1ª setmana. Presentació de l'assignatura
2ª setmana. Què és la Sociologia
3ª setmana. Teoria sociològica (I)
4ª setmana. Classes i desigualtats socials
5ª setmana. El sexe i el gènere com a institució social
6ª setmana. Videofòrum
7ª setmana. Diversitat i col.lectius socials
8ª setmana. Societat de la informació i teoria sociològica (II)
9ª setmana. Mercat laboral (I)
10ª setmana. Mercat laboral (II)
11ª setmana. Presentacions resolucions dels reptes (I)
12ª setmana. Presentacions resolucions dels reptes (II)
13ª setmana. Presentacions resolucions dels reptes (III)
14ª setmana. Presentacions resolucions dels reptes (IV)