Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Control i modelització de sistemes d'esdeveniments discrets. Control de sistemes en temps discret
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup DT

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAN COLOMER LLINAS  / JOAQUIM MASSANA RAURICH  / JOSEP ANTONI RAMON GUASCH
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT09 Aplicar criteris de qualitat a les propostes i / o projectes
 • CT12 Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CE26 Capacitat per dissenyar sistemes electrònics analògics, digitals i de potència.

Continguts

1. Tema 1. Introducció - Piràmide de Control - Tipus de processos industrials: Processos continus i seqüencials. Processos en temps discret i d’esdeveniments discrets - Llaç de control: Elements que intervenen en el llaç de control. Sensors actuadors, procés en llaç obert i tancat - Exemples

2. Tema 2: Control i modelització de sistemes esdeveniments discrets. Control distribuit - Modelització i control de sistemes esdeveniments discrets: Grafcet i Guia Gemma. - Elements de control de processos esdeveniments discrets: Autòmats, funcionament i cicle - Xarxes de Comunicacions Industrials i busos de camp - Sistemes Scada i monitorització de processos

3. Tema 3: CONTROL DE SISTEMES EN TEMS DISCRET - Introducció als sistemes en temps discret Introducció als sistemes mostrejats. Transformada z. Funció de Transferència discreta - Anàlisi de sistemes en temps discret: Anàlisi d’estabilitat. Resposta temporal de sistemes en temps discret - Discretització de reguladors continus Mètodes basats en aproximacions. Correspondència de pols i zeros. PID discret - Mètode de disseny per síntesi directe. Restriccions de disseny. Sistemes de temps finit. Sistemes de temps mínim - Representació d'estat de sistemes en temps discret Formes canòniques. Transformacions de similitud. Discretització de les equacions d'estat. Realimentació d'estat i disseny d'observadors

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 37,00 151,00 37,00 225,00
Total 37,00 151,00 37,00 225

Bibliografia

 • Pallás Areny, Ramón (2003). Sensores y acondicionadores de señal. Barcelona: Marcombo. Catàleg
 • Miguel A. Pérez García (2004). Instrumentación electrónica. Thomson. Catàleg
 • Ogata, Katsuhiko (1996). Sistemas de Control en tiempo discreto. Prentice Hall. Catàleg
 • Leigh, J.R. (1992). Applied digital control : theory, design and implementation. Prentice Hall. Catàleg
 • Angulo Bahón, Cecilio (2004). Tecnología de sistemas de control. Edicions UPC. Catàleg
 • Balcells Sendra, Josep (1997 ). Autómatas programables . Barcelona: Marcombo. Catàleg
 • Cerro Aguilar, Enrique (DL 2004 ). Comunicaciones industriales . Barcelona: Cano Pina :Ediciones Ceysa. Catàleg
 • Rodríguez Penin, Aquilino (2007 ). Sistemas SCADA (2da. ed). Barcelona: Marcombo. Recuperat 10-07-2012, a http://site.ebrary.com/lib/cbuc/docDetail.action?docID=10212464 Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Tema 1. Exemples i estudi de casos.
Superar la prova escrita 5
Tema 2: Teoria i problemes
Pràctica 1: Programació d'autòmats
Pràctica 2: Programació d'autòmats amb grafcet
Superar la prova escrita i realitzar satisfactòriament les pràctiques 35
Tema 3: Teoria i Problemes
Pràctica 3:Events temporitzats i adquisició de dades a Labview
Pràctica 4:Disseny i implementació d'un PID discret
Superar la prova escrita i realitzar satisfactòriament les pràctiques 60

Qualificació

L'assignatura consta d'activitats teòriques, problemes i pràctiques.
Avaluació de les pràctiques: Durant l'execució de les mateixes a partir dels resultats i de l'estudi previ.
Avaluació de les activitats teòriques i problemes. Proves parcials i exercicis puntuals que s'hauran de lliurar en les dates previstes si s'escau.
Al llarg del curs es faran tres proves parcials corresponents als temes 1 i 2, a una part del tema 3 i a la totalitat del tema 3.
per aprovar cal aprovar les proves parcials. Es faran proves de recuperació dels temes 1 i 2 i del tema 3.
Les pràctiques tindran un pes del 25 % sobre la nota final sempre que s'aprovin els exàmens.
El càlcul de la nota final (NF) es fara seguint la fòrmula:
NF=0.25xNota Pràctiques+0.30x(T1 i T2)+0.15x(parcial T3) )+0.30x(T3)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No haver-se presentat a cap exàmen de teoria ni a les pràctiques

Avaluació única:
Prova d'avaluació de tots els continguts teòrics i pràctics del temari

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 de cada nota parcial

Tutoria

Presencial i virtuals en hores convingudes, individualment o en grups reduïts.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A través de correu electrònic i el fòrum del Moodle

Assignatures recomanades

 • Fonaments de control
 • Regulació automàtica

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de presencialitat total les classes teòriques es realitzaran de forma presencial i s'ampliaran les de problemes


Modificació de l'avaluació:
No es preveuen modificacions en cas de presencialitat total

Tutoria i comunicació:
Presencial, a través de correu electrònic, el fòrum del Moodle i en línea en en hores convingudes, individualment o en grups reduïts.