Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
El TFG és un treball individual i original que pot consistir en un projecte, un estudi, una memòria o un dictamen que segueixi les pautes de la metodologia i l'anàlisi jurídica. És un treball d'especialització en alguna de les matèries previstes en el pla d'estudis de Dret. Es redactarà per escrit i es defensarà davant una comissió.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CE4. Analitzar situacions jurídiques complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució, mitjançant l'aplicació de les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals

Continguts

1. Qualsevol temàtica de Dret

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Tutories 23 202 225
Total 23 202 225

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Elaboració i redacció del treball Es valorará: la correcta identificació del marc jurídic i/o teòric d'aplicació; la fonamentació normativa, jurisprudencial i/o doctrinal; l'organització i estructura dels continguts; la claredat expositiva; la gramàtica i ortografia. 70
  Exposició del TFG A l'acte de defensa oral del TFG es valorarà: l'organització i la correcció dels continguts exposats; la capacitat de síntesi i argumentació; la claredat expositiva; la correcció de les respostes donades a les preguntes formulades pel tribunal a propòsit del treball escrit o de l'exposició. 30

  Qualificació

  Fem remisió al web del TFG de la Facultat de Dret amb tota la normativa vigent.
  http://tfgdret.udg.edu/

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  L'alumne que per qualsevol motiu no defensi el seu TFG davant del Tribunal corresponent tindrà la consideració de no presentat.

  Observacions

  Per a obtenir el títol de grau en Dret cal realitzar el Treball de Fi de Grau (TFG) i matricular els crèdits corresponents el mes de Juliol.

  El TFG consisteix en la realització, per part de l’estudiant, d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixement, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en l’ensenyament corresponent, cosa que es farà sota la direcció d’un tutor o director del treball.

  El TFG s’ha de dur a terme de manera individual.

  El TFG està orientat a l’avaluació de competències associades al títol i conclou amb la defensa pública i l’avaluació i qualificació del treball.

  Per a matricular-se en el TFG, l’estudiant ha de haver matriculat també totes les assignatures requerides per obtenir la titulació, amb l’única exempció dels crèdits corresponents a reconeixement acadèmic.

  Abans de la matrícula es farà pública la oferta de temes/tutors sobre els que es pot fer el TFG.

  L'alumne matriculat pot buscar a un professor i signar un conveni sobre el tema i tutorització del TFG.

  Els alumnes que no hagin signat cap acord triaran tres opcions dins de l'oferta publicada. En aquest cas el repartiment de temes serà per estricte ordre de nota de l'expedient acadèmic. Per tant, en el cas que una opció hagi estat triada per més d’un estudiant, la preferència s’atorgarà a la nota més alta d’expedient.