Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Desenvolupament de projectes electrònics, des de les especificacions i disseny fins a la seva implementació.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CARLES POUS SABADI
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (5%), Anglès (20%)

Competències

 • CB02 Planificar i organitzar les propostes i projectes
 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CES6 Especificar, dissenyar, construir i seleccionar sistemes electrònics i instruments per a la pràctica biomèdica
 • CES11 Dirigir de manera integrada projectes, incloent els processos de desenvolupament i Innovació, en el camp biomèdic
 • CES14 Treballar de forma autònoma en la realització d'un projecte i presentar i defensar els resultats aconseguits davant d'un jurat o col·lectiu expert
 • CE26 Capacitat per dissenyar sistemes electrònics analògics, digitals i de potència.

Continguts

1. Planificació i execució de Projectes

          1.1. Introducció

          1.2. Cicle de vida d'un projecte

          1.3. Processos de direcció de projectes

2. Disseny de circuits electrònics

          2.1. Introducció

          2.2. Targes de circuits imprès

          2.3. Consideracions en el disseny de PCB

          2.4. Aspectes pràctics

3. Dispositius programables

          3.1. Introducció

          3.2. Arquitectura

          3.3. Característiques principals

4. Control de processos (opcional en funció del projecte plantejat)

          4.1. Introducció

          4.2. Accions de control

          4.3. Sintonia de controlador PID

          4.4. Implementació de controladors

          4.5. Modelatge de sistemes

          4.6. Disseny analític de PID

          4.7. PID discret

5. Comunicacions (depenent del tipus de projecte plantejat)

          5.1. Introducció

          5.2. Comunicacions

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12 32 44
Sessió expositiva 28 28 56
Total 40 60 100

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Sessions desenvolupament Projecte El projecte s'anirà realitzant per fases, que es definiran a principi de curs. La nota provindrà del treball efectuat, amb un lliurament/prova escrita de cadascuna de les fases de desenvolupament del projecte. Els lliuraments no donats dins el termini fixat en el calendari que es penjarà a inici de l'assignatura, es comptabilitzaran com a 0. A principi de curs es donarà el calendari de tots els lliuraments/proves escrites corresponents, així com el pes que té en la nota final cadascuna de les parts, per sumar aquest 100% de la nota final. 100

  Qualificació

  La nota de l’assignatura sortirà de la mitjana dels diversos lliuraments, sense restricció de nota mínima. Cadascun d'aquests lliuraments no ponderarà per igual. Depenent del lliurament tindrà un percentatge o un altre. Aquests percentatges es facilitaran als estudiants a principi de curs, abans que comencin les activitats d'avaluació.


  ACLARIMENT RECUPERACIONS

  No hi ha examen de recuperació

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  No presentat serà aquell alumne que no presenti cap dels lliuraments establerts.

  Observacions

  La missió principal de l'assignatura és fer que l'estudiant es trobi en un context en el que haurà d'integrar i aprofundir coneixements apresos durant els estudis.

  L'assignatura és majoritàriament de contingut pràctic, tot i que es donen alguns conceptes teòrics i es complementen amb algunes pràctiques guiades. Per assolir l'objectiu, es donarà a l'estudiant un projecte a dissenyar i realitzar, junt amb les especificacions. És tasca de l'estudiant determinar i dissenyar la solució per aconseguir muntar adientment un sistema que acompleixi amb dites especificacions. L'assignatura pretén també que l'estudiant aprengui a buscar solucions i plantejar i muntar sistemes per si mateix, situacions més similars a la vida real que les que es poden produir en l'entorn acadèmic.

  Per aquest motiu, es recomana als estudiants que hagin aprovat i tinguin CONEIXEMENTS SÒLIDS de les assignatures de l'apartat "assignatures recomanadas".

  En el cas que el projecte proposat incorpori un controlador, també es recomana cursar en paral.lel l'assignatura de Tècniques de Control, on s'explica el disseny i implementació de controladors discrets.

  Assignatures recomanades

  • Electrònica analògica
  • Electrònica de potència
  • Electrònica digital i dispositius programables
  • Fonaments d'automatització i control
  • Instrumentació electrònica