Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Impacte i Gestió ambiental. Tecnologies de tractament de residus i contaminants.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MIQUEL FRANCESC LLOP MANERO  / CARLOS POZO FERNANDEZ
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Competències

  • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
  • CT12 Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
  • CE18 Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sostenibilitat.
  • CE21 Capacitat per aplicar els principis i mètodes de qualitat

Continguts

1. INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL

          1.1. Conservació del medi ambient i sostenibilitat

2. EINES PER A LA GESTIÓ AMBIENTAL

          2.1. Estudis d'impacte ambiental

          2.2. Sistemes de gestió mediambiental

          2.3. Auditories ambientals

          2.4. Anàlisis del cicle de vida (ACV)

3. GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS

          3.1. Tipus de residus sòlids

          3.2. Gestió de residus sòlids

          3.3. Tractaments de residus sòlids

4. GESTIÓ I TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS

          4.1. Generació d'aigües residuals

          4.2. Gestió d'aigües residuals

          4.3. Tractaments de depuració d'aigües residuals

5. GESTIÓ I TRACTAMENT D'EMISSIONS GASOSES

          5.1. Generació d'emissions gasoses

          5.2. Gestió d'emissions gasoses

          5.3. Tractaments de depuració d'emissions gasoses

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 0 23,00 19,00 42,00
Prova d'avaluació 3,00 19,00 0 22,00
Sessió expositiva 0 18,00 18,00 36,00
Sessió pràctica 10,00 15,00 0 25,00
Total 13,00 75,00 37,00 125

Bibliografia

  • Henry, J. Glynn (1999 ). Ingeniería ambiental . México [etc.]: Prentice-Hall. Catàleg
  • Masters, Gilbert M (cop. 2008 ). Introducción a la ingeniería medioambiental . Madrid: Prentice-Hall. Catàleg
  • Mackenzie, Fred T (cop. 2003 ). Our changing planet : an introduction to earth system science and global environmental change (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Catàleg
  • Canter, Larry W (DL 1997 ). Manual de evaluación de impacto ambiental : técnicas parala elaboración de estudios de impacto ([2ª ed.]). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Morris, Alan S (cop. 2004 ). ISO 14000 environmental management standards : engineering and financial aspects . Hoboken, NJ: Wiley. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràctiques d'aula Resolució de problemes on es valora la capacitat d'aplicar els coneixements adquirits. La no entrega d'una activitat suposarà un 0 en aquell ítem. Activitat no recuperable. 25 No
Pràctiques de laboratori Es valora l'execució de l'experimentació o la simulació, així com la discussió dels resultats i la demostració de les competències.
La no assistència a una sessió de laboratori suposarà un 0 de la pràctica corresponent, a menys que l'estudiant acrediti vulnerabilitat al Covid-19.
La no entrega de l'informe corresponent també suposarà un 0 en aquella pràctica.
Activitat no recuperable.
25 No
Examen final Es valoren els coneixements sobre gestió mediambiental i l'aplicació de les tecnologies de protecció del mediambient adients. 50

Qualificació

Les Pràctiques de laboratori i les Pràctiques d'aula són obligatòries i no recuperables.
A l'Examen final cal nota mínima de 5/10 per a poder fer mitjana amb la resta de notes de les activitats d'avaluació. L'Examen final és recuperable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
A un alumne li constarà en el seu expedient acadèmic un No Presentat només si no es presenta a cap de les proves avaluables que es realitzin a partir del dia 1 de d'abril de 2021.

Avaluació única:
Examen únic = 100%

Aquest examen serà equivalent l'Examen final de l'avaluació continuada però inclourà alguna pregunta addicional relacionada amb les P. Aula/Lab. L'examen únic és recuperable.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es poden concertar tutories fora de l'horari lectiu de l'assignatura sol·licitant cita prèvia per correu electrònic a fi d'evitar solapaments amb els horaris lectius d’altres assignatures.
Això és addicional a les consultes per correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

El canal habitual de comunicació de l’assignatura és Moodle, a través del fòrum d’avisos.
A més a més, s’habiliten fòrums específic per a fer arribar els dubtes de cada tema a tot els inscrits a l’assignatura, de manera que tothom tingui l'oportunitat d'aprendre de la discussió.
El professor estarà sempre disponible via Skype o Google Meets en les franges horàries lectives de l’assignatura.

Observacions

Per tal de millorar el rendiment acadèmic, s'intercalaran els problemes amb la teoria, sense fer distinció entre les P. Aula i les classes de teoria.

S'oferiran tutories complementàries, segons l'indicat a l'apartat corresponent de la fitxa.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas d'adaptació a un escenari amb 100% de presencialitat, les activitats canviarien de la següent manera:

Teoria:
Els apunts i/o vídeos explicatius dels Power Points seran substituïts per les explicacions de la classe presencial.

P. Aula:
Es resoldran problemes a la pissarra de manera presencial. Igualment se subministraran les solucions per tal de facilitar l'aprenentatge.

P. Lab:
Totes les pràctiques es realitzaran de manera presencial, tant les de laboratori com les d'informàtica. Igualment els estudiants podran accedir des de casa al programari de simulació a través de l'EPS Virtual .

Modificació de l'avaluació:
En cas d'adaptació a un escenari amb 100% de presencialitat, l'avaluació no canviaria.

Tutoria i comunicació:
En cas d'adaptació a un escenari amb 100% de presencialitat, les tutories i la comunicació canviarien de la següent manera:

El canal habitual de comunicació de l’assignatura continuaria sent Moodle, a través del fòrum d’avisos.

Continuarien habilitats els fòrums específic per a fer arribar els dubtes de cada tema a tots els inscrits a l’assignatura, de manera que tothom tingui l'oportunitat d'aprendre de la discussió.

Es podrien demanar tutories fora de l’horari lectiu de l’assignatura sol·licitant cita prèvia. Tot això és addicional a les consultes per correu electrònic.