Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Capacitació de l'enginyer per relacionar-se amb l'administració i l'entorn laboral.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Competències

  • CT04 Treballar en equip
  • CT14 Proposar noves iniciatives en la planificació i desenvolupament de projectes
  • CE35 Capacitat per relacionar-se i intentar consensos en equips de treball d'enginyers.
  • CE36 Capacitat per assumir situacions d'estrès i marcar estratègies per superar-les.

Continguts

1. Relació de l'enginyer amb l'administració. Llei Procediment Administratiu Comú.

2. Normativa específica aplicada a l'activitat industrial. Urbanisme. Servituds. Codi tècnic de l'edificació.

3. Normativa específica aplicada a l'activitat industrial. Instal·lacions d'aigua.

4. Normativa específica aplicada a l'activitat industrial. Instal·lacions de sanejament.

5. Normativa específica aplicada a l'activitat industrial. Instal·lacions elèctriques.

6. Normativa específica aplicada a l'activitat industrial. Instal·lacions de gas.

7. Normativa específica aplicada a l'activitat industrial. Llei d'activitats.

8. Seminaris de casos pràctics a la indústria.

9. Anàlisi econòmica de projectes. Tipus de societats.

10. Sessió de coordinació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 11 18 29
Classes pràctiques 7,5 10,5 18
Prova d'avaluació 4 4 8
Resolució d'exercicis 7,5 8,5 16
Seminaris 4 0 4
Total 34 41 75

Bibliografia

  • (2006). CTE. BOE,,
  • Normas UNE del Reglamento electrotécnico para baja tensión (2009 ) (6ª ed). Madrid: AENOR. Catàleg
  • Apunts, Informes, Reglaments. (2014). Taller ensinistrament.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen Examen. No és recuperable 59
Pràctiques Pràctiques. Els exàmens de les conferències no són recuperables. Tots els treballs presentats, que tinguin mancances són recuperables. 41

Qualificació

La nota final serà:

a) 41% de la nota de pràctiques + 59% de la nota de l'examen final.


L'examen final no serà recuperable. Els exàmens de les conferències no seran recuperables. Els treballs seran recuperables.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat qui no lliuri l'examen o el treball pràctic.