Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Elements i tècniques d'optimització lineal, entera i no-lineal en enginyeria
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup DT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE ANTONIO MARTIN FERNANDEZ
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CT10 Avaluar la pròpia activitat i aprenentatge, i elaboració d'estratègies per millorar-
 • CE34 Coneixements i capacitats per modelitzar problemes d'enginyeria utilitzant els principis de la investigació operativa per trobar solucions optimitzades.

Continguts

1. Modelització de problemes d'optimització lineal (PL), entera (PLE) i no-lineal (PNL).

2. Algoritme símplex per a PL. Dualitat.

3. Anàlisi post-óptima, de sensibilitat i paramètrica en PL.

4. Algoritme Ramificar-i-Acotar (Branch&Bound) en PLE.

5. PNL sense restriccions: mètode màxim pendent.

6. PNL amb restriccions: condicions Kuhn&Tucker. Mètode de les direccions factibles.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,00 15,00 10,00 26,00
Prova d'avaluació 0 30,00 6,00 36,00
Sessió expositiva 11,00 15,00 12,00 38,00
Total 12,00 60,00 28,00 100

Bibliografia

 • Castillo, Enrique (cop. 2002 ). Building and solving mathematical programming models in engineering and science . New York: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Chong, Edwin Kah Pin (c2008 ). An Introduction to optimization (3rd ed.). Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience. Recuperat 12-07-2017, a http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118033340 Catàleg
 • Chong, Edwin Kah Pin (c2013 ). An Introduction to optimization (4th ed.). Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience. Catàleg
 • Edwin K.P. Chong , Stanislaw H. Zak (2008). An Introduction to optimization. . Recuperat , a http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118033340 Catàleg
 • Desai, Kiran J (cop. 2003 ). WinQSB version 2.0 . Hoboken: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Diwekar, Urmila M. (2008). Introduction to applied optimization (2nd ed.). Springer. Catàleg
 • Martín Martín, Quintín (2005 ). Investigación operativa : problemas y ejercicios resueltos . Madrid: Pearson Educación. Catàleg
 • Ríos Insua, Sixto (DL 2004 ). Investigación operativa : modelos determinísticos y estocásticos . Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Activitats: exercicis, problemesi pràctiques Té un pes del 80% de la nota. Consistirà en 4 lliuraments. 80
Treball pràctic. Té un pes del 20% de la nota. Modelització i resolució d'un cas pràctic. No recuperable. 20 No

Qualificació

L'avaluació consta de dues notes corresponents a les diferents parts de l'assignatura: resolució de quatre activitats (20%*4=80%) i treball de curs (20%).

1) Resolució de quatre activitats: 2 punts/activ (total= 8punts). L'assignatura està dividida en quatre blocs. Per cada bloc l'alumne haurà de lliurar la resolució d'una activitat. L'activitat consisteix en la resolució d'exercicis, problemes i casos pràctics. Alguns d'ells es resoldran amb ajut del programari.

2) Treball pràctic: 2 punts. A realitzar en el decurs del quadrimestre. Les instruccions i orientacions del treball es lliuraran durant les primeres setmanes del curs. La data límit de lliurament serà la marcada en la programació detallada de l'assignatura. Caldrà fer una defensa oral. És obligatori aprovar el treball per a poder aprovar l'assignatura.

No existeix cap mena de requisit de nota mínima en les quatre activitats, tanmateix, per poder aprovar l’assignatura cal aprovar el treball pràctic.

En el dia assignat en el calendari EPS per la prova final, es programarà una prova per validar la nota obtinguda en el lliurament de les 4 activitats. L'alumne haurà de treure una nota mínima de 3.5 punts en aquesta prova per a poder validar les notes de les activitats.

La nota final de l'assignatura l'establirà el professor tenint en compte altres aspectes com són, entre altres: participació en les activitats de l'assignatura, aportacions en les classes, i ampliacions voluntàries de temari.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un alumne serà considerat NP si no s'ha presentat a cap activitat avaluable després del 1 de novembre.

Avaluació única:
Constarà d'un únic examen final. L'assignatura quedarà superada si la nota resultant és superior o igual a 5 sobre 10.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories personalitzades amb els estudiants es duran a terme de forma presencial o virtual mitjançant Google Meet. Prèviament caldrà concertar la tutoria per alguna de les vies de comunicació establertes.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A part de la comunicació i interacció que es produeixi a l’aula a les hores d’activitat presencial, la comunicació amb els estudiants és portarà a terme via un dels tres mitjans següents:
• Correu electrònic
• El sistema de missatgeria del Moodle de l’assignatura
• Fòrums en el Moodle de l’assignatura
• Reunions no-presencials (telemàtiques)

Observacions

Es recomana instalar el progrmama WinQSB en l'ordinador personal.
El programa (32bits), de lliure distribució, es pot obtenir a http://winqsb.softonic.com/, o a
http://winqsb.programas-gratis.net o buscant en qualsevol cercador "winqsb".
Pot requerir la configuració d'una màquina virtual.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas que s’hagi de passar a un escenari no presencial es mantindran les activitats ja programades de forma no presencial i les activitats presencials es passaran a no presencials reorganitzant les activitats a lliurar si fos necessari.

Modificació de l'avaluació:
Cas d'un escenari no-presencial, l’avaluació es mantindrà com està. L’única diferència serà que les proves finals es faran de forma no presencial.

Tutoria i comunicació:
En cas de confinament, les tutories passaran totes a format no presencial telemàtica (e.g., Google Meet) concertant-les prèviament. La comunicació es mantindrà igual per les vies indicades.