Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANTONIO BUENO DELGADO  / JOAN MARTI BONMATI
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup DT

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANTONIO BUENO DELGADO  / JOAN MARTI BONMATI
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CE28 Coneixement aplicat d'informàtica industrial i comunicacions.

Continguts

1. <b>Arquitectura de Computadors</b><br> Introducció i conceptes inicials. Els senyals. Conceptes de comunicació. La CPU, la Memòria, Arquitectures, Optimització de CPU i tipus. Conceptes de programació. Protocols. Implementació de Màquines d'estats.

2. <b>El Microprocessador i Microcontrolador a la Industria.</b><br> Mercat actual dels uP i els uC. Entrada/Sortida de dades. Implementació d'aplicacions industrials. Dispositius perifèrics. Busos de Camp.

3. <b>Sistemes Operatius</b><br>Elements comuns dels sistemes operatius moderns. Punts de vista d'usuari i de programador. Administració de recursos: processos, memòria, entrada/sortida, sistema de fitxers. Sistemes Operatius a l'àmbit industrial.

4. <b>Xarxes d’ordinadors e Internet</b><br>Conceptes bàsics de xarxes. Internet com a eina de comunicació i com a font d’informació. Xarxes a l'àmbit industrial.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 2,00 0 2,00
Prova d'avaluació 2,00 4,00 0 6,00
Resolució d'exercicis 0 9,00 2,00 11,00
Sessió expositiva 0 19,00 22,00 41,00
Sessió participativa 0 8,00 9,00 17,00
Sessió pràctica 0 12,00 11,00 23,00
Total 2,00 54,00 44,00 100

Bibliografia

 • William Stallings (2006). Organización y Arquitectura de Computadoras (7a.). Pearson Educación. Catàleg
 • Andrew S. Tanenbaum (1999). Structured Computer Organization (4a.). Prentice Hall. Catàleg
 • Eduardo Alcalde Lancharro, Miguel García López (1995). Informática básica (2ª Ed.). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràctica 1: Introducció a Python Actitud a classe, correcció i claredat de les respostes 7 No
Pràctica 2: Python Actitud a classe, correcció i claredat de les respostes 7 No
Pràctica 3: Màquina d'estats Actitud a classe, correcció i claredat de les respostes 7 No
Lliurament problemes temes 1 i 2 Qualitat de les solucions, claredat de les explicacions i la presentació 4 No
Pràctica 4: Scripts amb Windows Correcció dels scripts realitzats a la pràctica 7 No
Pràctica 5: Introducció al UNIX/Linux Correcció d'exercicis i qüestionari de la pràctica 7 No
Pràctica 6: Serveis bàsics d'Internet Correcció d'exercicis i qüestionari de la pràctica
7 No
Lliurament problemes temes 3 i 4 Qualitat de les solucions, claredat de les explicacions i la presentació.
4 No
Examen final Es combina amb l'AC segons la fórmula explicada "Criteris de qualificació" 50

Qualificació

L'avaluació consta de dues parts:


 1. 50%* en base a activitats d'avaluació continuada (AC)

 2. 50%* en base a una prova de validació (PV) realitzada per parts durant el quadrimestre o al final del quadrimestre


(*) Aquests percentatges només s'apliquen si s'aprova la PV:

 • Cas A: Si s'obtenen 5 punts o més de la PV, la nota final és la mitjana: (AC+PV)/2

 • Cas B: Si s'obtenen entre 3,5 i 5 de la PV, la nota final s'ajustarà linealment entre 4 i la mitjana

 • Cas C: Si s'obtenen menys de 3,5 punts de la PV, la nota final serà de 4 com a màxim


Aquest mecanisme és equivalent a fer una mitjana ponderada a partir d'una nota de tall, però sense discontinuïtats que converteixin petites variacions de nota de PV en grans diferències de nota final. Hi ha disponible un simulador de notes per aclarir aquest mecanisme.
Observacions

 • Totes les activitats d'AC tenen una data límit per ser realitzades. Si els lliuraments corresponents es fan després d'aquesta data, la nota màxima de l'activitat serà un 5. No s'admetran lliuraments una vegada publicada l'avaluació d'una activitat.

 • La còpia total o parcial d'una activitat implica una nota de zero tant pel copiador com pel copiat a l'activitat en qüestió.

 • La PV consisteix en un examen final que, si amb aquesta nota i la nota d'AC no s'aprova l'assignatura, es podrà recuperar al final del quadrimestre segons normativa UdG.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà No Presentat aquell estudiant que no participi a cap pràctica a partir de mig quadrimestre (tema 3) i no es presenti a l'examen final.

Avaluació única:
El 100% de la nota final serà la de un examen final, que serà recuperable. L'examen pot incloure material de tota l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5,0

Tutoria

De manera virtual per videoconferència i altres eines, en dies i hores qualsevol acordades prèviament amb el professor.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Fòrum del Moodle (avisos i notícies), correu electrònic, Telegram.

Observacions

Es prioritzarà l'ús de programari lliure i multiplataforma.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Sense canvis

Modificació de l'avaluació:
Sense canvis

Tutoria i comunicació:
Sense canvis