Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Pràctiques externes en empreses o institucions en l'àmbit d'estades a l'entorn laboral. http://www.udg.edu/eps/Relacionsambempreses/EstadesEntLab/tabid/2969/language/ca-ES/Default.aspx
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup F

Durada:
Anual
Professorat:
CRISTINA BARRIS PEÑA  / FRANCESC XAVIER CAHIS I CAROLA  / JORDI COMAS BARON  / INES FERRER REAL  / MARIA LUISA GARCIA-ROMEU DE LUNA  / MARIA BEATRIZ LOPEZ IBAÑEZ  / JORDI RENART CANALIAS  / LLUIS TORRES LLINAS
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
CRISTINA BARRIS PEÑA  / FRANCESC XAVIER CAHIS I CAROLA  / JORDI COMAS BARON  / INES FERRER REAL  / MARIA LUISA GARCIA-ROMEU DE LUNA  / MARIA BEATRIZ LOPEZ IBAÑEZ  / JORDI RENART CANALIAS  / LLUIS TORRES LLINAS
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Grup S

Durada:
Anual
Professorat:
CRISTINA BARRIS PEÑA  / FRANCESC XAVIER CAHIS I CAROLA  / JORDI COMAS BARON  / INES FERRER REAL  / MARIA LUISA GARCIA-ROMEU DE LUNA  / MARIA BEATRIZ LOPEZ IBAÑEZ  / JORDI RENART CANALIAS  / LLUIS TORRES LLINAS
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Competències

 • CT01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CT02 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CT04 Treballar en equip
 • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CT07 Adaptar-se a noves situacions assumint els rols necessaris
 • CT08 Planificar i organitzar les propostes i projectes
 • CT09 Aplicar criteris de qualitat a les propostes i / o projectes
 • CT10 Avaluar la pròpia activitat i aprenentatge, i elaboració d'estratègies per millorar-
 • CT11 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CT12 Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CT13 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CT14 Proposar noves iniciatives en la planificació i desenvolupament de projectes
 • CE21 Coneixements i capacitats per al càlcul, disseny i assaig de màquines.
 • CE23 Coneixements i capacitats per aplicar els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.
 • CE24 Coneixement aplicat dels fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.
 • CE26 Capacitat per dissenyar sistemes electrònics analògics, digitals i de potència.
 • CE27 Coneixements de regulació automàtica i tècniques de control i la seva aplicació a l'automatització industrial.
 • CE33 Capacitat per aplicar les tècniques de resolució numèrica a problemes d'enginyeria, validant i analitzant els resultats.

Continguts

1. Tasques incloses en el conveni de cooperació educativa i el pla formatiu.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 10 0 10
Elaboració de treballs 5 60 65
Pràctiques en empreses / institucions 0 300 300
Total 15 360 375

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Practiques en empreses o institucions. El professor tutor avalua l'estada d'acord amb:
  1- Valoració de l'actitud, el rendiment i l'aprenentatge de l'estudiant durant l'estada. Per fer-ho, es basarà en les tutories i visites a l'empresa o institució.
  2- Informe final emès per l'empresa o institució valorant quantitativament l'adaptació de l'estudiant (hàbits de treball) i el treball realitzat (en funció dels coneixements i les dificultats que s'ha trobat).
  55
  Elaboració de treballs El professor tutor avalua la memòria que presenta l'estudiant sobre l'estada a partir d'una anàlisi crítica del seu contingut. La memòria ha d'incloure, com a mínim, els objectius plantejats, la descripció del treball realitzat detallant les tasques que s'han fet, els problemes que s'han trobat i les solucions aportades per resoldre'ls i, finalment, les conclusions que han d'incloure una valoració de l'estada. 45

  Qualificació

  55% de la nota de l'avaluació del tutor de l'empresa
  45% de la nota de l'avaluació del tutor de l'EPS

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  L'alumne que no presenti el document de seguiment de les estades a l'entorn laboral (http://www.udg.edu/eps/Relacionsambempreses/Documents/tabid/2970/language/ca-ES/Default.aspx) segellat per l'empresa, tindrà la qualificació de No presentat.
  L'alumne que no presenti la corresponent memòria justificativa de la feina desenvolupada, de 4 a 5 fulls, tindrà una qualificació de No Presentat.

  Observacions

  Per cursar aquesta assignatura l'alumne ha d'estar en disposició de poder-s'hi matricular d'acord amb les corresponents normatives de la Universitat de Girona.