Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Balanç de matèria. Balanç d'energia. Transmissió de calor. Aplicació a processos ambientals i instal·lacions.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BC

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
HECTOR MONCLUS SALES  / MANUEL POCH ESPALLARGAS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Avaluar les tecnologies ambientals per desenvolupar una gestió sostenible de recursos hídrics , de residus i / o energia.

Continguts

1. Tema 1. Introducció:

          1.1. - Paper de l'enginyeria ambiental

2. Tema 2. Balanç de matèria:

          2.1. - Concepte de balanç de matèria (llei de conservació de la massa).

          2.2. - Plantejament del balanç global i dels balanços individuals/específics.

          2.3. - Balanç de matèria en sistemes en estat estacionari

          2.4. - Balanç de matèria en sistemes en estat no estacionari

3. Tema 3. Balanç d'energia:

          3.1. - Principi de conservació de l’energia. Formes en què es presenta l’energia.

          3.2. - Plantejament del balanç d'energia en estat estacionari.

          3.3. - Plantejament del balanç d'energia en estat no estacionari.

4. Tema 4. Transport d'energia calorífica.

          4.1. - Mecanismes de transmissió de calor.

          4.2. - Disseny de bescanviadors de calor

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12,00 18,00 0 30,00
Prova d'avaluació 6,00 0 0 6,00
Resolució d'exercicis 6,00 12,00 0 18,00
Sessió expositiva 18,00 40,00 0 58,00
Sessió pràctica 18,00 20,00 0 38,00
Total 60,00 90,00 0 150

Bibliografia

 • Masters, Gilbert M (cop. 2008 ). Introducción a la ingeniería medioambiental . Madrid: Prentice-Hall. Catàleg
 • Davis, Mackenzie L (cop. 1998 ). Introduction to environmental engineering (3rd ed.). Boston [etc.]: WCB/McGraw-Hill. Catàleg
 • Aucejo, Antoni (1999 ). Introducció a l'enginyeria química . Barcelona: Pòrtic. Catàleg
 • Arnaldos, Josep (2016 ). Tecnologia del medi ambient : fonaments, problemes i qüestions . Barcelona: Kit-book. Catàleg
 • Bouzas Blanco, Alberto (2007 ). Bases d'enginyeria ambiental . València: Universitat de València. Catàleg
 • M. Poch, M. Rigola, H. Monclús (2019). Introducció a l'Enginyeria Ambiental. (3 edició). Girona: UdG- Lequia.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Examen final Examen escrit que consistirà en la resolució de problemes (amb material de suport) i preguntes teòriques de raonament (sense material de suport).

S'ha d'obtenir mínim un 5 d'aquesta part per aprovar l'assignatura. Aquesta activitat és recuperable.
50
Proves d'avaluació continuada Una prova d'avaluació continuada. Consistirà tant en la resolució d'un problema com en preguntes de raonament 10 No
Treball de laboratori informes de pràctiques i actitud al laboratori 25 No
Estudi d'un cas entrega informe 15 No

Qualificació

La nota final vindrà donada per la nota de les activitats d'avaluació tenint en compte els percentatge assignats.

-Proves d'avaluació continuada: hi haurà una prova d'avaluació continuada. La ponderació d'aquesta activitat sobre la nota final és d'un 10%.
-Lliurament d'informes: s'hauran d'entregar les informes de les pràctiques de laboratori (amb una ponderació sobre la nota final del 25%) i de l'estudi d'un cas (amb una ponderació d'aquesta activitat sobre la nota final d'un 15%).
- Examen final: Per aprovar l'assignatura és necessari tenir una nota mínima de 5 sobre 10 en aquest apartat, que té una ponderació del 50% sobre la nota final.

Per aprovar caldrà tenir una nota mínima de 5 tenint en compte la ponderació de tots els apartats.

En aquelles activitats que l'estudiant no es presenti es considerarà una nota zero.

L'única activitat que és recuperable és la prova final escrita.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat en la nota final de l'assignatura quan l'estudiant no es presenti a l'examen final per causes justificades

Avaluació única:
Consistirà en un examen amb conceptes teòrics, experimentals i pràctics. I la resolució de problemes.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories s'han de consensuar amb el professor via correu electrònic. Si hi ha opció de fer-les presencialment serà al despatx si no via plataforma que indicarà el professor:

Manel Poch: manuel.poch@udg.edu, Despatx C3-143
Hèctor Monclús: hector.monclus@udg.edu, Despatc C3-135

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Manel Poch: manuel.poch@udg.edu, Despatx C3-143
Hèctor Monclús: hector.monclus@udg.edu, Despatc C3-135

Observacions

Turories:

Concertant cita prèviament, mitjançant correu electrònic.

Informació addicional: pàgina web de l’assignatura a Moodle.

Assignatures recomanades

 • Matemàtiques
 • Química
 • Química ambiental
 • Química del medi ambient i contaminació
 • Tècniques científiques integrades I
 • Tècniques científiques integrades II

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
- Escenari semi-presencial:

Les activitats seran les mateixes previstes en la fitxa de l'assignatura. La docència s'impartirà alternant grups de teoria i proposant activitats a realitzar per l'alumnat de forma no presencial a l'aula.

Les classes de problemes es realitzaran presencialment, preveient la realització d'un conjunt dels mateixos pels alumnes de forma no presencial, fora de l'aula. Així mateix, s'establiran sessions de dubtes amb les plataformes que la UdG recomanin en aquell moment.

- Escenari tancament UdG:

La teoria s'impartirà a través de les plataformes que la UdG recomani en aquell moment.
Les classes de problemes es realitzaran de forma remota mitjançant les plataformes recomanades per la UdG.


- Escenari d'estudiants vulnerables o amb confinament:

Es realitzarà un seguiment de l'estudiant/s confinat/s i se li proporcionarà el material necessari per treballar remotament a casa. S'establirà un procediment d'accés a les sessions de dubtes.

Modificació de l'avaluació:
Es mantindrà l'activitat presencial el màxim possible, i en cas de tancament o impossibilitat de fer l'avaluació de forma presencial, es farà en línia.

Tutoria i comunicació:
Les tutories s'han de consensuar amb el professor via correu electrònic. Si hi ha opció de fer-les presencialment serà al despatx sino via plataforma que indicarà el professor:

Manel Poch: manuel.poch@udg.edu, Despatx C3-143
Hèctor Monclús: hector.monclus@udg.edu, Despatc C3-135